CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM!


 
                            Sinh ngày 31-02!!!
 
                                   Tò mò chút, xem.. thử có gì khác!
 
                                             Rồi chúng em bắt chước...
 
                           WC cũng có thơ!
 
 
               ''Cơm văn phòng'' được dịch ra là "rice office" sát nghĩa bồi nha!
 
''One sweet day thành "one sweat day" ...hì hì, cũng đúng!
 
''Nhà vệ sinh đàn ông'' được dịch là "toilet man" giống như "spiderman"!
 
                                                                       What a sign!
 
                 Is it a monk or a hamburger delivery guy?
 
                     A real... superman!
 
                  Vậy mới là ... quảng cáo!
 
                               Đang... đọc báo nha!
 
      Muốn kết bạn, chưa kết hôn, nhưng... đang có thai!
 
                     Khỏi đi rong và không sợ bị bắt cóc!
 
 
            Đừng tưởng bở. Tên ông chủ là MƯỜI EM !!!
 
                                        Sáng tạo!
 
 
                        Chết bà! Lún rồi!
 
                            Vừa ngủ, vừa có thể giữ va li...
                                 Vợ chồng, con cái mát mẻ!
 
                                    Thơ mới!
 
                                Mày cứ tới! Giận lắm rồi!
 
 
                                   Dân chủ nhỉ?
 
 
 
                     Giúp em giường gỗ, em nè
                  Mừng anh có vợ, bạn bè ra tay!

                        Sao mà xấu thế, chàng trai?
                Lấy anh, em sẽ ngồi nhai giúp chàng!
 
 
                                                                 Ghê vậy, giết người luôn!
 
          Cháu xích ra cho hai ông nói chuyện.
 
Câu tiếng Việt xem ra khuyến khích có thai thay vì ngừa thai.
Dịch ra là: "Girls do not get by themselves pregnant! Boys and men must become a part of the solution."
.....