CHÂN DUNG NGƯỜI MANG CỜ TỰ DO GIỮA SÀIGÒN

Sáng ngày 19.11.2014, vào lúc 7g15, gần Cầu Kinh Tẻ Quận 7, một người âm thầm mang Lá Cờ Vàng lớn trên vai. Hình cũng cho thấy người này bị tên Việt gian tấn công và có lẽ đã bị bắt.
So màu áo thì thấy Anh Hùng đội nón chính là người mang Cờ Vàng.