MỘT LỜI MỜI GỌI !

MỘT LỜI MỜI GỌI !

Mười ba tháng mười
Một lời mời gọi
Mười ba tháng mười
Muôn lòng đáp trả


Mười ba tháng mười
Một ngày kỳ lạ
Đức Mẹ Chúa Trời
Tỏ ra cho đời

Nhiệm mầu cao quý
Lời Mẹ nhắn chỉ
Truyền dạy đàn con
Mẹ thật đẹp xinh

Nhật , nguyệt nghiêng mình
Cúi đầu bái lạy
Tháng mười năm ấy
Mẹ dạy ăn năn

Lần hạt siêng năng
Cải thiện đời sống
Tôn sùng Mẫu Tâm
Thật là ần cần 

Lời Mẹ tha thiết
Lời Mẹ ân cần
Lời Mẹ nhắn nhủ
Con xin tuân thủ

Những điều Mẹ khuyên
Thánh Mẫu diệu hiền
Maria Rất Thánh
Giữa muôn tia nắng

GIữa muôn tấm lòng
Con xin cậy trông
Nơi lòng từ mẫu
Lạy Mẹ yêu dấu !

Thánh khiết lạ lùng
Nữ vương trời đất
Chúc tụng ngợi khen !
Mẹ - Thánh Nữ Đồng Trinh./.

13/ 10 / 2014
P.Trần Đình Phan Tiến