HỘI “ KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC “ THỜI XÃ NGHĨA

Trong bài viết “ Chương Trình Phát Triển Quận 8: Thể Nghiệm Xã Hội Dân Sự “, LS. Đoàn Thanh Liêm, sau khi thuật lại kinh nghiệm hoạt động xã hội dân sự thời VNCH đã đi đến câu kết luận về triển vọng xã hội dân sự dưới thời việt cộng xã nghĩa như sau đây:


“ Đó là những dấu hiệu đáng mừng của sự trỗi dậy của một thành phần tiến bộ và dũng cảm của dân tộc – mà hiện đang cố gắng xây dựng một Xã hội Dân sự vững mạnh hầu có đủ sức mạnh đối kháng được với mưu đồ đen tối lươn lẹo dối trá và tàn ác vô nhân đạo của những kẻ tham quyền cố vị, chỉ biết khư khư bảo vệ các đặc quyền đặc lợi riêng cho phe nhóm, băng đảng của riêng mình. “

“ Đối kháng “ dưới chế độ “ vô sản chuyên chính, độc tài toàn trị “ là vô phương: Nhẹ thì sách nhiễu, triệu tập “ khai báo “. Nặng thì bắt nhốt, tra khảo, bỏ tù. Như vậy làm sao có triển vọng gì được?!
Tháng giêng đi trước chớ không đi ngược về sau.
So sánh tổ chức " xã hội dân sự " thời VNCH Dân chủ - Pháp trị với xã hội dân sự dưới thời việt cộng toàn trị ngày nay là khập khiểng.
Phải có chế độ " Dân chủ - Pháp trị " đi trước làm khuôn thước.Tổ chức xã hội dân sự mới theo sau phát huy nền dân chủ - pháp trị, chớ không phải ngược lại.
Dưới thời VNCH, dù trong thời chiến, tổ chức xã hội dân sự vẫn nở rộ.
Dưới thời xã nghĩa việt cộng, hội họp quá 5 người phải xin phép. Quyền lập hội còn chưa có. Làm sao tổ chức hiệp hội dân sự hàng trăm người cho được?!
Còn như lập hội ngoài luồng, côn an giải tán, bắt nhốt lúc nào cũng được thì làm ăn cái giống gì?
Trừ phi lập hội kín vận động lật đổ toàn trị việt cộng thì có lý và cần phải ra sức cổ võ cho tuổi trẻ hăng hái dấn thân làm: “ tổ chức các nhóm vận động cách mạng và tích cực hành động “.
Bằng không thì hoặc là tranh đấu cuội hoặc là đặt cái cày trước con trâu vô ích.
Nhất là lập hội " khai dân trí " thì cũng giống như hội " khai trí - tiến đức " thế kỷ trước, chỉ rao giảng đạo đức bà tú để mà thôi!
Kinh nghiệm hiện tại cho thấy rằng: Chiến dịch “ Chúng tôi muốn biết “ đang ồn ào trên các diễn đàn giống như chó sủa lỗ không.
Bởi vì An ninh – Tình báo việt cộng biết rõ ràng: Thùng rõng kêu to không thực chất, không làm cho chúng rụng sợi lông chân.
Trong khi chỉ có một trăm dũng sĩ nông dân Dương Nội đột kích một trận “ sấm nỗ không kịp bưng tai “, cuộc triển lãm Cải Cách Ruộng Đất hoành tráng trù liệu phô trương dài hạn của tuyên giáo giặc hồ lập tức sâp tiệm: đóng cửa vì “ sự cố mất điện! “
Vậy xin ai đó, nếu thật lòng muốn vận động đánh đổ độc tài toàn trị việt cộng thì hãy vận dụng mọi tài nguyên, nhân lực cơ hữu nhằm vào:

1/ Vận động tổ chức Phong trào Nông dân mất nhà mất đất đứng lên tranh đấu chống “ cưởng chế và “ Đòi quyền sở hữu ruộng đất.”
2/ Vận động tổ chức Phong trào công nhân đình công, biểu tình đòi quyền lợi, lương bổng và...” Quyền Tự do Nghiệp đoàn “.
3/ Vận động tổ chức Phong trào tiểu thương biểu tình, bãi thị đòi lại chợ bị bọn tư bản đỏ a tòng với cường quyền cướp giựt làm siêu thị.

Trên hết và trước hết: Vận động tổ chức cho Thanh niên – Sinh viên – Học sinh biết rải truyền đơn tuyên truyền, kêu gọi đồng bào các giới vùng lên chống chế độ tham nhũng thúi nát, áp bức, bất công. Cùng nhau quyết tâm bẻ gãy xích xiềng nô lệ việt cộng.
Cuối cùng làm như sinh viên Hong Kong đang làm: Biểu tình – Bãi khóa – Bao vây các trụ sở công quyền “ Đòi quyền Tự do Bầu cử – Ứng cử “, bãi bỏ chế độ gian manh “ đảng cử - dân bầu “ chệt khựa.

Biểu tình – Đình công – Bãi thị – Bãi khóa mới là chỗ chết của việt cộng.

Tóm tắt, nếu như trí thức còn dũng khí, sĩ phu còn biết đứng thẳng lưng, tuổi trẻ còn ngạo nghễ thì hy sinh dấn thân sát cánh cùng đồng bào tranh đấu như người dân Ukraine liều thân chiến đấu trong giá tuyết, hy sinh 90 người ngay tại chỗ trên quảng trường Maidan, Quảng trường mỹ danh Độc Lập mà đánh đuổi được tên độc tài U. gian Gia nô cồ vịt ( Yanucovitch ) chạy về Nga Putin.

Có Độc lập – Tự do – Dân chủ, xã hội dân sự sẽ nở rộ như nắng hạn gặp mưa rào, khỏi cần hô hào cổ võ.

Nguyễn Nhơn