LÁ ...& HOA...

LÁ...

 

Lá mướt vươn mình đón nắng tơ
Lá non ấp ủ hạt sương mờ
Lá xanh khắc khoải thay màu áo

Lá biếc mơ màng dệt ý thơ
Lá đỏ còn vương mùi nắng hạ
Lá vàng đã biệt ánh xuân mơ
Lá khô xào xạc gieo vần nhớ
Lá úa tàn phai dáng thẫn thờ!

Marielle 01. 09. 2014

BÀI HỌA

HOA...


Hoa nụ tầm xuân sắp nhả tơ

Hoa bung cánh nhẹ lúc đêm mờ 

Hoa xuân phơi phới khoe tà áo

Hoa giữa thiên nhiên vạn sắc thơ

Hoa phượng sân trường rực rỡ hạ

Hoa quỳnh thơm ngát giữa đêm mơ

Hoa hồi phảng phất bao niềm nhớ

Hoa tâm dâng hiến Đấng ta thờ


Trầm Hương Thơ 03.09.2014