Trung Quốc bác bỏ kế hoạch của Philippines về Biển Đông


Kế hoạch gồm 3 bước được Philippines đề nghị để làm giảm căng thẳng ở Biển Đông đã bị các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ. Viện Nghiên cứu Quốc gia Trung Quốc về Biển Đông cho rằng nhẽ ra Manila nên đưa ra kế hoạch nói trên sớm hơn.

Họp báo vào sáng hôm qua 24/09/2014 tại Hải Khẩu, thuộc tỉnh Hải Nam, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc gia Trung Quốc về Biển Đông, Ngô Sĩ Tồn tuyên bố : kế hoạch giảm căng thẳng tại Biển Đông được Philippines đề xướng nhẽ ra phải được đề nghị sớm hơn. Viện nghiên cứu về Biển Đông của Trung Quốc cho rằng, « sáng kiển của Philippines là do Mỹ nắm nặn ». Một nhà nghiên cứu khác có mặt tại cuộc họp ở Hải Khẩu nhắc lại là các tranh chấp trên biển Biển Đông đã bắt đầu dấy lên từ những thập niên 1960-1970 và đặt câu hỏi : « Tại sao mà kế hoạch giải quyết tranh chấp chỉ được đưa ra vào thời điểm này ? »Vào đầu tháng 8/2014 tại Diễn đàn an ninh khu vực Châu Á – ARF tổ chức tại Miến Điện, Manila đã đề xuất một kế hoạch gồm ba phần để làm giảm căng thẳng tại Biển Đông. Kế hoạch đó chủ yếu kêu gọi ngưng mọi hoạt động có nguy cơ tạo ra căng thẳng trong vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền, thực hiện Tuyên bố chung về Biển Đông, giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tại Miến Điện, chính quyền Philippines cho biết đã thuyết phục được Việt Nam, Indonesia và Brunei ủng hộ kế hoạch nói trên.

Trong cuộc họp báo ngắn gọn sáng nay, ông Ngô Sĩ Tồn một lần nữa nhắc lại lập trường cố hữu của Trung Quốc đó là không quốc tế hóa tranh chấp biển đảo và Bắc Kinh chủ trương giải quyết song phương với Philippines.