Các Linh Mục Công Giáo Phản Đối UBND

Các Linh Mục Công Giáo Phản Đối UBND Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An “Phạt Hành Chính Sinh Con Thứ Ba Trở Lên” Và “Không Cho Trẻ Em Khai Sinh”

blank
Phép Rửa - Bí tích khai sinh Kitô giáo

VRNs - 01.09.2014: Ngày 25/8/2014 vừa qua, 8 Linh mục Công giáo thuộc Hạt Nhân Hoà, Giáo phận Vinh, đại diện cho gần 18.000 giáo dân trong Hạt ký văn bản phản đối nhà cầm quyền huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về việc “phạt hành chính sinh con thứ ba trở lên” và “không cho trẻ em khai sinh”.

Nhiều gia đình cư trú trong huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An khi sinh con thứ ba trở lên bị nhà cầm quyền phân biệt đối xử, bị ép đóng tiền phạt lên đến 1.500.000 đồng, thậm chí từ chối cấp Giấy khai sinh cho con em của họ, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người và đặc biệt là Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em năm 1989 của Liên Hiệp quốc mà Việt Nam tham gia ký kết.

Các Linh mục đã nhiều lần nhắc nhở cán bộ địa phương về hành vi này nhưng các cán bộ vẫn ngoan cố cho rằng làm đúng pháp luật.

8 Linh mục đã ký tên phản đối là:

1. Nguyễn Đình Thăng, Chính xứ Mỹ Yên

2. Nguyễn Xuân Phương, Chính xứ Nhân Hoà


3. Trần Minh Hồng, Chính xứ Xuân Kiều


4. Hoàng Đức Nhân, Chính xứ La Nham


5. Nguyễn Ngọc Nam, Chính xứ Xuân Mỹ


6. Đặng Hữu Nam, Chính xứ Bình Thuận


7. Nguyễn Văn Hà, Chính xứ Mẫu Lâm


8. Đặng Đình Sỹ, Phụ trách Đền Thánh Antôn, Trại Gáo


blankblank


PV. VRNs