KHI CỰU VIỆT CỘNG NẰM VÙNG HẠ ĐÌNH NGUYÊN THUYẾT PHÁP

Xin bàng dân thiên hạ hãy lắng nghe, cựu việt cộng nằm vùng Hạ Đình Nguyên tụng kinh Chúa, kinh Phật siêu độ đảng việt cộng của y:

TRÍCH: “ Trong kinh của đạo Thiên Chúa khuyên tín hữu, hãy lấy tay chỉ vào mình và nói: “Lỗi tại ta!”. Kinh Phật thì bảo, phải ngẫm lại tấm thân mình chỉ là một thứ “giả hợp” của ba thứ “Tham – Sân – Si”. Còn “Đức tin” của người Cộng sản Việt Nam hiện nay thì sao? Xin hãy tự định nghĩa thật lòng, thử xem mình là gì? Có còn là phẩm chất “anh hùng, dũng cảm, trí tuệ” trước Tàu? Có còn là “tiền phong, gương mẫu” trước nhân dân?
Ông Tổng Bí thư và ông Chủ tịch Nước vẫn “đều đều” báo động “mất niềm tin của nhân dân”, nhưng có thể chưa nói đầy đủ ý nghĩa của cụm từ này. “Mất niềm tin” bao hàm cả nghĩa: không trọng về tài, không tôn về đức. Mà còn hơn thế, là căm hận, nếu Tàu còn đưa người vào đất nước, thực phẩm độc hại còn tiếp tục tuồn qua, tài nguyên còn bị lấy đi, đất biển còn bị mất thêm, kiêu binh còn hoành hành, dân dao búa côn đồ còn nổi lên… với bài hợp ca: “cướp đêm là trộm, cướp ngày là quan”!
Cái lỗi sẽ không do duy nhất bất cứ một thành viên nào, mà do trong thể chế không có mặt nhân dân. Cái lỗi của nhân dân là không có mặt trong thể chế. Nhân dân đang thức giấc về cái lỗi của mình.
Một đòi hỏi vừa phải: Minh bạch – Thực hiện dân chủ – Cùng nhân dân chấn hưng đất nước, bảo vệ chủ quyền.
Phải biến “một thời để chết”, thành một thời để yêu chân và thiện.
Việt Nam đang ở trong một cơ may. Cả thế giới đang tạo vòng vây, cô lập bọn hung hăng Đại Hán, Việt Nam không còn là đối tượng để trở thành bãi chiến trường như thế kỷ trước.
Nhưng là ở cạnh chiến trường.
Tùy theo sự chọn lựa: Việt Nam độc tài, hay Việt Nam dân chủ?
Còn nhân dân thì đã chọn, và xu thế thời đại cũng đã rõ.
Cái thoát cô đọng cuối cùng, là thoát hệ luy của một thể chế bất hợp lý, độc tài và tham nhũng.
( 2–9–14 Hạ Đình Nguyên: Từ thoát Trung, thoát…, đến thoát “hệ lụy”? )

Mô Phật!
Ông cựu việt cộng nằm vùng HĐN mở miệng nói sự thật.
Nói dài mà hổng chịu hành động chuộc tội sai lầm chết người:
Là bợ Bắc cộng vô Nam phá tan Đất nước, nói dóc cũng như không.
Hãy can trường làm như ngày xưa ấy:
Vận động, tổ chức cho thanh niên và sinh viên
Ồ ạt biểu tình ngày đêm không ngơi nghỉ
Cho đến chừng nào chế độ toàn trị việt cộng sụp đổ mới thôi
Như vậy mới chuộc được tội lỗi đối với đồng bào Miền Nam
Bằng như chỉ tụng kinh siêu độ bọn việt cộng vô thần thì chỉ là:
Đải bôi rằng bọn việt cộng nằm vùng chúng tôi “ vô tội “
Chỉ có bọn cộng sản đương quyền làm bậy thôi, như vậy là vô liêm sĩ
Bọn khỉ việt cộng còn không nghe lọt, đừng nói chi ai!
Đâu cần phải nói dài nhằng, chỉ bằng một câu về ” giải cộng – thoát trung “ như vầy là đủ: MUỐN CHỐNG TÀU XÂM LĂNG TRƯỚC TIÊN DIỆT VIỆT CỘNG

THOÁT TRUNG – KHUYNH TÂY!?

Trích: “ Thay vì chủ trương “Thoát Trung”, đề nghị hãy vận động mạnh mẽ cho xu hướng “Khuynh Tây”.
“Khuynh Tây” để tiếp thu sâu sắc những giá trị cơ bản của nhân loại tiến bộ, trong đó có dân chủ, nhân quyền.
“Khuynh Tây” để có nền giáo dục đào tạo nên những con người tài năng có tinh thần độc lập, ý chí sáng tạo, bản lãnh tự chủ.
“Khuynh Tây” để có nền hành chính phục vụ nhân dân đắc lực.
“Khuynh Tây” để nhanh chóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
“Khuynh Tây” sẽ mặc nhiên đạt được mục tiêu “Thoát Trung”.
( Nguyễn Thanh Giang: CÓ NÊN ĐẶT VẤN ĐỀ THOÁT TRUNG? )

Hết thoát Trung tới Khuynh Tây
Là câu chuyện bầy nhầy
Của các lí thiết da cộng sản
Từ mác lê chạy qua bái mao
Từ bái mao lăm le bái Mỹ
Có một thứ quý tự thân
Đó là ” Dân vi Quý ” mà coi khinh
Chạy Đông chạy Tây tìm cầu đủ thứ
Học luận lý Tây phương để biết phân tích, nhận thức
Soi sáng truyền thống Dân tộc
Đem ứng dụng thuật trị nước của Tổ tiên giống nòi Lạc Việt
Vào đời sống văn minh hiện tiền
Làm sống dậy nền Nhân – Nghĩa, ” Văn minh Lúa nước ”
Trải dài lịch sử bốn ngàn năm văn hiến
” Gouverner, c’est prévoir ” thuần lý
” Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu ” đượm tình ưu ái
Lo lắng chia sẻ mối lo với người dân
Bậc Đại phu lo lắng cho thứ dân như phụ huynh thương con em
” Servir le publique ” chỉ làm việc tùy theo bổn phận công chức
Phục vụ ” Công ích, công thiện ” biểu lộ lòng nhân ái, nhân quần xã hội
” Trật tự ổn định để phát triển ” dựa trên luật pháp và phát triển vật chất
” An cư, Lạc nghiệp ” vẹn cả tình lý ở yên, sống vui
An cư là ở yên, không phải chỉ là trật tự an ninh mà là yên tâm sinh sống
Lạc nghiệp không chỉ là thịnh vượng vật chất mà là làm ăn ” vui sống ”
Pháp trị thì nghiêm ngặt có lý vô tình
Nhân – nghĩa có lý, có tình, tình làng, nghĩa xóm ấm êm
Nhân là tình thương ở trong lòng
Đem ra đối đải với người cho phải lẽ thời kêu là nghĩa
Người với người đối đải nhau bằng tình thương và lẽ phải, xã hội hài hòa
Pháp luật có đó mà không dùng tới, có cũng như không
Làng xóm êm ấm, xã hội hài hòa, làm ăn thịnh vượng tích tụ sức mạnh Dân tộc
Dựa vào sức mạnh dân tộc để dựng nước và giữ nước
Đó là thuật trị nước theo vương đạo Nhân _ Nghĩa của Lạc Việt
Bên trong có sức mạnh Chánh nghĩa và Uy quyền Quốc gia
Mới đủ tư cách Quốc gia có Chủ quyền thương thảo bang giao Quốc tế
Mới chủ động ” dựa Mỹ – cự tàu ” được
Chớ không phải phú thác vận mệnh Đất nước cho Mỹ, cho tàu
Những ai chưa từng biết Dân chủ – Pháp trị là gì
Chóa mắt về nguyên lý Tam quyền phân lập – Dân chủ pháp trị
Mà không biết trên Dân chủ – Pháp trị còn có ” Đạo lý nhân nghĩa ”
Của giống nòi Lạc Việt – Văn minh Lúa nước – Bốn ngàn năm Văn hiến
Trên 500 năm về trước, Bình Ngô Đại cáo viết:
” Việc Nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước vì khử bạo ”
Dẹp xong giặc nhà Minh, thực thi nhân nghĩa trị nước:
” Lấy Đại Nghĩa để thắng hung tàn
Đem Chí Nhân mà thay cường bạo ”
Ngày nay hậu duệ Lê Lợi, Quang Trung, con cháu Bà Trưng, Bà Triệu
Chẳng may lâm vào vòng chủ nghĩa cộng sản hung tàn
Do giặc họ ” giả hồ ” và bè lủ đem tròng lên Đất nước và Dân tộc
Đưa vào vòng kim cô khóng chế của chệt cộng thành ra một cổ hai tròng
Muốn thoàt khỏi vòng khống chế của tàu khựa
Sĩ phu và thứ dân nước Việt phải can trường dũng mãnh vùng lên
Đánh dẹp nội gian Lê Chiêu Thống việt cộng
Thâu hồi lại Chủ Quyền Quốc gia, kêu gọi Mỹ và Quốc tế trợ giúp
Xây dựng lại Đất nước trên nền tảng Dân Tộc – Nhân bản – Khai phóng
Khỏi phải Thoàt Trung, Khuynh Tây gì hết trơn!

ĐÔI ĐIỀU VẮN TẮT VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

Trần Thiên (Danlambao) – Sáng nay thứ bảy di uống café luôn tiện ghé chị Ba bán bánh mì lấy ổ bánh mì thịt để điểm tâm và nhâm nhi café sáng, khi lôi ổ bánh mì ra thì thấy bài viết được cuộn tròn theo ổ bánh mì của tác giả Đại tá thạc sĩ Nguyễn Đức Thắng, với tựa đề rất oách trong mục phân tích bình luận – Chống diễn biến hoàn bình tựa đề là Chủ nghĩa Mác – Lê-nin cần tiếp tục được bảo vệ và phát triển trên báo Quân Đội Nhân Dân với tựa đề làm tôi tò mò vì chưa bao giờ tôi đọc báo đảng.
Tôi được xin phép ông đại tá cho tôi suy luận và hiểu ngược ý và lời bài viết của ông một chút không mang một ý hiềm khích gì với ông vì đây là bài viết mang tính chủ thuyết và tôi là người ngược lại chủ thuyết của ông.
Tôi xin trích nguyên văn câu “Vậy vì sao những kẻ thù của cách mạng lại hết sức hoảng sợ, luôn tìm trăm phương nghìn kế để phản bác chủ nghĩa Mác-Lê-nin và CNXH một cách hằn học như vậy”.
Ông bảo bọn tư bản nó bóc lột tinh vi bằng giá trị thặng dư, vậy tôi hỏi ngược ông thặng dư là gì? Ông biết CNTB nó đổ biết bao nhiêu tiền của cho giới trí thức để đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm rồi đưa vào sử dụng và kinh doanh nó mới đẽ ra thặng dư ông biết chưa? ( Trần Thiên: Hiểu Ngược )

Chẳng đặng đừng phải nói đôi câu:
Ngày xưa, khi khối cộng sản còn lẫy lừng, học chánh trị học về chủ nghĩa cộng sản còn phải phân tích biện luận.
Ngày nay, chủ nghĩa cộng sản sai lầm chết người đã nhận thấy rõ ràng nên đã bị phế thải.
Chỉ còn 4 nước: Trung cộng bá quyền – Việt cộng ngu si – Triều tiên sát nhân – Cuba ngắc ngứ là còn ôm mác xít thủ lợi riêng cho đảng cộng sản.
Sự thật nhản tiền là như vậy!
Cán ngố ngu si, lì lợm mới nõ mồm nói láo!
Trước ngày phỏng giái hai hòn, sinh viên năm thứ nhứt chánh trị học thời VNCH đều biết:
Chủ nghĩa cộng sản có ba điều trật căn bổn:

1/ Về triết học: Chủ trương ” xóa bỏ quyền tư hữu ” là bất khả thi, bởi vì đó là tính chất ” bẩm sinh ” của loài người, mới sanh ra đã có đó rồi, không ông trời ông đất nào xóa bỏ được huống chi là ông Đức rậm râu Karl Marx!( Cha chánh xứ Củ Chi Nguyễn Khiết có ví dụ dí dõm thiệt hay: Đứa bé sơ sinh vừa biết bú vú mẹ. Miệng bú một vú, tay chực hờ vú mẹ bên kia. Hễ có đứa xấu miệng nào muốn xôm dzô bú ké là xô ra. Ý muốn bảo rằng: Vú của mẹ tao LÀ CỦA TAO. Mầy không xôm dzô đặng!)
2/ Về Kinh tế học: Chủ trương thay thế tư hữu bằng ” Sở hữu tòan dân ” triệt tiêu mọi sàng kiến cá nhân, kinh tế không phát triển được và xã hội vô trách nhiệm vì ” cha chung không ai khóc “.
3/ Về chánh trị: Chuyên chính vô sản do giai cấp công nhân lãnh đạo tuyệt đối, bất chấp mọi phản kháng ” nô lệ hóa toàn xã hội “. Đảng viên cầm quyền giống như cai cu li. dân như nô lệ, vung roi vọt bắt làm gì làm nấy, cho ăn gì ăn nấy không được rên than!
Sau ngày việt cộng cướp được Miền Nam, những điều học hỏi kể trên hiển lộ rõ ràng trên thực tế ” xã hội chủ nghĩa!” Trí thức cũng biết mà người bình dân cũng biết tự kinh nghiệm bản thân, khỏi cần học mác xít là thứ học thuyết hỗ lốn như tạp pí lù làm chi!
Chúng ta không còn thời gian để luận bàn dong dài. Việc cấp bách là phải chung lòng, chung sức, tất cà vùng lên quyét sạch lủ cộng nô phản quốc, hèn với giặc, ác với dân.
Nguyễn Nhơn