SUY NIỆM TIN MỪNG CN 34 a TN - ( Mt 25, 31- 46) LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

                                               SUY TÔN VUA GIÊSU KHẢI HOÀN
Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu- Kitô Vua vũ trụ năm A hôm nay, là một đoạn Tin Mừng được thánh Matthuê ghi lại về chính Lời của Chúa Giêsu về ngày phán xét chung. Vâng, kính thưa quý vị, thưa
các bạn. Đoạn Tin Mừng hôm nay, có thể nói là đoạn Tin Mừng mặc khải về ngày phán xét. Đây có thể nói là đoạn Tin Mừng mà Chúa Giêsu mặc khải rõ nhất về VƯƠNG QUYỀN của Người. Điều nầy cũng có thể hiểu về “THIÊN ĐÀNG”. Theo đó, chúng ta có thể hiểu “thiên đàng” chính là “VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU “. Nơi , mà ”ĐƯỜNG LỐI “ HAY “ KẾ HOẠCH “ của Thiên Chúa được thể hiện , hay hoàn tất.
Vì như chúng ta biết, Vương Quốc Siêu Nhiên là vô biên, không có địa lý vùng miền. Vì vậy, sự thưởng phạt từ Thiên Chúa không lệ thuộc vào quy tắc trần thế. Nên chi, Thiên Đàng không phải là một lãnh thổ, lãnh địa, mà là nơi thể hiện “TÌNH YÊU “ thương của Thiên Chúa một cách rõ ràng, thỏa mãn sự “khao khát” yêu thương mà chỉ có nơi Thiên Chúa mới thỏa mãn được. Chính vì điều nầy mà các thánh hướng đến một cách tích cực nhất. Vì thước đo tình yêu không gì khác hơn là “TÌNH YÊU “. Vì sau cùng chỉ còn lại hai chữ “ TÌNH YÊU “ . Tình yêu mà chính Chúa Cứu Thế đã hạ mình làm Người, để ở với con người và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Tất cả những điều đó đều phát xuất từ tinh yêu của Thiên Chúa. Điều ấy có nghĩa là “ tình yêu “ được bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa lại muốn cho chính phàm nhân được hưởng tình yêu ấy.  Bời thế, chính Đức Vua Giêsu đã đồng hóa với những người bị đau khổ, những người bất hạnh, và Người muốn chúng ta tiếp rước họ, như tiếp rước Người. Rõ ràng người giàu, kẻ sang đâu cần chúng ta tiếp rước. Vì họ có kẻ hầu người hạ,  Chúng ta đừng tưởng rằng Thiên Chúa chủ trương sự nghèo hèn. Không Thiên Chúa không chủ trương sự nghèo hèn, nhưng Thiên Chúa biết nhu cầu của người nghèo và Thiên Chúa là Đấng yêu thương muốn vỗ về họ. Thiên Chúa không loại bỏ người giàu, không “ghét” người giàu. Nhưng người giàu họ thường tự phụ , vì tài sản , của cải của họ , và không biết tôn thờ Thiên Chúa là nguồn tình yêu và sự sống. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa đứng trên tất cả, tài sản, tiền bạc. Xét cho cùng ra, tiền bạc cho dù nhiều cách mấy đi nữa, thì nó cũng chỉ là giấy, được ghi chữ số để chứng nhận giá trị và số lượng để lưu hành. Nhưng cái chính là công sức và trí tuệ của con người. Vậy,  công sức và trí tuệ là do ai ban cho chúng ta ? Há chẳng phải là do Thiên Chúa sao ?
Khởi đi từ bài đọc I ( Ed 34 , 11 -12 ; 15- 17) cho chúng ta thấy hình ảnh của một Vị Mục Tử nhân lành, đó là Thiên Chúa qua hình bóng Đấng Cứu Thế Giêsu. Điều nầy phú hợp với Thánh Vịnh 22 hôm nay. Hình ảnh Đấng chăn chiên lành cũng là hình ảnh một vị Mục Tử hy sinh hết mình vì đoàn chiên. Chiên tượng trưng cho người lành, người lành là người biết lắng nghe và thực thi ý Chủ. Vì chính Chúa Giêsu nói : “Chiên của tôi, thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi”.( Ga 10, 27). Và vì vậy, ngày sau cùng Chúa Giêsu sẽ tách chiên với dê ( Mt 25 , 32), chính là tách người lành và kẻ dữ riêng ra và chịu sự phán xét sau cùng.
Bài đọc II , ( 1Cr 15, 20- 26 ; 28) thánh Phao-lô cho chúng ta biết : “Đức Kitô đã trổi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.” ( c 20). Vì Thiên Chúa đặt mọi sự thù địch dưới chân Đức Kitô, Người phải nắm mọi vương quyền, cho đến khi Thiên Chúa tiêu diệt địch thù sau cùng, đó là sự chết. ( c 25- 26).
Như vậy, Đức Kitô là Vua vừa theo nghĩa tự nhiên và siêu nhiên là một sự phù hợp. Bởi vì ,Người đã chiến thắng thần chết. Tử thần là thần độc ác nhất, vì nó “cướp “đi mạng sống của nhân loại. Mà sự sống là do bởi Thiên Chúa, vì mọi mưu mô , xảo trá, tội ác đều do tử thần gây ra. Mà Đấng duy nhất tiêu diệt sự chết, đó là Thiên Chúa, qua Thánh Tử Giêsu.
Như chúng ta biết, ngày 14/09, Giáo Hội suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu, là suy tôn mầu nhiệm tử nạn để cứu chuộc nhân loại. Suy tôn tình yêu trên Thập Gía. Suy tôn tình yêu trên Thập giá là suy tôn vương quyền của sự tha thứ nơi Thánh Gía. Chứ không đơn thuần là suy tôn cái chết về phần nhân tính của Đức Kit ô. Vì nơi Người ơn cứu độ chan chứa, hữu nhiên, cái chết không thể làm chủ được Người. Bởi vì Người là Nguồn Sống từ Thiên Chúa.
Như vậy, Giáo Hội chọn ngày Chúa Nhật sau cùng của năm phụng vụ để SUY TÔN ĐỨC KITÔ VUA VŨ TRỤ là hoàn toàn hợp lý. Vì Đức Kitô không chỉ là Vua theo nghĩa trần thế, mà còn là Vua theo nghĩa “đứng trên sự chết “ nữa. Vâng, chính vì điểm nầy, mà chúng ta tôn thờ và bước theo Người một cách vinh dự và hoàn toàn tin cậy một cách chắc chắn cho chúng ta.
Từ đó, hôm nay Giáo Hội hân hoan suy tôn Đức Giêsu – Kitô là Vua vũ trụ, bởi vì thế gian không thể thắng nổi tử thần, thế gian bị tử thần đè bẹp. Nhưng ,Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô đánh bại từ thần qua cái chết của Người trên Thập Gía. Và hôm nay, giáo hội suy tôn một nhiệm cục tột đỉnh , đó là SUY TÔN SỰ KHẢI HOÀN, SỰ TOÀN THẮNG, đúng với thiên Tính của Đức Kitô. Vì vậy, có thể suy luận rằng : Mầu nhiệm Thập Gía nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian là mầu nhiệm khởi đi từ mầu nhiệm vinh thắng của Đức Kitô. Và như vậy, có thế nói Mầu Nhiệm thập Giá là AL-PHA còn Mầu Nhiệm Đức Kitô Vua Vũ Trụ là Ô-MÊ-GA. Nghĩa là Đức Kitô chính là sự khời nguyên và cùng tận. ( Kh 22, 13). Vâng, điều nầy chính Đức Kitô đã mặc khải cho thánh Gioan tông đồ qua sách Khải Huyền.
Lạy Chúa Giêsu- Kitô, Chúa chính là Sự Khởi Nguyên và Cùng Tận là AL-PHA và Ô-MÊ –GA, là sự mở đầu và kết thúc. Xin cho con người thế trần biết lắng nghe và đáp lại một cách chân thật, hầu đến được cùng Chúa là ĐƯỜNG là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG./. Amen
Lạy Chúa Giêsu- Kitô VUA VŨ TRỤ xin thương xót chúng con.
23/11/2014

P.Trần Đình Phan Tiến