SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIV ( A ) 2014 ( Ga 3, 13 -17 ) LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ TIÊN TRƯNG

 LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ  TIÊN TRƯNG

Thưa quý vị ! Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ 14/09 năm nay được nằm vào Chúa Nhật XXIV TN, vì là bậc Lễ Kính, không phải Lễ trọng, nhưng được trùng vào lịch phụng vụ Chúa Nhật, nên dù là Lễ Kính nhưng cũng được Suy Tôn cách Trọng Thể.
Khởi đi từ bài đọc I ( Ds 21, 4b-9), chúng ta thấy, không đoạn Thánh Kinh nào thuật lại ý nghĩa “ con
rắn đồng”, là ý nghĩa tiên trưng rõ ràng và chuẩn xác về cây “Thánh Gía” của Chúa Giêsu cho bằng đoạn sách Dân Số ( 21 , 4-9) hôm nay, vì Lời Chúa ( Ga 3, 13 -17) hôm nay đã trích dẫn ý nghĩa nầy. Ý nghĩa là ơn cứu độ đối với dân tộc Israel xưa chính là “con rắn đồng” như thế nào, thì nay ơn cứu độ cũng được ban cho muôn dân, muôn nước như vậy khi “TIN “ vào Đức Kitô như vậy.
Thánh vịnh 77 hôm nay nói về “Lịch Sử dân Israel “ , c 1- 2; 34 - 35-36 -37 – 38, thánh Vịnh 77 khá dài, vì Đoạn 77 nói về cả lịch sử dân Dothai. Nói về tình thương cứu độ của Thiên Chúa đối với dân riêng của Ngài, một dân bội tín, nhưng Thiên Chúa vẫn tha thứ nhiều phen và nâng đỡ đến cùng.
Nhưng Bài đọc II Thánh Thư của thánh Phalo và Ti-mô-tê gởi cho Phi-lip-phê ( Pl 2, 6- 11), nói về ý nghĩa của tình yêu Thiên Chúa qua mầu nhiệm Thập Gía của Đức Kitô, thì có thể nói không đoạn thánh thư nào hay và chuẩn xác bằng ( Pl 2, 6-11). Khi đọc đoạn Thánh Thư trên và suy niệm, con không không dám có lời lẽ nào suy diễn thêm, vì quá tuyệt vời. Có thể nói đoạn thánh thư trên trả lời, hoặc họa lên bức chân dung của Đức Kitô, cho nhưng ai có câu hỏi : “ ĐỨC KITÔ LÀ AI ? ”.
Vâng : “ Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. NGƯỜI lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và ban tặng Danh Hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Để khi, vừa nghe Danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong âm phủ, muôn vật phải quỳ lạy ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : “Đức Giêsu – Kitô là Chúa “. ( Pl 2,6 -11)
Như vậy, Thập Gía là sự sỉ nhục với người Do-thai và điên rồ với người Hy-lạp, nhưng là sự khôn ngoan đáng tôn thờ đối với những ai được kêu gọi bước theo Đức Giêsu - Kitô.
Trở lại chủ đề Tin Mừng hôm nay ( Ga 3, 13 -17), chúng ta nhớ lại chủ đề Tin Mừng Chúa Nhật XXII ( A) TN ( Mt 16, 21- 27) là “VÁC THẬP GIÁ”. Hôm nay, Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ ,minh định cho chúng ta việc vác Thập Gía của Chúa Giêsu là của chính chúng ta, Thiên Chúa muốn cho chúng ta được cứu độ bằng cây Thập Gía của Chúa Giêsu và của chính mỗi người chúng ta. Phương tiện cứu độ, mà chính Thiên Chúa dùng để cứu chuộc nhân loại qua Con Một của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và muốn yêu thương đến cùng. Nhưng, tình yêu của Thiên Chúa không còn chỉ chung chung và phán dạy qua các tiên tri và tổ phụ nữa. Vì Thiên Chúa đã ban tặng một Người Con duy nhất cho thế gian. Đó là Đức Giêsu – Kitô, Đấng được treo lên trên cây Thập Gía, để thế gian được cứu. Như vậy, Đức Giêsu phải đến từ Thiên Chúa, vì : “ Không ai đã lên Trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ Trời mà xuống. “ ( c 13). Qủa thật, không một ai được biết Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa cực Thánh, Thánh ,Thánh. Ngài là Đấng hoàn toàn siêu nhiên, không một thứ ánh sáng nào so sánh được, vì Thiên Chúa là Đấng tạo thành muôn vật, trong đó có ánh sáng, minh nhiên, theo ánh sáng tự nhiên cũng không ai đến gần được. Ánh sáng mặt trời mà chúng ta nhìn thấy được, thì xa cách chúng ta hàng tỷ , tỷ cây số, và không gì nhanh bằng vận tốc ánh sáng, nên chúng ta cũng biết được rằng ánh sáng xa cách chúng ta bao nhiêu tỷ, tỷ chiều dài có thể đếm được. Ấy vậy mà , chúng ta cũng không chịu đựng nỗi đưới ánh sáng trực tiếp của mặt trời trong vài giờ đồng hồ. Đó là một minh chứng hiển nhiên về trạng thái tự nhiên, huống chi là trạng thái siêu nhiên, thì vô cùng tận. Vì vậy, không ai có thể đến gần Thiên Chúa, nếu Ngài không ban cho, ( bất cứ thụ tạo nào, kể cả các thần thánh trên trời). Như vậy, trừ phi Thiên Chúa tự tỏ mình ra, và ban tặng chính tình yêu vô cùng tuyệt  hảo là Đức Giêsu-Kitô, Đấng từ Trời mà đến. Vì: “Như ông Môi-sê đã giương cao con rắn đồng trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. “ ( c14- 15). Vâng, tại sao như vậy, thưa quý vị ? Bởi vì, : “ Thiên Chúa đã quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. “ ( c 16). Qua đó, thánh Gio-an Tông Đồ đã xác quyết rõ ràng lý do Thiên Chúa ban tặng Người Con Một của Thiên Chúa, là Đức Giêsu- Kitô, Đấng đã chịu treo lên cây Thập Gía. Vì Thiên Chúa đã có một sáng kiến tuyệt hảo cho một tình yêu tuyệt vời, nên Ngài không cần dùng linh vật tượng trưng, mà dùng chính tình yêu của Ngài để ban tặng, để tiêu diệt cái ác, hầu khôi phục điều thiện hảo, nên Ngài ban tặng chính một Ngôi Vị Thiên Chúa cho thế gian. Bởi vì, thánh Gio-an nói tiếp : “Qủa vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. “ ( c 17).
Nhưng phương tiện cứu độ, chính là Thập giá, cái giá để “đền tội”, cái giá “phải trả” được thiết kế bởi hai thanh gỗ ngang, và dọc tức hình chữ thập. Nhưng Đấng là Con Thiên Chúa, từ Trời xuống, là Đấng vô tội, được “TREO” lên để làm “GIÁ”cứu độ thế gian, dù thế gian bất xứng , nhưng Thiên Chúa không lên án thế gian, mà để cứu thế gian, nhờ chính cái giá ấy. Như vậy GIÁ THÁNH của Đức Kitô cứu chuộc muôn người, thì được gọi là THÁNH GIÁ. Như vậy, còn gì nữa mà không SUY TÔN - THỜ LẠY THÁNH GIÁ NƠI TREO ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN.
Mầu nhiệm Thánh Gía không phải đến ngày 14/09 hằng năm mới được suy tôn, mà được bắt đầu ngay chiều ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Con Thiên Chúa chịu treo lên cho thế gian. Và được tiếp nối cho đến ngày chung thẩm bởi những ai bước theo chân Người. Và hằng ngày, chúng ta làm Dấu Thánh Gía là chúng ta suy tôn  Mầu Nhiệm Thánh Gía, đồng thời, chính là Suy Tôn Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Rồi suốt hơn hai mươi thế kỷ qua Thánh Giá là biểu tượng của “TÌNH YÊU” mà Thiên Chúa muốn tỏ lộ cho hàng hàng, lớp lớp người muốn đáp trả tình yêu Thánh Gía của Đức Kitô đã tự nguyện bước theo Người trên con đường Thánh Gía.
Vừa qua, 07/09/2014, Giáo Hội Công Gíao vừa đau buồn, vừa hãnh diện, bởi vì có ba vị nữ tu Công Giáo, dòng Thừa Sai của Ý, đang phục vụ tại Châu Phi, Burudi, đã bị chặt đầu. Các vị nữ tu nầy đều cao niên.
Có thể nói, đau khổ càng lớn, Thập Gía càng nặng, tình yêu càng cao. Ba vị nữ tu người Ý, như vừa thoát ra khỏi một cảnh tối tăm của trần gian, để bước vào nơi hằng hữu cùng Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu . Các vị qua đời trước ngày Lễ Suy Tôn Thánh Gía một tuần, như dấu chỉ, các vị yêu mến, tôn thờ, trung thành với Thánh Gía Chúa Kitô cách tuyệt đối nhất.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho ba linh hồn nữ tu Thừa Sai người Ý mới qua đời được lên chốn nghĩ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng ./. Amen
Lời cầu nguyện cho bài chia sẻ hôm nay xin nhường cho các nữ tu Thừa Sai vừa bị sát hại. Mong thay.
14/09/2014
P. Trần Đình Phan Tiến