LỜI THIÊN TỬ Mt.5,38-48


Mặt trời Công Chính sáng soi
Cho cả dương thế nhìn coi rõ ràng
Không riêng cho kẻ cao sang
Nhưng cho tất cả thấy đàng mà đi

Ganh nhau từng chút làm gì?
Để cho tức bụng tứ chi buồn phiền
Có người bực qúa phát điên
Cọc cằn thô lỗ liên miên với đời

Ngôi Hai THIÊN TỬ có lời
Yêu người mình thích thi đời khó chi
Đó là thương mến chỉ vì
Hẹp hòi ích kỷ có gì khó đâu

Qúa thường đã có từ lâu
Làm sao có được chiều sâu vào đời
Trưởng thành tâm mới thảnh thơi
Mới hiểu "Lời Chúa" tuyệt vời cao siêu

Giữa đời tạp lục trăm chiều
Tâm hồn có Chúa biết yêu mọi người
Nhìn ai cũng thấy vui tươi
Cất lên lời nói mọi người mến ngay

Phúc Âm Lời Chúa hôm nay
Dạy ta biết cách đổi thay tâm hồn
Lời Ngài chỉ muốn ta khôn
Lời Ngài ướp đậm xác hồn tỏa ra

Gương sáng Mẹ Têrêsa (Cacuta)
Kẻ thù gặp Mẹ cũng ra bạn hiền
Mẹ gặp biết mấy người điên
Gây bao trắc trở liên miên việc lành


Yêu thương Mẹ vẫn thực hành
Tình Yêu lan rông xung quanh khắp miền
Người người đến giúp liên miên
Tình Yêu từ "Đấng Nhân Hiền" khứng ban

Có Ngài tâm sẽ thanh nhàn
Trong công việc có hân hoan tâm mình
Cuộc đời có Chúa nên xinh
Đó là Lời Chúa tâm tình Yêu Thương.
 

Trâm Hương thơ