VẦNG TRĂNG HIỀN DỊU - LỜI KINH HÒA BÌNH

VẦNG TRĂNG HIỀN DỊU

Đêm thu lặng ngắm ánh trăng rơi
Cứ ngỡ trời cao nhoẻn miệng cười
Lấp lánh trăng soi huyền diệu quá
Lung linh ánh tỏa nhẹ nhàng khơi 
Hoa tâm nhỏ bé dâng lên Mẹ 
Chuỗi hạt đơn sơ kính tiến Người 
Mẹ hỡi ! luôn bên con, Mẹ nhé ! 
Vầng Trăng hiền dịu của Cha Trời.
 
Marielle
06.10.2014
Bài họa

LỜI KINH HÒA BÌNH

Tháng mười đã đến lá vàng rơi
Nhớ lại lời xưa Mẹ mỉm cười
"Chuỗi Ngọc Mân Côi" lòng sám hối
"Hoa hồng Cứu Chuộc" chính nguồn khơi
"Ăn năn lần hạt" lời kinh thắm
"Rước lễ siêng năng" đẹp ý Người
Thoát nạn tà quyền Lời Mẹ hứa
Hòa bình trở lại bốn phương trời.

Trầm Hương Thơ
06.10.2014