HOA ...& LÁ ... vần thơ xướng họa

HOA


Hoa xinh Chúa tạo gởi cho đời
Hoa uống sương trời nhẹ nhẹ rơi
Hoa ngát hương kinh nương gió thoảng
Hoa nồng ước nguyện tựa trăng khơi
Hoa xòe cánh mỏng đưa tình mến
Hoa dậy hồn thơ rạng tiếng cười
Hoa chỉ là hoa nhờ Tạo Hóa
Hoa say Thánh Ý Chúa Trời thôi.

Sr. Marielle 31.08.2014

BÀI HỌA 
...


Lá non mở cửa bước vào đời
Lá lụa buông mình rộn rã rơi
Lá lớn lao xao trong sắc nắng
Lá xinh phất phới giữa trùng khơi 
Lá khoe duyên thắm lung linh qúa
Lá báo tin vui rộn rã cười
Lá quyết đời ta cùng thánh hóa
Lá về chính lộ của Ngài thôi.

Trầm Hương Thơ 08.09.2014