CHÂN PHƯỚC TERESA CALCUTTA

Chân phước Teresa
Một con người thật lạ
Đã yêu Chúa đến cùng
Mẹ đã không dửng dưng
Với những người nhỏ bé
Trên gương mặt vui vẻ
Mẹ phục vụ tận tình
Với tôn chỉ hy sinh
Mẹ đã làm rạng rỡ
Thiên Chúa Đấng yêu thương
Ôi ! Thật là phi thường
Bằng “con đường” Bác ái
Không bao giờ ái ngại
Không bao giờ kêu ca
Ôi ! Mẹ thật là lạ
Vì chính là TÊRESA
Ảnh hưởng mẹ còn đó
Dư âm mẹ còn đây
Xin hãy nhớ mỗi ngày
Linh đạo tu của mẹ
Chính là có “sáu chữ ”
Nằm trong chỉ “năm câu”
“Thinh lặng “đứng hàng đầu
Theo sau là  “nguyện cầu “
Để múc lấy ân sũng
Từ Thiên Chúa yêu thương
“ Đức Tin “ là mở đường
Để “ yêu thương “ tận hiến
Đường thiêng liêng thẳng tiến
Để “phục vụ “tha nhân
Trong tình yêu Thiên Chúa
Đời mẹ là như thế
Với tôn chỉ mỗi ngày
Mẹ chu toàn hăng say
Cho một đời tận hiến
Cuối cùng là điểm đến
Chính là sự “ Bình an “
Sự Bình An được ban
Là “GIÊSU” Chí Ái
Theo mẹ chỉ có vậy
“Thinh lặng “ là hoa trái
Tạo nên sự “Bình an”
Sự “Bình an “đích thật
Chính là ”Đức Kitô”
Nguồn “bình an “ tự hữu
Nay xin nhắc nhớ đến
Người nữ tu “ Hòa Bình”
Chính là Mẹ Teresa ./.
Mong thay !
22/09/2014

P.Trần Đình Phan Tiến