KIẾP LÁ THU


Hôm nay trời đã sang thu
Sáng ra nhìn những sương mù thế gian
Lá xanh nhiều chiếc đổi vàng
Hỏi rằng lá có nhẹ nhàng sang đông?

Mới xuân mơn mởn tơ hồng
Ươm đời vào hạ ấm nồng thơm tho
Rong chơi tà áo học trò
Thoảng hương trong gió quyện no ân tình

Vào đời đầy ước mơ xinh
Thành công, thất bại thân mình trải qua
Cuộc đời lắm lúc thăng hoa
Nhiều khi thất bại phong ba phũ phàng

Bây giờ thu đến lá vàng
Sang hèn rồi cũng nhẹ nhàng sang đông
Lá rơi về kiếp tinh thông
Chẳng mang theo được lao công một đời

Chỉ mong lá giữ lấy Lời
Khi về bên ấy thảnh thơi an bình
Bên kia là Ánh Bình Minh
Sáng soi ấm áp ân tình quanh năm.

Trầm Hương thơ
28.09.2014