ĐỪNG LÀM CHÁNH TRỊ VỚI VIỆT CỘNG!

Minh Hạnh, người đi, không về, chắc rằng có người nhớ...
Điếu Cày, người đi one - way ticket cay đắng, ngậm ngùi
Đó là bài học cho những ai " tranh đấu chánh trị " với việt cộng
Cộng sản vốn hung tàn, việt cộng là thứ siêu dã man cộng sản
Trên hiến pháp còn có cương lĩnh đảng, nghĩa là đảng là luật
Tranh đấu trong phạm vi cơ chế, pháp luật đảng theo phương thức
Tổ chức " xã hội dân sự " thì hậu quả là như thế:
Khi việt cộng cần có bộ mặt " cởi mở " thì chúng làm ngơ cho cựa quậy
Khi chúng được việc rồi mà còn kèn cựa là " hốt, hốt liền, hốt hết "
Người Mỹ vì quyền lợi Mỹ khi thì binh vực Dân chủ - Nhân quyền
Khi nào vì quyền lợi bức thiết thì làm ngơ
Nhiều lắm là... ra tay tế độ... nhận lãnh quy mã cho nương náu!
Cho nên mà cho nên: Đừng " Làm chánh trị " với việt cộng
Muốn có Tự do - Dân chủ ĐÍCH THẬT thì phải hy sinh chiến đấu
Diệt trừ chế độ độc tài toàn trị việt cộng
Tức là LÀM CÁCH MẠNG dân tộc - Dân chủ TỰ THÂN
Còn như làm chánh trị cù cưa dựa Mỹ, dựa tàu
Thì MẤT HẾT CHỦ QUYỀN QUỐC GIA
Chỉ ngồi chưng hình cho người ngoài giật dây là hết!
Nói nhiều thêm mích lòng, nhưng sự thật trần trụi là như thế!Nguyễn Nhơn