TRƯỜNG CA KHẢI HOÀN


Khải hoàn ca vang lừng khắp chốn
Thắm Đất Việt hơn bốn ngàn năm
Đức tin hạt giống vùi nằm
Máu xương ươm xuống hàng trăm ngàn người

Đồng lúa thắm xanh tươi đang trổ
Giữa cuộc đời bão tố phong ba
Hàng hàng lớp lớp đồng ca
Vươn cao cao mãi trổ hoa khải hoàn

Ngày Giáo Hội hân hoan mừng kính
Cả đất trời ca vịnh dâng lên
Một trăm mười tám khắc tên
Thánh nhân tử đạo vang rền năm châu

Nay hậu bối cúi đầu kính nhớ
Đất Phương Nam vẫn nở hoa hồng
Hạt "Lời" gieo xuống cánh đồng 
Vươn lên xanh mướt thơm nồng tỏa lan

Chân-Thiện-Mỹ "Lời" ban sức sống
Mảnh vườn hoang nay bỗng trổ hoa
Thơm hương hương thắm tình Cha 
Vươn cao cao ngất "Trường Ca Khải Hoàn"

Trầm Hương Thơ
16.11.2014