SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV ( A ) TN ( Mt 20, 1 - 16)

THIÊN CHÚA TÍNH TOÁN BẰNG TÌNH THƯƠNG VÀ ĐO LƯỜNG BẰNG SỰ ĐỘ LƯƠNG
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, nếu chúng ta muốn biết sự công bằng của Thiên Chúa, hay nói cách khác sự công bằng của Thiên Chúa là như thế nào? Thì xin suy niệm Lời Chúa hôn nay ( Mt 20, 1 –
16). Tại sao vậy , thưa , quý vị ? Thưa, bởi vì, Thiên Chúa không tính toán như phàm nhân. Vì “ Thiên Chúa tính toán bằng tình thương và đo lường bằng sự độ lượng “
Chúng ta thấy khởi đi từ Bài đọc I , trích sách Isaia hôm nay ( Is 55, 6-9 ). Vâng, chỉ có 4 câu, nhưng tất cả 4 câu đều chí lý và cần thiết, đáng thuộc lòng: “ Hãy tìm kiếm Chúa lúc còn tìm kiếm được, hãy kêu cầu Ngài lúc Chúa còn ở gần bên ta…” ( c 6). Có nghĩa là lúc thuận tiện , chúng ta có Chúa ở kề bên, trong lúc chúng ta còn có dịp gặp Chúa, còn có dịp tôn thờ Ngài. Trong lúc mạnh khỏe, tình táo, trong lúc sáng suốt, trong lúc có điều kiện, có thời giờ. Chúng ta phải biết trân trọng, nâng niu ân sũng là thời giờ, sức khỏe, vốn liếng, trí khôn, để thờ phượng Thiên Chúa , để dâng hiến cho Chúa. Đó là làm vườn nho cho Ngài. Cơ hội Thiên Chúa ban cho chúng ta không nhiều, cũng không ít, tùy sự đón nhận và lòng chân thành đáp trả của chúng ta. Mỗi người cũng chỉ “một đồng” mà thôi.
Bài đọc II, thánh Phao-lô cho chúng ta một sự “ giằng co “ về  tín lý ( Pl 1, 20 c - 24 . 27 a). Nhưng câu chính là câu 21 :” Đối với tôi, sống là Đức Kiô, còn chết là một mối lợi .”
Thánh Vịnh 144 , 2-3 , 8 - 9 , 17 – 18 hôm nay. Hãy biết van lơn và cậy trông, biết ơn và tin tưởng Thiên Chúa mỗi ngày. Vì Thiên Chúa hằng che chở ta, cứu thoát ta, bảo bọc ta khỏi kẻ thù.
Theo đó, Tin Mừng ( Mt 20, 1- 16) hôm nay, cho chúng ta tất cả những ý nghĩa trên. Nói về công thưởng phạt, về công theo Chúa. Chúa Giêsu cho chúng ta biết qua dụ ngôn “ thợ làm vườn nho “ cho Ông Chủ. Đoạn Tin Mừng hôm nay , thuộc phần A – phần . Đi từ Giu-Đê đến Giê-ru-sa-lem Liên quan đến phần III, phần nói về Chức Vụ Chúa Giêsu tại GIU-ĐÊ và GIÊ-RU-SA-LEM, theo Tin Mừng của thánh Matthuê.
Nội dung Tin Mừng tuy dài, nhưng không khó hiểu. Nếu,chúng ta đọc và hiểu được lòng thương xót của Thiên Chúa. Biết đặt mình vào sự khoan nhân, độ lượng của Thiên Chúa thì chúng ta hiểu được Lời Chúa hôm nay. Qua Dụ Ngôn “Người thợ làm vườn nho “, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy :
-          Sự công bằng của Thiên Chúa khác với sự toan tính của phàm nhân.
-          Tinh thương của Thiên Chúa thì đủ cho mỗi một con người chúng ta.
-          Thiên Chúa không mắc nợ ai.
-          Đừng ganh ghét, vô ích. Vì Thiên Chúa không cần sự toan tính của người đời
-          Chúa Giêsu cảnh báo những người ganh tỵ trong giáo hội.
Vâng, Lời Chúa hôm nay thật sâu sắc, nhưng thật đại lượng. Bởi vì, Thiên Chúa không bớt xén và không thất tín với chúng ta. Vì vậy, thái độ bước theo Chúa là thái độ rộng lượng, nhân từ, tự nguyện và không bao giờ ”lỗ ”. Bước theo Chúa, đừng tính toán cá nhân vụ lợi, thì sẽ bị thất vọng. Bởi vì, Thiên Chúa không cân, đong, đo, đếm như ngoài chợ. Dù rằng xã hội là một chợ đời.
Mong rằng sự thỏa thuận của Thiên Chúa đối với con người chúng ta, khi trở nên con cái Thiên Chúa, chúng ta thấm hiểu mà mặc lấy tâm tình “ nhân ái, từ nhân của Thiên Chúa” , có nghĩa là, chúng ta đừng tính theo sự công bằng của thế gian. Mà hãy tính theo sự công bằng của Thiên Chúa, đó là: Tính toán bằng tình thương, và đo lường bằng sự độ lượng ”. Thiên Chúa thật công bằng và nhân từ bằng sự siêu việt của Ngài , vì Thiên Chúa là chân lý và tình yêu. Thật hạnh phúc cho những ai thực thi chân lý của Chúa và đường lối Ngài. Vì : “ … Tư tưởng của ta không phải đường lối của phàm nhân. Đường lối của ta không phài đạo lộ của các ngươi. Vì trời cao hơn đất thế nào, thì tư tưởng của Ta cũng vượt trên tư tưởng của các ngươi như vậy.” ( Is 55, 8-9)
Vì vậy, cuộc đời của mỗi Kitô hữu là ” một đồng “mà thôi, không hơn, không kém. Tùy vào, việc sinh lời của mỗi người, đừng so đo, tính toán, ghen tỵ Vì sự công bằng của Thiên Chúa , thì hơn gấp vạn sự tính toán của chúng ta. Chúng ta đừng phân biệt theo Chúa lâu hay mau, theo đạo gốc “ cây” hay tân tòng. Vì khi Thiên Chúa thâu nhận chúng ta vào giáo hội của Người, là Thiên Chúa  đã dùng tình thương mà đối đãi với chúng ta. Rõ ràng, Thiên Chúa không chấm công theo kiểu của người đời, Thiên Chúa không so đo theo kiểu phàm nhân, tục thế. Vì Thiên Chúa không cần tính lời lỗ, vì sự “lời “, thì Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta. Thiên Chúa đâu cần gì sự nhiều ít , cao, thấp, lớn , bé.
Lời Tin Mừng hôm nay chứa đựng sự cao siêu, sự nhân hậu cao hơn sự nhân văn của người đời. Vì Giáo Hội Công Gíao là sự độ lượng, sự phổ quát về tình thương bằng sự nhân hậu vôn có từ Thiên Chúa, chứ không phải là một tổ chức của phàm nhân, tính công như con người. Nếu ai, bước theo Chúa, vào gíao hội của Người mà còn giữ tư tưởng so đo, ghen tỵ , thì người ấy giống như tình trạng của những người được thâu nhận vào làm vươn nho giờ thứ nhất. Thực tế nầy , ngày nay không phải hết.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con nhận ra tình thương và sự nhân từ của Thiên Chúa qua dụ ngôn “ người thợ vườn nho”. Xin cho chúng con biết cảm tạ sự khoan nhân và công bằng của Thiên Chúa mà tôn thờ Ngài cách xứng hợp, bằng cách đừng ganh tỵ với anh em, để không phạm vào tội lớn nhất, đó là “ lên án” Chúa qua cách Chúa đối xử với tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con ./. Amen
21/09/2014

P.Trần Đình Phan Tiến