CHIẾC LÁ THU


Sáng mùa thu mây mù đang bao phủ
Chiếc lá buồn ủ rũ nhớ ngày xanh
Trả lại cây cho sống ở trên cành
Đã dung dưỡng an lành trọn một kiếp

Rơi xuống rồi con đường nào đi tiếp
Về cội nguồn hay biết ở nơi đâu?
Hưởng vinh quang hay đến chốn âu sầu?
Ai biết rõ trong đầu hơn chính lá

Có hồi tâm khi gây nên nghiệt ngã?
Có ăn năn khi đã biết luật Trời?
Hay đóng kịch làm mặt ở khắp nơi?
Cho bóng bẩy nói lời ru nhân ái...

Giáp mặt Người sẽ thấy hồn tê tái
Những việc làm diễn lại cả trước sau
Lấy vải thưa sao che mắt Nhiệm Mầu
Ngăn phúc đức đục ngầu lên muôn nỗi.

Hãy sẵn sàng cho hành trình đi tới
Khi trở về dám tới Ánh Vinh Quang
Bước vào trong "Ánh Sáng" chốn huy hoàng
Nơi nguồn cội vẻ vang Người chờ đón.

Trầm Hương Thơ
25.10.2014