Lời Mẹ dạy

 
  
Lời Mẹ dạy 


Có những lúc biển hiền hòa phẳng lặng 
Nhưng đáy sâu chứa triệu đợt sóng ngầm 
Đàn con hỡi, hãy nhớ lời mẹ dặn 
Con sinh ra, há để bị giam cầm?. 

Trong khốn khó? 
Đừng bao giờ nản chí 
Chí không nung thì ý chí sẽ mòn 
Ngọc bất trát? 
Thì ngọc kia nào quí 
Mất niềm tin? 
Thì cuộc sống không còn. 

Dẫu chế độ hôm nay nhiều bạo lực 
Nhưng ngày mai cục diện sẽ đổi thay 
Nếu tất cả cùng chung lòng quyết sức 
Cùng đứng lên đạp đổ chế độ này. 

Con đừng tưởng hung tàn là sức mạnh 
Đấy chỉ là hạ sách, kẻ thất thời 
Như con tạo, mùa đông trong giá lạnh 
Rồi xuân sang, xuân sưởi ấm cho đời. 

Lũ cộng đảng? 
Hạ nhân phi chính nghĩa 
Sẽ không tồn tại mãi với thời gian 
Khi đảng phái, mục tiêu đầy phi nghĩa 
Thì dĩ nhiên sẽ phải có ngày tàn. 

Trong vạn vật, có chi là vĩnh viễn? 
Sự đổi thay, chuyển biến...lẽ bình thường 
Hãy là sóng, triệu sóng ngầm của biển 
Sóng cuốn trôi cả bè lũ bạo cường. 

Hãy nhớ lấy khuôn vàng, câu khuyên bảo 
Đừng nhụt tâm 
Nuôi dòng máu kiên cường 
Không là người, nếu ta mất quê hương 
Dân tộc giương chí khí...đó là đường tất thắng. 

Nhớ ghi khắc mấy lời Mẹ dặn. 

Nguyên Thạch