SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXX TN ( A ) ( Mt 22, 34- 40 )

LUẬT CỦA SỰ SỐNG

Kinh thưa quý vị ! Thiên Chúa là nguồn sống, nguồn sống vĩnh cửu , đích thực và duy nhất. Vì sự

sống từ nơi Thiên Chúa phát xuất ra, chứ sự sống không do bởi con người. Vì thế, nguồn sống


vĩnh hằng nơi Thiên Chúa là điều quan trọng nhất. Chủ đề Lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật XXX

TN ( A ), tuy không dài, nhưng thật quan trọng, thật cao siêu. Vì đây là tận cùng là mấu chốt của

vấn đề Đức Tin Kitô giáo.

Vâng , tại sao vậy, thưa quý vị ? Thưa, bởi vì, tất cả, chung quy, mọi sự rồi phải đến cùng đích

đó là : “SỰ SỐNG VIÊN MÃN”. Từ đó, việc giữ đạo mới thật sự có giá trị.

Tại sao chúng ta nói : Thiên Chúa là tình yêu , vâng , quả thật là như thế. Bởi vì, Thiên Chúa là

sự sống, là nguồn sống. Nếu như, Thiên Chúa không là tình yêu, thì tất không có sự sống. Chúng

ta thấy, tại sao có ma quỷ? Bởi vì, nơi nó không có sự sống. Nó ghen ghét, nó có hận thù, nó là

cho chết, tìm cách hãm hại. Thì chúng ta gọi đó là ma quỷ. Tại sao gọi là ma quỷ? Thưa, quỷ là

kẻ đầu nêu , là kẻ gieo mầm sự chết. Tức satan, có nghĩa là kẻ phản nghịch, kẻ chống lại Thiên

Chúa. Còn, ma là linh hồn người ta bị quỷ cám dỗ theo nó. Cho dù, linh hồn con người phạm tội

chống lại Thiên Chúa, hay là quỷ đi nữa, thì Thiên Chúa cũng không tiêu diệt quỷ hay linh hồn

đó. Bởi vì Nguồn sống bắt đầu từ Thiên Chúa, Đấng Tạo dựng. Thiên Chúa chỉ tạo dựng một lần

và mãi mãi, không tạo dựng hai lần. Đó là nguyên lý nguồn sống từ Thiên Chúa, hay nói cách

khác, ngoài Thiên Chúa thì không có nguồn sống. Từ chân lý nầy, chúng ta suy ra, sự sống của

linh hồn và sự sống của thân xác . Sự sống của linh hồn tuy siêu nhiên, nhưng bất tử, vĩnh cửu ,

đời đời. Chúng ta không nhìn thấy sự sống của linh hồn bằng con mắt thể xác. Nhưng chúng ta

có thể nhìn thấy sự sống của linh hồn qua con mắt đức tin. Bởi vì, điều gì nhìn thấy qua con mắt

thể xác, thì điều ấy sẽ giới hạn. Vì vậy, qua sự sống hữu hạn, chúng ta được nhìn thấy sự sống

vô hạn, đó là sự sống của linh hồn. Dù tin hay không, thì đây là chân lý.

Từ sự sống thể xác, chúng ta suy về sự sống của linh hồn, từ đó, chúng ta cần tìm kiếm và tôn

thờ Thiên Chúa, Đấng là nguồn của sự sống vĩnh cửu và hữu hạn.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy luật của sự sống. Vâng, luật của sự

sống đó là “YÊU THƯƠNG “. Vì tình yêu gắn liền với sự sống, cả nghĩa đen lẫn nghĩa siêu nhiên.

Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, hơn là quyền năng của

Thiên Chúa. Vì quyền năng của Thiên Chúa làm cho chúng ta xúc phạm, còn tình yêu thương của

Thiên Chúa, thì làm cho chúng ta được sống. Vâng, Thiên Chúa đã tỏ hiện tình yêu của Ngài qua

Con Một- là Đức Giêsu –Kitô. Vì nếu chúng ta không đặt tình yêu Thiên Chúa lên trên tất cả, thì

chúng ta không thể có sự sống vĩnh cửu được. Vì sự sống vĩnh cửu chỉ có ở một nơi duy nhất

đó là Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta không thể vừa tôn thờ Thiên Chúa là tình yêu, mà chúng ta

lại không trao ban tình yêu cho tha nhân. Trong đoạn Tin Mừng ( Mt 22, 39 b) hôm nay, gọi là

“người thân cận “ : Người thân cận có nghĩa là: Cha mẹ , vợ chồng , con cái, anh chị em, hàng

xóm,tất cả những người chúng ta gặp hằng ngày, nơi công xưởng, đồng nghiệp, học đường,

ngoài chợ , bạn hàng. Tóm lại là tất cả mọi người chúng ta gặp từ người thường xuyên gặp đến

những người ít găp, mới gặp. Trong cộng đoàn dòng tu, anh em cùng dòng, bề trên, bạn hữu,

tất cả những anh chị em khác dòng, những người giúp việc, tất cả mọi người chúng ta gặp trên

đường đi. Cụ thể như trường hợp các thánh. Các thánh tu trì không sống trong môi trường gia

đình theo huyết thống, nhưng trong một môi trường gia đình thiêng liêng. Các thánh sống trong

bậc gia đình, thì chu toàn bổn phận vì yêu thương gia đình đúng cách. Yêu như chính bản thân

mình, là biết “hy sinh” cho người thân cận.

Chúa Giêsu day cho chúng ta biết yêu thương tha nhân như chính mình, là dạy cho chúng ta

biết yêu thương đúng cách. Để chu toàn luật yêu mến Thiên Chúa trên tất cả mọi sự. Hai điều

nầy không mâu thuẫn với nhau, nên, gọi là một điều răn. Vì ai yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi

sự, thì tất không có lòng thù ghét người thân cận . Người thân cận, rất nhiều khi làm mất lòng

chúng ta, làm cho chúng ta thiệt thòi về những điều cố tình hoặc vô ý. Chúng ta rất khó chịu,

đó là sự sống thân xác. Nhưng, chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, thì đó là sự sống

linh hồn, sự sống siêu nhiên. Theo đó, yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu

thương người thận cận như chính mình, chính là một con người có thân xác và có linh hồn, như

thế mới gọi là một con người sống có sự sống. Như vậy, gọi là “LUẬT CỦA SỰ SỐNG” . Vì nếu,

chúng ta chỉ yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa không thôi, thì chưa đúng như Lời Chúa dạy. Còn

ngược lại, nếu chúng ta chỉ yêu người thân cận không thôi, thì làm sao chúng ta có sự sống đích

thực là Thiên Chúa. Khi thân xác hữu hạn qua đi, chúng ta làm sao có sự sống vĩnh cửu là Thiên

Chúa được. Vậy, chúng ta phải tìm lấy sự sống vĩnh cửu, để chu toàn sự sống hữu hạn nơi thân

xác là yêu người thân cận như chính mình. Vì như thánh Phao-lô nói: “Yêu thương là chu toàn lề

luật” ( Rm 13, 8). Như vậy, cũng có thể gọi là “LUẬT CỦA SỰ SỐNG “. Khi chúng ta giết người, thì

chắn chắc luật xã hội sẽ trừng trị chúng ta. Nhưng khi, chúng ta hận người trong lòng, thì luật

tình yêu thương của Thiên Chúa sẽ lên án chúng ta. ( vì luật xã hội không làm gì được chúng ta)

Tình yêu chính là sức mạnh, là động lực sống cho con người. Muốn làm được tất cả, trước tiên

phải có tình yêu. Không phải chỉ có tình yêu đôi lứa, nam nữ giữa con người mà thôi. Tình yêu

bắt nguồn từ Thiên Chúa, bởi vì : THIÊN CHÚA Là TìNH YÊU . Tình yêu gắn kết đôi nam nữ và làm

cho họ trở nên vợ chồng, như vậy hôn nhân cần có tình yêu. Nhưng, tình yêu của hôn nhân cần

có tình dục để chu toàn trọn vẹn tình yêu. Hôn nhân gia đình, nếu thiếu hoặc mất đi hương vị

của tình yêu, thì không còn hôn nhân nữa.

Nhưng tình yêu nơi Thiên Chúa là tình bạn hữu muôn đời không thay đổi, vì đó là sự sống thần

linh. Chúa Giêsu nói : “ Thầy không gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy

gọi anh em là bạn hữu, vì điều gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho anh em biết.” (

Theo đó, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một sự khôn ngoan đích thực hầu bảo đảm cho chúng

ta một sự sống đời đời. Như thế, không phải là “luật của sự sống” hay sao ? Lời Chúa cho chúng

ta biết sống, sống đúng cách, và sống đời đời.

Thánh Vịnh 17 hôm nay khái dài, cho chúng ta biết :” Bài ca cảm tạ “ Thiên Chúa: Chúa là dũng

lực . là thành lũy chở che con. Muôn đời con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy cho chúng con một điều răn quan trọng nhất, đó là luật mến Chúa

trên hết mọi sự, và yêu thường người thân cân như chính mình con. Xin thương ban cho chúng

con biết thực thi Lời dạy của Chúa để chúng con nhận được sự sống đích thực từ nơi Chúa là

nguồn sống, vì đó chính là đích điểm của chúng con./. Amen

26/10/2014
P.Trần Đình Phan Tiến