VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Mới đây, Công dân Nguyễn Anh Tuấn cho biết các Công dân Chu Tấn, Phạm Trần Anh . . . là những nhân vật đứng ra tổ chức Đại Hội Diên Hồng ( ĐHDH ) tại hải ngoại vào ngày 1 và 2 tháng 11-2014 tại Santa Anna,CA. Mọi người xin  đóng góp Ý kiến về Vấn đề Đoàn kết Dân tộc theo tư cách là một công dân.

Sau đây là  Bài đóng góp Ý kiến của :

I.- CÔNG DÂN NGUYỄN ANH TUẤN


Thân gởi Công Dân Chu Tấn,

Trên TINH THẦN CỦA NHỮNG CÔNG DÂN VIỆT NAM THỜI ĐẠI DÂN CHỦ HÓA TOÀN CẦU, tôi xin gợi ý thêm với ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI những điểm cần thiết như sau:

·         Cần có một cái nhìn tổng quát thực trạng chính trị trong mối bang giao quốc tế của Việt Nam, Á Châu và thế giới.
·         Hiểu được nguyên nhân và hậu quả của những gì đang xảy ra taị Việt Nam, Á Châu và Thế giới.
·         Phải có khả năng tiên đoán hay một viễn kiến cho tương lai Việt Nam, Á Châu và thế giới, đặc biệt là vai trò của Hoa Kỳ tại VN và Á Châu.
·         Sửa soạn cuộc CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG để thay thế cuộc cách mạng của Cộng Sản đã và đang thất bại ê chề tại VN, Á Châu và trên toàn thế giới, với mục đích để xây dựng trật tự pháp lý, trật tự chính trị và trật tự cho xã hội VN để góp tay vào việc xây dựng ổn định và hòa bình cho Á Châu.

Tinh thần DIÊN HỒNG TRUYỀN THỐNG là ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN ( perfect uion ) để có sức mạnh cứu nước trước kẻ nội thù là CSVN và ngoại thù là giặc ngoại xâm là bọn   Tàu Cộng đầy quyền năng xảo quyệt và mưu chước như quỉ thần . ĐOÀN KẾT  là ưu tiên số 1 và vì CHIA RẼ là một trở ngại lớn nhất luôn luôn làm suy nhược sức mạnh và sức đề kháng của dân tộc trước mọi thử thách trong lịch sử. Muốn đoàn kết toàn dân thì ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG phải xác định mục tiêu hàng đầu là gì ? Là phát động CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG để trả lại quyền làm chủ đất nước cho TOÀN DÂN VIỆT NAM, hay tranh đấu để đoạt quyền lực quốc gia để thỏa mãn tham vọng ích kỷ cá nhân hay vẫn âm mưu tranh danh đoạt lợi và tranh bá đồ vương cho riêng mình và phe phái của mình ?

Bản chất của cách mạng cộng sản là BẠO LỰC, DỐI TRÁ, LỪA ĐẢO, PHÁ HOẠI và HẬN THÙ nên CUỘC CÁCH MẠNG NÀY ĐÃ THẤT BẠI. Cuộc CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG là một con đường nghịch chiều với bạo lực, dối trá, lừa đảo và phá hoại. Cách mạng dân chủ mang đặc tính BẤT BẠO ĐỘNG, TRỌNG PHÁP, THÀNH THẬT, TRONG SÁNG VÀ XÂY DỰNG MỌI HỢP TÁC XÃ HỘI TRÊN NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC VÀ CÔNG LÝ.

Cuộc CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG RẤT THỰC TỀ, THỰC DỤNG VÀ RẤT LÝ TƯỞNG. Và ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI được thai nghén và hình thành bởi NHỮNG NGƯỜI CÔNG DÂN VIỆT NAM TỰ DO VÀ BÌNH ĐẲNG TRONG THỜI ĐẠI DÂN CHỦ HÓA TOÀN CẦU. Tất cả những con người khai sinh hay tham gia vào ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỒI ĐẠI cũng như tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước  đều khao khát TỰ DO VÀ BÌNH ĐẲNG. Tất cả chúng ta đều phải có quyền sống, quyền tự do, quyền tư  hữu và quyền tìm kiếm hạnh phúc. Đảng CSVN và nhà cầm quyền VN hiện nay đã tước đoạt phũ phàng quyền sống, quyền tự do, quyền tư hữu, và quyền tìm kiếm hạnh phúc của tất cả chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải quyết liệt tranh đấu để đòi lại những quyền tự nhiên ấy

Nhất định chúng ta phải chấm dứt mọi hình thức chia rẽ, giầu-nghèo, sang-hèn,có học hay không có học, có chức có quyền hay dân thấp cổ bé miệng đố kỵ, nghi ngờ và tinh thần chủ bại trước quyền năngxảo quyệt  của THÙ TRONG GIẶC ,NGOÀI là bọn CSVN và tham vọng bành trướng mù lòa của bọn giặc Tàu Cộng. Tinh thần của Diên Hồng là ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN. Nguyên nhân của sự chia rẽ tơi bời của xã hội VN đến từ đâu ? Phải chăng kẻ thù của chúng ta đã tìm mọi cách để xé nát chúng ta thành trăm nghìn mảnh để dễ bề thống trị chúng ta? Vì thế chúng ta không còn ai tin ai nữa. Thực ra kẻ thù của chúng ta rất yếu, nhưng chúng vẫn có khả năng đè bẹp chúng ta vì chúng ta hoàn toàn suy liệt tinh thần và vô vọng, vì thảm nạn chia rẽ. Kẻ thù của thảm nạn chia rẽ không chỉ có THÙ TRONG GIẶC NGOÀI, mà xã hội của chúng ta đầy dẫy những con người ôm mộng tranh bá đồ vương, tranh danh đoạt lợi và tranh quyền cướp nước, dù những con người này luôn luôn nhân danh những điều cao quý, nhưng vẫn mang bản chất phong kiến lạc hậu với tâp quán chính trị âm mưu,dối trá và lừa lọc, chẳng khác gì cộng sản, họ sẵng sàng xô đảy,sâu xé lẫn nhau vào những xung đột  triền miên; làm cho dân tộc càng ngày càng suy nhược.

Trước những cơn lốc đầy dục vọng và tham vọng thấp hèn đó, những tham vọng và dục vọng đã xé nát dân tộc đau thương này thành triệu mảnh. Để hóa giải những cơn bệnh trầm kha của xã hội VN và để đi đến ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC thì chúng ta phải chịu hy sinh CÁI TIỂU NGÃ VÀ NHỮNG THAM VỌNG CÁ NHÂN VÀ PHE NHÓM của chúng ta đề tự nguyện trở thành NHỮNG CÔNG DÂN TỰ DO VÀ BÌNH ĐẲNG như 90 triệu dân VN. Chúng ta tìm nhau đế nối vòng tay lớn với 90 triệu đồng bào và anh em của chúng ta. Muốn hoàn thành giấc mơ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC là điều vẫn có thể làm được, nếu chúng ta xây dựng được NỀN MÓNG HỢP TÁC XÃ HỘI vững chắc. Nền tảng đó chính là ĐẠO ĐỨC VÀ CÔNG LÝ. Bởi vì tất cả chúng ta đều là NHỮNG CÔNG DÂN TỰ DO VÀ BÌNH ĐẲNG. Tất cả chúng ta đều tự nguyện đến với nhau để hợp tác với nhau trong cuộc tranh đấu cách mạng dân chủ. Mục tiêu của chúng ta là TRANH ĐẤU CHO QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM, chứ TUYỆT ĐỐI không  phải tranh đấu để LÀM CHỦ DÂN hay ngồi trên đầu trên cổ dân như truyền thống chính trị bá đạo của phong kiến.

Sau cùng là chúng ta tổ chức ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI để đoàn kết toàn dân VN chống THÙ TRONG GIẶC NGOÀI. Muốn được như thế chúng ta PHẢI HÒA ĐỒNG HỢP NHẤT VỚI TẤT CẢ 90 TRIỆU NGƯỜI TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC như chim liền cánh, như cây liền cành - bởi vì tinh thần và nền tảng để đến với nhau là  ĐẠO ĐỨC VÀ CÔNG LÝ. ĐẠO ĐỨC VÀ CÔNG LÝ trong cuộc tranh đấu cách mạng hôm nay là trả lại quyền tối thượng của toàn dân Việt Nam là QUYỀN VIẾT HIẾN PHÁP. Sau đó sẽ cùng toàn dân thành lập nên một chính quyền của dân, cho dân và vì dân đẻ bảo đảm cho mọi người dân quyền Tự Do và Bình Đẳng. Bình đẳng trước Đấng Tạo Hóa, bình đẳng trước luật pháp và bình đẳng trong các cơ hội. chính tri,kinh tế và giáo dục. Đó là những mục tiêu vừa thực tế, thực dụng và đồng thời rất lý tưởng của cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng mà Dại Hội Diên Hồng Thời Đại đề ra trong đại hội này.
Những người khai sinh và những người đến tham dự trong Đại Hội Diên Hồng Thời Đại hôm nay đều là những Công Dân Tự Do và Bình Đẳng – tự nguyện đến với nhau trên tinh thần công dân thời đại ấy. vì ý thức được vai trò và trách nhiệm nặng nề của những công dân Việt Nam trong thời đại Dân Chủ Hóa Toàn Cầu, nên cùng tự nguyện vứt bỏ mọi danh hiệu, tước hiệu,nhã hiệu hay khẩu hiệu – dù những thứ này cũng có đôi chút giá trị rất giới hạn, nhưng cũng chỉ là hạt cát trên bể khổ trầm luân của giống nòi Việt từ bao ngàn năm qua- để chúng ta giữ lại một tên gọi độc nhất là CÔNG DÂN THỜI ĐẠI. Đã đến lúc vận mệnh đất nước này phải được thay đổi và chuyển hóa nếu tất cả chúng ta tự nguyện thay đổi tâm thức của mỗi chúng ta để cùng nhau thắp sáng lại niềm tin đang dẫy chết trong lòng người dân Việt.
Bài học lớn nhất mà Hoàng Đế Bảo Đại đã để lại cho những con người Việt Nam thời đại hôm nay là sự hy sinh vĩ đại của nhà vua khi đã từ bỏ ngai vàng năm 1945 và hy sinh cả triều đại của Ngài để nhường quyền cho Hồ Chí Minh chỉ mong toàn dân Việt Nam được sống trong Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc. Nhưng Hồ Chí Minh đã phản bội lại sự hy sinh cao cả này. Sau khi thoái vị Ngài đã tự nguyện trở thành Công Dân Vĩnh Thụy với câu tuyên bố tuyệt vời biết bao : “Thà làm dân của một nước độc lập còn hơn làm vua của một nước nô lệ”. Hoàng đế nước Đại Viêt còn dám hy sinh cả ngai vàng và cả một triều đại cho hạnh phúc của toàn dân để trở thành một công dân--- thì hôm nay tại sao chúng ta lại không hãnh diện với vai trò và trách nhiệm của một CÔNG DÂN VIỆT NAM trước sứ mạng đoàn kết toàn dân để có sức mạnh tranh hùng với thù trong giặc ngoài.

Vi thế,tấ cả những ai còn ôm mộng tranh bá đồ vương,tranh quyền cướp nước hay tranh danh đoạt lợi để thỏa mãn cho những tham vọng ích kỷ cá nhân và phe nhóm theo tập quán chính trị BÁ ĐẠO---thượng đội hạ đạp. Trên thì luồn cúi ; dưới thi coi người dân như cỏ rác hèn mọn. Những con người như thế là sản phẩm của chế độ phong kiến Nho quan hủ bại. Người dân cần cảnh giác và loại bỏ,đừng để họ lọt vào guồng máy công quyền để nắm quyền cai trị đất nước; vì ho chính là kẻ thù của sự thanh bính an lạc của đất nước và là kẻ thù của hạnh phúc của người dân---để người Dân Việt viết Hiến Pháp cho quốc gia để  xây dựng nền DÂN CHỦ PHÁP TRỊ để đem đến tự do,bình đẳng và hạnh phúc cho toàn dân Việt nam.
ĐÓ LÀ MỤC TIÊU CAO CẢ NHẤT MÀ ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI nhắm tới.
 Nguyện xin Đấng Tạo Hóa và Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng và dẫn dắt 90 triệu công dân nước Việt Nam cùng đứng lên để tự đốt đuốc mà đi, để đòi lại quyền làm chủ đất nước. Toàn dân Việt Nam phải được trả lại quyền sống, quyền tự do, quyền tư hữu, quyền tìm kiếm hạnh phúc mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người.

Hawaii ngày 26 tháng 8-2014


       Công Dân Nguyễn Anh Tuấn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.-  ĐÁP LỜI KÊU GỌI
CỦA CÔNG DÂN  NGUYỄN ANH TUẤN

Chúng tôi vừa nhận được Mail của Công dân Nguyễn Anh Tuấn và một số công dân khác về Tinh Thần Hội Nghị Diên Hồng, và yêu cầu đóng góp Ý kiến.
Đã mấy năm nay, có một số  quý vị ở Hải Ngoại cứ đôn đáo chạy quanh để mong tổ chức Hội Nghị Diên Hồng với cao vọng tìm cách giải quyết Nan đề Đoàn kết Dân tộc. Theo thiển ý đây là “ việc làm  viển vông “, vì  là chuyện “   không đúng Người, đúng Việc và  chuyện “ Lực bất tòng Tâm “, chỉ có Đồng bào Quốc nội mới đóng vai chính được, còn thiểu số ở Quốc ngoại chỉ có thể Yểm trợ một số phương diện thích hợp mà thôi.  Còn việc muốn đoàn kết cộng đồng ở Hải ngoại thì trước tiên cần phải ra sức tổ chức Cộng đồng trước, sao cho được ôn định, đã gần 40 năm rồi mà chưa được  lưu tâm đúng mức.
Thiển nghĩ vì không nhận ra nguồn gốc của Nan đề Dân tộc, nên những lời kêu gọi chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc và những hành động chạy quanh chỉ là việc làm vô bổ!!

I.- VÀI Ý TƯỞNG VỀ NỀN TẢNG CỦA VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Trước tiên, chúng tôi xin góp qua vài Ý tưởng về Tinh thần Đoàn kết Dân tộc, vấn đề này  cũng  là mục tiêu của Hội Nghị Diên Hồng.
Ngày xưa, Vua nhà Trần là “Phụ mẫu chi dân “, triều đình nhà Vua với Dân như Cá với Nước, nên khi quân Nguyên đem binh đến xâm chiếm, nhà Vua mới triệu tập các Bô lão, đại diện cho Dân để trưng cầu ý kiến về việc nên Hòa hay Chiến.  Các Bô lão đã đồng thanh nhất trí chiến đấu để giữ vững nền Độc lập, nhờ đó mà trong 60 năm quân Nguyên đã đem đại binh qua đánh chiếm đến ba lần, nhưng cả ba đều bị quân dân Việt đã đánh cho thảm bại.
Tuy là Quân chủ, nhưng Chế độ biết dựa vào nền tảng Quốc gia Dân tộc, hàng ngày nhà Vua biết chăm lo bồi bổ sức Dân, nên khi có biến, Dân chúng hết lòng cùng Triều đình chống giặc cứu nước. Đây là tinh thần của Nho giáo Việt, chế độ này được xây trên tinh thần : “ Dân vi bang bản, bản cố bang ninh: Dân là Gốc của nước, Gốc dân có được vững mạnh, thì nước mới được yên bình “.
Tinh thần này khác với tinh thần tôn Quân của Hán Nho. Hán Nho chỉ lo Tôn quân, củng cố vương quyền để vương triều chuyên lo gây chiến tranh cướp bóc và bành trướng. Cứ đọc Lịch sử Ta và Tàu thì rõ.
 CSVN ngày nay lại chuyên dùng chính sách “ bần cùng hoá và ngu dân “ để trường trị và phục vụ thiên triều, nên Quốc gia lâm đại nạn, thay vì lo cho Dân, CSVN lại lo hãm hại dân để phục vụ Liên Xô và Tàu cộng, Tàu cộng kẻ thù bành trướng truyền kiếp của Dân tộc - !

Ngày nay phong trào Dân chủ đang lan tràn khắp thế giới.  Đây là cuộc Chiến dành  quyền “ Làm Chủ cho người Dân “.  Muốn làm Chủ thì người Dân phải có Tư cách và Khả năng. Muốn có Tư cách thì người dân phải có quyền Tự do để xây dựng con ngưòi mình theo các giá trị của Tôn giáo hay Văn hóa Dân tộc, do đó mà phải có tự do Tôn giáo, tự do Văn hóa và những tự do căn bản khác.
Là “ Nhân “  thì con Người phải có  Nhân quyền, Nhân quyền là quyền Tự do hàng Dọc ( thuộc lãnh vực Tâm linh, mọi người phải tu tập )  , còn “ Dân “ thì lại phải có Dân Quyền, đây là quyền  Tự do hàng Ngang  ( thuôc lãnh vực Xã hội, mọi người phải được học hành để có có hiểu biết mà tuân theo pháp luật ) . Nhân quyền và Dân quyền phải được Hiến pháp bảo vệ cho được tương đối Công bằng.
Chính quyền phải tạo Cơ hội và Phương tiện cho mọi người dân mở  mang “ Tâm” và “ Trí “  để nâng cao Dân sinh và Dân trí, khi Dân sinh và Dân Trí được hài hòa thì Dân Khí mới được nâng cao. 
Nhân quyền giúp người dân trau dồi Tư cách, còn Dân quyền thì giúp phát triển Khả năng. Có như vậy thì mới giải phóng được cái Tâm Trí  và  nhất là  mở rộng hai bàn tay xây dựng của toàn dân, khi toàn dân có được giải phóng thì họ mới đóng góp hữu hiệu cho đời sống Gia đình và Xã hội, vì dân có giàu thì nước mới mạnh, có như vậy người Dân mới thực sự làm Chủ được đất nước, mỗi người phải có ý thức làm Chủ trong lãnh vực của mình, nên ai ai cũng có  Trách nhiệm và Quyền lợi làm Chủ cả.

Ngày nay, khát vọng Dân chủ đang dâng cao, phong trào Dân chủ đang nở rộ, nhưng chúng ta gặp phải thứ nhà Cầm quyền không những chỉ lo cho đảng cướp Quốc tế, họ còn mãi mê lo buôn dân bán nước cho kẻ thù truyền kiếp để vinh thân và trường trị, thậm chí đàn áp thành phần nhân dân yêu nước để bí mật giao đất nước cho kẻ thù.  
Một cổ hai ba tròng, nhân dân chúng ta  lại còn đang trải qua tình trạng phân hoá trầm trọng, một số phe theo Tây, phe theo Tàu, phe theo Nga, theo Mỹ bỏ quên tình Đồng bào, mỗi phe cứ chỉ biết có phe  mình, nhiều khi lại tự tôn, cứ  làm việc Quốc gia  theo kiều tinh thần anh hùng cô độc, gây bất hòa với phe khác, chỉ vì bỏ quên Tinh thần  Quốc gia Dân tộc. Chính tinh thần Quốc gia mới là nơi Hội tụ của mọi phe nhưng phe nào cũng không chiụ quay về tình thần Lập quốc của Dân tộc, nên mới bị phân hóa!
Hóa ra thành phần nào cũng khôn cả, chỉ có toàn Dân tộc là khờ dại!  Một Dân tộc có gần 90 triệu với 5000 năm Văn Hiến, mà đa số còn mê mãi tranh dành cái Nhỏ vặt , mà quên cái Lớn lao, để cho một đảng cướp chừng 3 triệu tên cướp bóc, dày xéo, sỉ nhục hàng 7 thập niên thì chưa có nỗi nhục Quốc thể nào bằng!

 Khi học hỏi tinh hoa của người ngoài, chúng ta thường gặp hai trở ngại căn bản:
                       Một là khinh khi Văn hoá Dân tộc, thứ đã đánh mất tinh hoa, chỉ còn cái vỏ, nên con dân đa số đã bỏ Gốc, đã bị Lạc hồn: Hồn Thiêng Sông Núi.  Hồn Thiêng Sông ( Cha Nước Trí ) là Nghĩa, hồn Thiêng Núi là Nhân ( Mẹ Non Nhân ) , vì quên Nhân Nghĩa hay tình Nghĩa Đồng bào, nên cũng đánh mất tinh thần Hùng Dũng của Vua Hùng, nhìn ai cũng chỉ thấy hồn xa lạ như người ngoài, không nhận ra nhau, nên kình phá nhau, gây ra mất đoàn kết.
                      Thứ hai là khi học tinh hoa của người ngoài thì chỉ học được cái vỏ, mà không thấu hiểu phần Tinh hoa được ẩn dấu bên trong.
Ví dụ trong Chế độ Dân chủ của Hoa kỳ chúng ta chỉ thấy được một quốc gia phồn vinh thịnh vượng mặt ngoài, mà không nhận ra Động cơ dựng nên là lẽ sống Công chính  của toàn dân ( tuy nhiên vẫn là tương đối ) đã được thể hiện khắp mọi ngỏ ngách của Cơ chế xã hội. Sở dĩ có được kết quả như vậy là nhờ vào lòng Bác ái của Nhân dân Hoa kỳ. Chỉ nhờ có Tinh thần Bác ái mà nhân dân Hoa Kỳ mới có khả năng đem Công lý vào Xã hội để mọi người sống hoà với nhau mà xây dựng Con Người, Gia đình  và Quốc gia.
Vậy cái khó khăn của chúng ta là ở chỗ chúng ta chưa trưởng thành được như Nhân dân Hoa Kỳ, họ  có Tư cách và Khả năng  hay Lòng Rộng ( Bác ái ) và Trí Sâu (  Lẽ Công bằng ) hơn chúng ta, nên đã  quyết tâm  thực hiện Công lý vào  Cơ  chế xã hội để mưu phúc lợi cho toàn dân. Chỉ có Văn hoá và Tôn giáo và Khoa học mới giúp con người trau dồi được Đức Bác ái và lẽ sống Công bằng.
Học hỏi Hoa Kỳ là học cho được cái Tinh hoa này, và tìm cách truyền bá để ghi sâu vào Tâm Trí của mọi người Dân, mà sống Tốt hơn và Công bằng hơn, chứ không chỉ chép Hiến pháp là xong. Mặt khác Lòng Nhân ái và Lý Công chính của Tổ tiên Việt có khác gì với Bác ái và Công bằng, điều khác nhau là ở chổ nhân dân có hiểu biết tận tường và có thực sự biết đem phục vụ  đời sống chung hay không?

Điều quan trọng hơn nữa, khi mỗi người  chúng ta đi vào các lãnh vực khác nhau đề phát triển bản sắc riêng, cũng như  có nhiều người ra ngoại quốc học hỏi tinh hoa của người ngoài, mỗi người có một số hiểu biết riêng, đó là điều rất quý, nhưng chỉ khi nào mọi người biết góp mọi cái riêng lại với nhau, thì Kiến thức của Dân tộc được phong phú vả viên mãn, khi đó thì mới hữu ích, nếu mình cứ  bám vào cái riêng nhỏ hẹp cuả mình, mỗi phe nhóm sống riêng một cõi thì làm sao mà có đủ Nội lực dồi dào để Dựng nước và Cứu nước.
Mỗi người chuyên mỗi lãnh vực khác nhau gọi là Thù đồ để phát triển bản sắc riêng, đễ mọi con dân góp phần Riêng của mình vào phần Chung to lớn của Quốc gia thì Quốc gia mới lớn mạnh được.  Tổ tiên chúng ta gọi bước phát triển Bản sắc là Thù đồ, nhưng mọi người phải quy tụ vào điểm Đồng quy của Dân tộc mới đủ khả năng  Dựng và Cứu nước được. Thù đồ và Đồng Quy tuy nghịch lý nhưng phải giao thoa để nên Một thì mới có hiệu quả, đó là “ Nghịch số chi lý “ thuộc Dịch lý.

Tinh thần đó Tổ tiên chúng ta gọi là Hồn Thiêng Sông Núi. Hồn Thiêng Núi là Nhân, Hồn Thiêng Sông là Nghĩa hay là “ Tình Nghĩa Đồng bào “.
                      Tiên Rồng là Biểu tượng cho Tinh thần Đoàn kết để Lập quốc, chứ không là chuyện hoang đường!
                      Đồng bào là Biểu tượng cho mối Tình keo sơn gắn bó mọi con dân Việt  lại với nhau, ai cũng hiểu và làm được, chẳng có gì là Lạc hậu và Quê mùa cả, vì không chịu làm nên thành ra quê mùa!  
Chúng ta thử tìm xem có thứ keo sơn nào khác giúp gắn bó mọi người lại với nhau, ngoài các Giá trị của Văn hoá Tổ tiên hay Tôn giáo?
 Các biểu tượng này chẳng khác gì cái Cân là biểu tượngcho sự Công bằng trong Luật pháp.

Trước đây có Phong trào Đông Du, Cụ Phan Bội Châu lo việc  bên Ngoài, Cụ Phan Chu Trinh lo việc Trong nước, nhưng đa số trí thức cứ ngủ mê như sấm, nên  không vươn lên được, còn CSVN thì lại vớ được thứ của độc nhất  của Tây phương là Chế độ CS, đó là “ chế độ khủng bố, cướp bóc và bành trướng “, CSVN còn thêm cái tội lớn lao nhất trong Nhân loại là Bán nước cầu vinh! Nhân dân trong nước đang có phong trào “ Chúng tôi muốn biết “. Muốn biết CSVN đã gây những tai họa nào cho dân tộc tứ năm 1930 tới nay và nhất là những bí mật đã ký kết nhường những gì của Dân tộc cho CS Tàu.

Trong đời sống xã hội có hai cách cai trị dân:
                      Một là giúp mọi người Dân  biết cách dùng Lễ để tự động ăn ở “ Phải người phải Ta “ với nhau mà sống Hòa với nhau, 
                      Hoăc là đem Luật pháp mà bắt phải theo. Một xã hội hỗn loạn thì đương nhiên là rước chế độ độc tài về mà cai trị, độc tài càng gây bất công xã hội thì độc tài càng phải xài Luật rừng!

Ngày xưa Tổ tiên chúng ta có Chế độ Nhân trị gồm Lễ trị và Pháp trị.
                      Lễ trị được xem là hàng rào cản bên Trong mỗi người, họ biết tự ý sống theo Lễ Nghĩa, cố không phạm luật pháp (  thuộc lãnh vực Văn hoá, Tôn giáo )
                       Pháp trị là hàng rào cản bên Ngoài ( thuộc lãnh vực Luật pháp ngoài Xã hội ), giúp những người vì yếu đuối  mà phạm luật phải tuân theo lẽ phải.
Ngày nay người ta cứ hô hào Pháp trị mà quên phần Lễ trị là phần quan trọng, họ  không nhận ra là pháp luật dù nhiều đến bao nhiêu cũng vẩn có nhiều kẻ hở, không ngăn cản đủ nhiều lối phạm pháp, nhất là dối với  những thành phần  không có đời sống Tâm linh. Nên nhớ  Lễ trị thuộc phạm vi Văn hoá và Tôn giáo, do đó một xã hội mà không có tự do Văn hoá và tự do Tôn giáo là xã hội VÔ HỒN, sinh ra con Người VÔ CẢM !.

Ngày nay các vị có lòng với đất nước cứ hò hét về đoàn kết dân tộc, nhưng đa số vẫn còn Vô cảm và thiếu Tinh thần Liên đới trách nhiệm. Vô cảm là vì thiếu vắng Nhân quyền,  không có Tinh thần trách nhiệm Liên đới là không có Luật pháp công minh thuộc Dân quyền. Khi thiếu Nhân quyền và Dân quyền thì Dân sinh và Dân trí không được nâng cao đồng bộ, nên  người Dân không thể làm Chủ đất nước được.

Nói tóm lại, chúng ta đã  thực hiện nhiều bước Thù đồ để phát triển bản sắc riêng, nhưng chưa ý thức được bước Đồng quy vào Tinh thần Dân tộc, đây là bước vô cùng quan trọng. Chúng ta phải đồng quy vào tiêu chuẩn “ Hòa “  Chung cho cả Dân tộc, chứ không phải là của Riêng từng Tôn giáo, từng Đảng phái hay một một phe phái riêng nào, vì  chẳng có  một phe nào cáng đáng nổi  việc nước, mà  phải  là  toàn dân. Có vậy để cho ai ai trong Dân tộc cũng có chỗ đứng, có chỗ đóng góp, có quyền lợi tương xứng, nhất là có những giá trị cao cả mà ai cũng tự ý tuân theo để đoàn kết với nhau, mà chung Lòng, chúng Trí và góp Công vào việc Dựng nước và  Cứu nước.

Việc đầu tiên chúng ta phải “ ý thức “ mỗi chúng ta đều là con Người, nhưng  phải là con người Nhân chủ mới được, con Chúa con Phật không phải là thứ Nô  lệ  hay là  “con vật Kinh tế như Chủ nghĩa Mác. Khi kết hợp thành Quốc gia thì chúng ta cũng phải có ý thức rõ ràng  mình là người Việt Nam, khi cứ mặc nhiên xem mình  là người Việt Nam, nhưng Hồn mình  còn “ mơ theo Trăng mà vơ vẩn cùng Mây bên Tây, bên Tàu “ thì mình cũng chẳng phải là người Việt Nam.  . Nếu là người Việt Nam thì trước tính trạng cấp bách ngày nay không ai có thể thể Vô cảm trước nỗi khổ đau của Nhân dân kéo dài hàng thế kỷ, và đồng thời không ai có thể thiếu Trách nhiệm liên đới trước tình thế đất nước sắp rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp. 

 Cái đớn đau của chúng ta là chúng ta đã có một nền tảng rất vững chắc để Đoàn kết Dân tộc, nhưng chúng ta khinh khi mà bỏ qua, nên mắc đại họa.
Chúng ta đã bỏ mất Tam cương Nhân, Trí, Dũng theo ngôn từ của Văn gia, đó là Nhân phẩm mà mọi Người phải trau dồi, còn Chất  gia gọi là Tình Nghĩa Đồng Bào: Tình là Nhân, Nghĩa là Trí. Đừng lầm “ Tam cương làm người “  là của riêng Tàu, mà là của Nho, mà Nho là Linh hồn của Đại chủng Việt.
                      Có khi nào sống theo Tình Đồng bào, nghĩa là Kính trọng, yêu thương nhau và Bao dung nhau mà Ghét bỏ nhau, Xa rời nhau được không?
                      Có bao giờ thể hiện Nghĩa Đồng bào, tức là hành xử “ Phải người phải Ta “ mà Bất Hòa với nhau không?  
Đem Hận thù mà sống Bất Nhân gây ra Bất công xã hội mà hành xử với mọi người thì làm sao mà không gây tai họa?

Trong Dân tộc chắc ai không nghe, không hiểu được ý nghĩa của 4 chữ “ Tình Nghĩa Đồng bào “, chỉ vì khinh khi quê mùa mà bỏ qua, đến nỗi chỉ dám xưng với nhau là Đồng hương!
Tình Nghĩa có khác gì với Bác ái và Công bằng, có khác gì với Từ bi và Trí tuệ.
Bác ái và Công bình, Nhân Trí hay Tình Nghĩa Đồng bào cũng như Từ bi, Trí tuệ, tuy danh xưng có khác nhau, nhưng tinh thần Hòa thì chẳng khác gì nhau, khác chăng là mức độ thể hiện của từng người, chỉ những người  khước tứ những giá trị có khả năng Đồng quy đó thì chúng ta mới bó tay trước vấn đề đoàn kết Dân tộc, thành phần này thuộc về con dân của chế độ độc tài.. Ngày nay có nhiều người  dị ứng với Tôn giáo cũng như Văn hoá, nhưng không thể phủ nhận điều mà Đức Đạt Lai Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng đã trả lời về Tôn giáo “ Tôn giáo  tốt nhất là Tôn giáo giúp mình sống Tốt hơn và Tử tế hơn “.
Một đất nước có nhiểu Tôn giáo, có nhiều phe phái, có nhiều khuynh hướng để phát triển bản sắc riêng là vấn đề vô cùng quý giá, nhưng nếu các thành phần trong Dân tộc không tìm ra một Mẫu số chung cho toàn Dân, để ai ai cũng chấp nhận để đoàn kết với nhau thì Quốc gia không thể thành hình. Mẫu số chung đó phải là đạo lý Nhân sinh.   Đạo lý của Tổ tiên chúng ta tóm lại chỉ có 2 chữ “  Nhân Nghĩa “ hay 4 chữ “ Tình Nghĩa Đồng bào”.

Xem ra “Tình Nghĩa Đồng bào “ có khả năng đóng vai trò Tinh thần Đồng quy cho cả Dân tộc, vì ai ai cũng hiểu, và đều có thể làm. Chân lý này tuy  đơn giản, ai cũng có thể làm được, nhưng khó là ở chỗ mỗi người  phải làm hàng ngày chừng nào mình còn là con Người, và  mọi Người cùng làm mới có hiệu quả.

Tình Nghĩa cũng mang tinh thần “ Vạn giáo nhất Lý: Lý Thái cực “.
Thái cực là Nguồn Sống ( Nhân ái, Bác ái, Từ bi hay Nguồn Tình ) và nguồn Sáng ( Lý Công chính, lẽ Công bằng, Trí tuệ hay Nguồn Lý ).
Có nhận biết Lý Thái cực là Lý tổng quát về Tình  Lý, là Thiên lý, có thuận theo Thiên lý thì mới tồn tại và phát triển, còn nghịch Thiên lý thì tiêu vong ( thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong ) Có hiểu rõ như thế thì mới chú tâm thực hiện các Lý nhỏ khác để  mọi người  sống với nhau cho êm đẹp hơn, chứ không đem Hận thù cùng tự cao tự đại mà ghét bỏ nhau, đem quả đấm mà dành miếng ăn bất chính thì làm sao mà con Người có được Hạnh phúc!

Người theo Tôn giáo nào thì phát triển theo Bản sắc Hòa của Tôn giáo mình, người theo Văn hoá Dân tộc thì theo điều Nhân Nghĩa, người Bình dân thì theo Tình Nghĩa Đồng bào, Ca dao Tục ngữ là cả một kho tàng Minh triết ( Túi Khôn ) thật dễ hiểu dễ nhớ, tất cả đều  mang bản sắc “ Dĩ Hòa vi quý “ để sống chung với nhau, làm sao mà hận thù chia rẽ nhau?  
Khi con dân bỏ Đạo lý Hoà thì Dân tộc đánh mất nguồn sống Đoàn kết, thì mới mang đại họa, những người lấy Tinh thần Phe phái Riêng của mình mà làm việc Chung Quốc gia thì trước sau gì cũng phá tan khối đoàn kết Dân tộc. Nói thì dễ, nhưng viêc tự thắng được Thói quen xấu thì không phải  dễ, vì  không thể ngày Một ngày Hai mà bỏ được cái Thói “ ngại Núi (tu dưỡng điều Nhân ) e Sông ( thực hiện việc Nghĩa ) “ đã thâm nhiễm lâu ngày.

Vì vậy cho nên cứ hô hào đoàn kết, mà không lưu tâm đến “ Đại Đạo Âm Dương hoà “ của Tổ tiên ( Chứ không phải của riêng Tàu ), đây là nền tảng đoàn kết không riêng gì của Việt Nam, mà có thể là chung cho Nhân loại. Trong Đại Đạo “Âm Dương Hòa “thì :
                      Âm là Bác ái, hay Nhân ái, hay Từ bi,
                      Dương là  Công bằng, hay Công lý hay Trí tuệ,
                      Khi Âm Dương hoà thì đạt Đức Hùng Dũng để  có thể  “ Tha thứ 70 lần 7”  như Kitô giáo hay “ Bao dung “ như Nho giáo  hay “ Hỷ xả “như Phật giáo.
Nhờ Tinh thần Hùng Dũng của Dân tộc  mà mọi người biết cách tự chế để sống Hoà với nhau, giúp mọi người Dân có khả năng làm Chủ trong lãnh vực của mình. Đó là Tinh thần của con người Nhân chủ, để xây dựng Chế độ Dân chủ, những con người Nô lệ cách này hay cách khác hay chưa biết mình là ai đừng có mơ chế độ Dân chủ. 

Chúng ta chê  Tổ  tiên chúng ta là quê mùa lạc hậu, nhưng các Ngài  đã  Dựng nước và  Giữ  Nước theo tinh thần đó  qua hàng ngàn năm, vì liên miên bị  nạn “Dĩ  Cường lăng nhược “ của phương Bắc và  phương Tây, nên Dân tộc Chúng ta  lâm vào cuộc sống  “ Cái Khó  bó  cái  Khôn”, lại  thêm các bước Thù  đồ  quên Gốc Đồng quy của chúng ta , nhiều thành phần tuy đồng sàng nhưng lại Dị mộng, đến nỗi nhìn nhau chỉ  thấy “ Dị  khí  tương thù  “ mà  không nhận ra là “ Đồng bào tương thân, tương ái “,  nên lại càng phân hoá  thêm.

 Chân lý về Vấn đề Đoàn kết rất đơn giản, vì  khinh khi mà  bỏ  qua, nên trở  thành khó, lại  nữa không nhận ra nền tảng của Vấn đề, nên có kêu gào mấy cũng chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc.  Vì vậy xin đứng khinh thường những gì xem ra đơn giản, dễ hiểu, vì những thứ đó chính là Chân lý  mà ai ai cũng có thể hiểu, chỉ vì có Nói mà không có Làm, nên thất bại.

Vì vậy cho nên không phát động được một phong trào “ chấn hưng Tinh thần Vạn giáo nhất Lý “ trong Dân tộc thì Dân tộc không thể đoàn kết để có đủ Nội lực để vươn lên được.
Cái khó không chỉ là vấn để hiểu biết suông mà là vấn đề Ý thức Làm Người, Ý thức Làm Dân của một nước Dân chủ phải được thực hiện. Làm Người ( Nhân ) thì ai ai cũng phải biết Kính trọng, Yêu thương và Bao dung nhau. Làm Dân thì phải hành xữ  “ Phải Người phải Ta “ với nhau trong mọi lãnh vực, bằng cách  thực  hành đầy đủ  nhiệm vụ Công dân. Có Ý thức vấn đề thì mới quyết tâm thực hiện cho đến nơi đến chốn, chúng ta Nói quá mà không Làm đủ nhiệm vụ của mình thì chẳng đi tới đâu được.  Làm việc nước với Tinh thần cao tốc với nhu cầu Mì ăn liền thì chắc không bao giờ tới đích, vì  “ Cái  Gì  Dễ Đến thì Dễ Đi

II.- PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ

Chúng tôi chỉ bàn luận theo tinh thần Văn hoá Dân tộc,vì không chuyên về Tổ chức Công quyền cũng như Luật pháp, nên chỉ nêu ra vài nét chủ yếu về nền tảng của Chế độ Dân chủ, trong đó việc đoàn kết Dân tộc là quan trọng.
Hội Nghị Diên Hồng là một cuộc trưng cầu Dân ý về vấn đề trọng đại của Đất nước, nhắm các mục tiêu:

                      Thức tình việc Đoàn kết toàn dân.
                      Thắt chặt mối liên kết giữa Nhân dân và Chính quyền.
                      Lấy quyết định chung về Vấn đề trọng đại của quốc gia để cùng nhau thực hiện.

Trong trường hợp nhà Trần thì chỉ nhằm đánh giặc ngoại xâm, còn trong tình trạng của chúng ta hiện nay thì:
                       Vừa dẹp Thù Trong giặc Ngoài để loại trừ giặc Tham tàn và Cường bạo VC và Tàu cộng.
                      Và Vừa tập hợp nhân dân dể cùng nhau viết nên Hiến pháp để xây dựng chế độ Dân chủ.  Công việc khó khăn và phức tạp hơn nhiều.

                      Muốn dẹp giặc một cách hữu hiệu thì toàn dân phải đoàn kết để mỗi người một nhiệm vụ, phải phát động một trận chiến toàn diện,chỉ có các Tổ chức Xã hội Dân sự trong nước mới  có thể làm việc trọng đại này.
                      Muốn viết nên Hiến pháp Dân chủ thì cũng phải do các Tổ chức Xã hội Dân sự tuyển chọn các đại biểu các địa phương, chọn những người chuyên môn đủ các ngành cùng những người thông thạo Tinh thần Văn hoá Dân tộc, Khoa học và Luật pháp mới mong có thể hoàn thành được. Hiến pháp là Hiến chương về luật pháp bắt nguồn từ Nhân quyền để thiết lập Lẽ Công bằng vào các Cơ chế xã hội hầu  mưu phúc lợi cho toàn dân, đồng thời cũng duy trì lẽ công bằng xã hội để cho quốc trị dân an.

Đồng bào hải ngoại không thể cáng đáng việc to lớn trên, mà chỉ có thể yểm trợ về phương diện tài chánh, về những phương diện mà quốc nội cần đến một cách cụ thể, nhất là về phương diện khoa học kỹ thuật và chuyên viên các ngành.
Đồng bào hải ngoại nay đã có nhiều tổ chức, các Hội ái hữu nhiều ngành, và nhiều tổ chức khác, sao không kết hợp với nhau tìm mọi cách yểm trợ cho các nhà đấu tranh Dân chủ trong nước về nhiều phương diện và cũng chuẩn bị những bước kế tiếp khi đã dẹp được Thù Trong Giặc Ngoài.
Chúng ta, những đồng bào hải ngoại, phải nhận ta sự thực nhức nhối này, cộng đồng Nam Cali là cộng đồng tỵ nạn lớn nhất, có mấy trăm ngàn dân, thế mà không tổ chức nổi một cộng đồng đúng nghĩa, sao lại có đến hai ba cộng đồng, càng làm càng gây rắc rối thêm cho nhau, đã gần 40 năm rồi, mà chưa có một đền thờ Quốc Tổ  Hùng Vương tương xứng - Gốc đoàn kết dân tộc - cũng như một Hội trường để sinh hoạt cộng đồng, thế mà có nhiều vị cứ mơ làm việc quốc gia đại sự!  Không hiểu lý do tại sao, thì không bao giờ làm được việc gì nên thân!
Tuy ít người hơn, nhưng cộng đồng Việt Sydney và Melbourn ở Úc đều có Đền Hùng và Trung tâm sinh hoạt cộng đồng đàng hoàng.
Ngày nay, các thành phần yêu nước bên Trong đã có các tổ chức Xã hội Dân sự đ
dẹp thù trong giặc ngoài, thiết tưởng sao chúng ta không cùng tổ chức các tổ chức như thế để Trong Ngoài yểm trợ cho nhau.

Muốn xây dựng chế độ Dân chủ thì điều tiên quyết là phải xây dựng cho được:
                       Tầng lớp Công dân Nhân chủ có Tư cách và Khả năng,
                       Một tinh thần Đoàn kết vững bền cho cả Dân tộc,
                      Một Hiến pháp Dân chủ thích hợp,
                      Một Cơ chế xã hôi có khả năng đem Chủ đạo Hòa vào đời sống xã hội
                      Và một tổ chức Công quyền gồm những vị có Tư cách và Khả năng thực hiện Chiến lược và Chiến thuật Quốc gia để mưu phúc lợi lâu dài cho toàn dân.

Hiến pháp phải thể hiện tinh thần Chiến lược Quốc gia để từ đó có Chiến thuật phụng sự con Người, Cơ chế xã hội phải có khả năng đem công lý vào đời sống xã hội, để Tổ chức công quyền theo đó mà mưu phúc lợi cho toàn dân.
Một tổ chức xã hội chẳng khác nào  cơ thể của một cái Cây, các phần trong cơ thể phải có Liên hệ mất thiết với nhau, Gốc cây phải vững để cho Cành Ngọn xum xuê, khi đó Hoa Quả mới thơm ngon được.
Nên nhớ Dân tộc chúng ta đã bị đày đọa và sa đoạ hàng ngàn năm, không phát động một phong trào toàn diện để Canh tân, thì khó Hoà giải, khi không Hoà giải để đoàn kết được thì  khó có đủ Nội lực để vươn lên vực dậy được.

III.- VĂN HÓA VIỆT VÀ CHIỀN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT QUỐC GIA

May thay qua công trình Văn hoá Việt của triết gia Kim Định ( 1 ) ta thấy, Tổ tiên chúng ta  đã có nền Văn hoá Thài hòa, theo Văn gia thì có nền tảng là Âm Dương, theo Chất gia lại có nền tảng là Tiên Rồng ( hay Vợ Chồng ).  Khi cặp Đối cực giao thoa hay Lưỡng nhất thì trở thành “ Đại Đạo Âm Dương hoà hay Thuận Vợ thuận Chồng “, gia Đình êm ấm là nền tảng vững chắc của Xã hội . Nền tảng của nền Văn hoá Việt là nét Lưỡng nhất, mà nét Lượng nhất  cũng là nền tảng của Dịch lý Việt, Việt tộc chú trọng vào thuật quyền biến của Dịch lý căn cứ trên luật Âm Dương hòa, nên có  khả  năng Thái  hòa, còn Tàu chú trọng vào 64 quẻ để bốc phệ.

Khi nghiên cứu về Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ, chúng ta ngạc nhiên thấy tinh thần Dịch lý đã được thể hiện trong Hiến pháp và các Cơ chế xã hội. ( 2 )

 Nếu chúng ta biết cùng nhau phục hoạt lại tinh hoa của nền Văn hoá Thái hòa Dân tộc thì chúng ta sẽ có một Chiến lược thích hợp, một Chiến thuật hữu hiệu để mang Đạo lý vào Đời, tức là đem Tinh thần Bác ái và Công bằng ( hay Nhân và Lý Công chính hay Nhân Nghĩa  ) vào các Cơ chế xã hội, khi đó  mới mong giải quyết  được những nan  đề to lớn của Quốc gia Dân tộc, nhờ đó mới mong cứu được Nước và đem lại phúc lợi cho người Dân.      Tinh thần Dịch lý của Việt Nam là thuật Quyền biến theo Thiên lý nên có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi to lớn trên.

Khi lập quốc Tổ tiên chúng ta đã biết xây dựng Quốc gia Dân tộc trên một nền tảng vững chắc, đó là “ Tình Nghĩa Đồng bào “ của Dân tộc.   Tinh thần này mang trong lòng  triết lý Nhân sinh của nền Văn hoá, Văn hóa chính là mạch sống của Dân tộc. Văn hoá cũng là gốc rễ của mọi sinh hoạt Quốc gia.

1.- Văn hoá
Dân tộc chúng ta có nền tảng Văn hóa là nét Lưỡng nhất ( dual unit ) của các cặp đối cực  được tổng quát bằng cặp đối cực Âm Dương. Khi Âm Dương hòa thì đạt đại Đạo, gọi là “Đại Đạo Âm Dương hoà, trong gia đạo là Thuận Vợ Thuận Chồng “.   Âm là Tình, Dương là Lý công chính hay Nghĩa, khi Âm Dương hoà thì Tình Lý tương tham, Khi “ Tình Lý tương tham “ hay “ Hợp Nội Ngoại chi đạo “: thì đạt đức “ Hùng Dũng ”:  Hùng là “ Huyết khí chi Dũng, thuộc Ngoại khởi  “ , còn Dũng là “ Nghĩa khí chi Dũng, thuộc Nội khởi “ .  khi hợp được Nội Ngoại thi Đạo thì Hùng Dũng.   Do đó mới có Châm ngôn:
Mẹ Âu Cơ: Non Nhân; Cha Lạc Long: Nước Trí; con Hùng Vương : Hùng Dũng.

Nhờ Hùng Dũng vừa nội khởi và vừa ngoại khởi, nên mọi người có thể tự chế sống theo đạo lý Nhân sinh  mà Hoà với nhau, do đó mà nền Văn hoá  đã công hiến cho Dân tộc một Chủ đạo Hòa. Sự đoàn kết xây trên Tình Nghĩa, Tình Nghĩa là nền tảng của Đạo lý nhân sinh, chứ không trên Hận thù hay quyền lợi vật chất .
Chúng ta nên nhớ Văn hoá Dân tộc chính là nền tảng của Hiến pháp và Chủ đạo Hòa  cho các Cơ chế Xã hội.

Theo tinh thần Vạn giao nhất lý, thì khi:
                       Bác ái và Công bằng được Lưỡng nhất thì có cái Dũng để Tha thứ được 70 lần 7.
                      Từ bi và Trí tuệ  được Giao hòa thí mới có khả năng Hỹ xả.

                      Nhân Nghĩa có Lưỡng nhất thí đạt đức Bao dung ( mọi con Dân Việt đều được bọc Âu Cơ Tổ mẫu nuôi dưỡng và chở che ).
Xem ra, tuy vạn giáo nhưng vẫn nhất lý:  Lý Thái hòa.

Từ nền tảng giao hòa đó chúng ta thấy:

2.- Chiến lược
Khi nghiên cứu Hiến pháp Hoa Kỳ chúng ta thấy đó là Hiến Chương về Lòng Bác ái và Lẽ Công bằng xã hội nhằm mưu phúc lợi cho toàn dân.    Bác ái và Công bằng là cặp đối cực theo Dịch Lý, khi được Giao hòa hay Lưỡng nhất thì sẽ đạt thế Quân bình dộng mà Tiến bộ và Trường tồn. Đây là Chủ đạo Hòa của Quốc gia.

3.- Chiến thuật
 Là phương cách thể hiện lẽ Công bằng vào các Cơ chế xã hội nhờ vào sự dung hòa của các cặp đối cực:

                                            a.- Trong Kinh tế thì phải dung hoà được cặp đối cực Công hữu và Tư hữu để cho ai ai cũng có đời sống xứng với Nhân phẩm .
                      Trong Nông nghiệp thì phải điều hoà được giữa Công hữu và Tư hữu qua chế độ Công điền Công thổ .
                      Trong Công nghiệp thì phải dùng thuế Lũy tiến để lập quỹ An Sinh xã hội, hầu thực hiện lẽ Công bình xã hội tương đối.
Cả hai cũng đều làm giảm hố cách biệt giữa Giàu và Nghèo một cách tương đối, vì khi sinh ra mọi người đều có Tư chất và Khả năng khác nhau, nên không thể ngây ngô như CS, khi muốn thực hiện Công bằng xã hội thì phá sạch để hòng xây cái ảo tưởng Thiên đàng trần gian!.

                                            b.- Trong Giáo dục thì phải điều hòa được cặp đối cực Thành nhân và Thành Thân. Thành nhân đào luyện về Tư cách, thành Thân đào luyện về Khả năng, có kết hợp được hai yếu tố trái ngược đó thì mới mong đào tạo được con người  phát triển Toàn diện cân đối.

                                            c.-Trong Xã hội  thì phải điều hoà được cặp đối cực Dân sinh và Dân trí để nâng cao Dân khí.

                                            d.- Trong Chính trị thì phải điều hòa được cặp đối cực Nhân quyền và Dân quyền. Nhân quyền cần phải có Tự do căn bản. Dân quyền phải có luật pháp công minh. Ngày nay chính trị đã bao trùm các lãnh vực trên, nên phải  thông suốt nền tảng Văn hoá của Dân tộc mới điều hành nổi Đất nước, vì Văn hoá là mạch sống cũng là Chủ đạo Hòa của dân tộc.

IV.-Tổ chức công quyền
Thì có Tam quyền phân lập:

                      1.- Ngành Lập pháp phải dựa trên Tinh thần Hiến pháp là Luật Mẹ để viết nên những luật con để duy trì lẽ Công bằng Xã hội, ngành này thuộc Đa số Nhân dân.

                      2.- Ngành Hành pháp  thì phải dựa vào luật pháp mà điều hành các Cơ chế xã hội theo lẽ công bằng để mưu phúc lợi cho toàn dân, ngành này thuộc Thiểu số.

                       3.- Tối Cao Pháp viện đóng vai cầm cân nảy mực cho ngành Lập pháp và Hành  pháp ( Kết hợp hài hòa giữa đa số và thiểu số ) đi đúng theo Chiến lược quân bình của Quốc gia. Chứ không có một chiều như CS, họ chỉ đi một chân theo “ Mâu thuẩn thống nhất,” nên khi gặp khủng hoảng không thể điều chỉnh được, bèn đổ cả mảng!

Xem ra tất cả đều được vận hành theo Tinh thần Dịch lý.

Đó là một số ý kiến thuộc về Văn hóa, công dân Việt Nhân xin hồi đáp cho Công dân Nguyễn Anh Tuấn.  Đối với các vị chuyên về Chính trị, tuy phải quyền biến để đối ứng với tình thế luôn luôn đổi thay, nhưng không thể lờ đi những nền tảng bất biến trên, để lấy “ Nhất biến ứng vạn biến “. “ Nhất biến là Lý Thái cực, tức là “ Nhất lý thông vạn lý minh “.

IV.- KẾT LUẬN

Trong Lịch sử nhân loại, xưa nay “ Bất cứ ở đâu Thô bạo cũng thắng được Tế vi “
 ( Partout le Délicat est vaincu par le Grossier . Journal . Keyserling 169  ).
 Thô bạo là thành phần Du mục có Bản chất Bạo động, gây Chiến tranh, Cướp bóc và Bành trướng, nên luôn “ Dĩ Cường lăng Nhược: Cá  Lớn nuốt Cá Bé “.
 Còn Thành phần Tế vi thuộc nếp sống Nông nghiệp thì lại Khoan nhu dĩ giáo, Bất báo vô đạo “, nên chuộng Hoà Bình..   
Xem ra trên thế giới chỉ có thành phần Nông nghiệp của Việt Nam tuy rất nhỏ  bé nhưng đã chiến thắng thành phần Du mục to lớn Trung hoa suốt dòng Lịch sử gần 5000 năm. Cụ Nguyễn Trãi đã tóm tắt tinh thần đó trong “ Bình Ngô đại cáo “ của Vua Lê Thái Tổ:

“ Lấy Đại Nghĩa để thắng Tham tàn
“ Đem Chí Nhân mà thay Cường bạo”

( Bình Ngô đại cáo. Nguyễn Trãi )

Ngày xưa các Chế độ:  Lý,  Trần, Lê, Nguyễn ( Tây Sơn )  đều dùng Tinh thần đó để đoàn kết toàn dân hầu bảo vệ nền Độc lập, nhất là thời Nhà Trần đã dùng Hội Nghị Diên Hồng để kêu gọi Quân Dân đoàn kết một Lòng..
Ngày nay chúng ta đã có “ Internet “ để thông tin và trao đổi với nhau về Phong trào Dân chủ mang tính chất “ Nhân Quyền, Tự do và Dân chủ “, nên internet trở thành một thứ “ máy Sàng lọc “ mọi hình thức Bạo động mang tính chất “ Tham tàn và Cường bạo “  trên thế giới “. 
Internet cũng luôn mang trong mình tinh thần Hội Nghị Diên Hồng, giúp mọi người trong một  Quốc gia cũng như  tất cả Quốc gia trên thế giới thông tin, trao đổi lối sống Công bằng,  hầu quy tụ cùng nhau dẹp mầm mống Tham tàn Cường bạo, không chỉ ở những Tổ chức Tôn giáo cực đoan, những chế độ Độc tài,  mà ngay  tất cả  mọi hình thức Bạo động gây bất công Xã hội  bất cứ từ đâu để mọi người được chung sống Hoà bình với nhau.
Cuộc chiến chống Khủng bố trên Thế giới hiện nay đang ra sức ” lật ngược thế cờ Dĩ Cường lăng Nhược “ của các chế  độ  Độc tài  đã luôn gieo rắc bao cảnh tang thương cho Nhân loại! Trong các chế độ độc tài xưa nay thì Đại Hán lả thứ độc tài hung hiểm nhất trong Nhân loại. Nhân loại không dẹp được mầm Độc tyài khủng bố thì khó mong có thế giới Hòa bình.

Nên nhớ internet cũng bắt nguồn từ nền tảng Dịch lý mang tinh thần Việt ( Binary system : Âm Dương Hòa ) mà chúng ta đã đánh mất từ lâu!  Nền tảng đó là nét Lưỡng nhất ( dual unit ) của nền Văn hoá Thái hòa Việt tộc.

Trân trọng,

Việt Nhân

( 1 ) Xin xem:
                      * Tủ sách Kim Định về Triết lý An Vi và Việt Nho gồm 33 cuốn.
                      * Bộ Sách “ Văn Hóa Dân tộc “  gồm 8 cuốn của Việt Nhân và Nguyễn Quang  
( 2 ):              * Cuốn Hội nhập Văn hoá Á Âu của Việt Nhân.

Tất cả đều được đăng trên vietnamvanhien.net