NƯỚC... - NGUỒN... (Thơ đường xướng họa)

 

Nước chảy êm đềm giữa lũng sâu
Nước khơi sự sống thuở ban đầu
Nước nguồn xoa dịu niềm khao khát
Nước mắt ủi an nỗi đớn đau
Nước rỏ hồn hoang bừng nở sắc
Nước rơi đất bạc trỗi sinh màu
Nước Trời ngọc quý mau tìm kiếm 
Nước Mạch Nương Long phúc nhiệm mầu.

Marielle
10. 10. 2014

Bài họa

NGUỒN...


Nguồn cao núi thắm chốn rừng sâu 
Nguồn có muông chim vạn phúc mầu 
Nguồn đã tan tành vì hám lợi 
Nguồn đang nát bét khiến lòng đau 
Nguồn đầu tội lỗi là do bạc 
Nguồn cuối hư hao bởi có màu 
Nguồn khổ ăn năn niệm khúc cuối
Nguồn đau thống hối thuở ban đầu.

Trầm Hương Thơ 
12.10.2014