So sánh Đặng Chí Hùng với Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải.

From: NinhThuy Le <ninhthuyle@gmail.com>
Xin kính chuyển để Đồng Bào có dịp nhìn rõ và nhận xét:
Đặng Chí Hùng, người trí thức, lập trường chống cộng rõ ràng, nhiệt tình với Đất Nước,
Đồng Bào, trân quý Quốc Kỳ VNCH ngay từ trong tù VC..., đúng là người anh em mà chúng ta đang mong đợi.
Điếu Cày: tên bộ đội VC vô học, nhưng lại ăn nói trịch thượng, vô lễ với Đồng Bào, hỗn xược với Quốc Kỳ VNCH, lập trường đấu tranh bịp bợm, cò mồi của VC... Phải loại hắn ngay khỏi Cộng Đồng kẻo mang họa.
Người lính VNCH
Forwarded message
From: Kim Pham
Date: 2014-11-06 19:50 GMT-08:00
Subject: Phong van Dang Chi Hung. Dang Chi Hung is Number ONE !!!! We love YOU!
To:
So sánh hai trường hợp: Đặng Chí Hùng và Điêu Cày đều giống nhau là nạn nhân của csVN và đang còn gia đình tại VNcs. Cả hai đều được đến hải ngoại. Tại sao lập trường chống cộng và lòng ưu ái của Đặng Chí Hùng với Lá Cờ Vàng rất là rõ ràng 100%!!! Trong khi đó, tên bộ đội vc Điếu Cày nói loanh quanh, rồi cuối cùng tuyên bố thẳng thừng: "Việc tôi không nhận lá cờ thì nó cũng đã rõ..."
Vậy cái đám dân VN ở hải ngoại nầy còn bênh vực và ôm chân bộ đội Điếu Cày nầy với âm mưu gì đây?
1- Blogger Điếu Cày đã xác nhận lập trường chính trị khi hắn tuyên bố: "Việc tôi không nhận lá cờ thì nó cũng đã rõ..." điều ấy có nghĩa là Blogger Điếu Cày xác nhận là hắn đã không nhận, không cầm Lá Cờ Vàng khi được đồng hương trao cho tại phi trường Los Angeles vào tối ngày 21 tháng 10 năm 2014.
Như vậy sự thắc mắc của CĐNVQG tại hải ngoại đã được trả lời rõ ràng từ cái miệng của Điếu Cày rồi. Không cần phải phân tích gì nữa.
2- Hội trường của SBTN không treo Cờ Vàng trên bàn hội thảo của tên bộ đội Điếu Cầy là sai trái 100%. Tại sao lại phải đi tôn trọng (sợ) tên bộ đội vc nầy, mà không dám treo Cờ Vàng?
3- Điếu Cày chỉ chống trung cộng chiếm Hoàng Sa và vào tù vì tội trốn thuế, chứ không phải vì tội chống nhà nước và lật đổ csVN!
Xem đây, xem đây, nghe đây nghe đây!!!!!!!!!! Cuộc phỏng vấn Đặng Chí Hùng để so sánh với tên bộ đội vc Điếu Cày. Ai là người chống cộng đúng với tinh thần của người VNCH ở hải ngoại nhất thì hãy ủng hộ người đã ôm ấp Lá Cờ Vàng của nước VNCH, cùng nhau đoàn kết chống cộng tới bến và tẩy chay tên bô đội Điếu Cày đã từ chối ngọn cờ Vàng của người VNCH.
Chuyện giải quyết dễ dàng như vậy thôi của người VNCH bình dân tại hải ngoại nầy.
Kim Pham
Blogger Đặng Chí Hùng đến Canada tỵ nạn chính trị (Toronto 10.09.2014) (Khác xa với Điếu Cày một trời, một vực!)

Phong van Dang Chi Hung (về tình hình Đất Nước)