Thư mời Thánh-lễ kỷ-niệm Tổng-thống NGÔ-ĐÌNH-DIỆM


Thư Mời

Nhân-dịp kỷ-niệm đệ ngũ thập nhất chu-niên, húy-nhật
 (1963 : 02.XI - 2014)
của nhị vị:
Tổng-thống
J.B. NGÔ-ĐÌNH-DIỆM
Và bào-đệ
 GIACÔBÊ NGÔ-ĐÌNH-NHU


             Cũng như mọi năm, chúng tôi sẽ cử-hành một Thánh-lễ trọng-thể để tưởng-niệm và cầu-nguyện cho nhị vị cùng toàn-thể Quân, dân, cán, chính VNCH đã vị-quốc vong-thân,

Vào lúc 15giờ ngày lễ Chư-thánh 01.11.2014  tại :
Nhà thờ Saint-Léon
1, Place du Cardinal Amette, Paris XV è
Métro : DUPLEIX
 Trân-trọng kính mời quý-vị đồng-hương bỏ chút thời-giờ quý-báu đến tham-dự đông-đảo để tưởng-niệm và bày-tỏ lòng tri-ân đối với các vị đại ân-nhân của dân-tộc Việt-Nam.

Sau thánh-lễ sẽ có tiệc-trà thân-mật để hàn-huyên tâm-sự.
 BAN TỔ-CHỨC