Tuờng Trình Của NS John McCain Tại Hà Nội, VNhttp://www.tapchithegioimoi.com/images/QN_100814_QN.gif

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain (R-AZ) hôm nay tuyên bố sau một cuộc họp báo tại Hà Nội, Việt Nam:

"Tôi là Thượng nghị sĩ John McCain, và luôn luôn là một niềm vui của tôi khi được trở lại Việt Nam. Tôi đến đây cùng đồng viện của tôi là Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse, bang Rhode Island.

"Chúng tôi đã đến Hà Nội vào một thời điểm quan trọng: Năm tới là kỷ niệm 20 năm bình thường hóa mối quan hệ của chúng ta. Đối với những người trong chúng ta tham gia vào quá trình đó, sự tiến bộ mà chúng ta đã thực hiện trong thời gian qua là điều đáng kinh ngạc. Đồng thời, chúng ta cũng nhận ra rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn với nhau nữa như hai đối tác, và chúng ta cần một chương trình làm việc thật to lớn vào năm tới, đặc biệt là trong khung cảnh của sự rắc rối gần đây ở Biển Đông. 

Tóm lại, bây giờ là thời gian cho Việt Nam và Hoa Kỳ cần thực hiện một bước nhảy vọt khổng lồ chiến lược với nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang ở đây. 
*
"Về phần Mỹ, Mỹ đã sẵn sàng để đáp ứng thách thức này với suy nghĩ và hành động mới. Chúng tôi đã sẵn sàng để đi đến một quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương có tiêu chuẩn cao, với Việt Nam là một đối tác đầy đủ. Chúng tôi đã sẵn sàng, trong bối cảnh của TPP, để làm việc với Việt Nam để VN đáp ứng các tiêu chí hầu được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự của chúng tôi, và các chuyến tàu thăm cảng nhiều hơn mà VN cho phép - không phải bằng cách thiết lập các căn cứ quân sự, vì chúng tôi không tìm kiếm điều này, nhưng thông qua các thỏa thuận để tăng lần cập cảng, như chúng tôi đang làm với các nước khác trong khu vực. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng để tăng cường hỗ trợ an ninh để giúp Việt Nam nâng cao nhận thức trong lĩnh vực hàng hải và xây dựng năng lực để bảo vệ quyền chủ quyền của mình.

"Cuối cùng, tôi tin rằng đã đến lúc cho Hoa Kỳ bắt đầu nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí sát thuơng với Việt Nam. Điều này sẽ không, và cũng không nên xảy ra cùng một lúc. Thay vào đó, nó nên được giới hạn đầu tiên cho những khả năng phòng thủ, chẳng hạn như bảo vệ bờ biển và các hệ thống hàng hải, đó là hoàn toàn cho an ninh bên ngoài.

"Làm được bao nhiêu trong lĩnh vực này, cũng như các mục tiêu thương mại và an ninh khác, nó tùy thuộc nhiều vào hành động của Việt Nam về cải thiện nhân quyền. Chúng tôi đánh giá cao những tiến bộ gần đây Việt Nam đã thực hiện được, bao gồm việc ký Công ước chống tra tấn và đăng ký hoạt động các tôn giáo.

"Cùng lúc, các nhà lãnh đạo Việt Nam công nhận còn nhiều việc cần phải làm, vì một lý do tối thuợng: Nó tốt cho Việt Nam - cho sự ổn định, thịnh vượng và thành công. Như Thủ tướng Chính phủ có đưa ra thông điệp trong năm mới, "Dân chủ là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của nhân loại." Chế độ Việt Nam, ông nói, "phải tốt hơn nhiều về dân chủ, và đảng cần phải giương cao ngọn cờ dân chủ."

"Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ chuyển những lời đáng trân trọng này thành những hành động mạnh mẽ, chẳng hạn như thả các tù nhân lương tâm, tạo không gian cho xã hội dân sự, và cuối cùng bằng cách làm cho rõ ràng trong pháp luật và chính sách là quyền lực nhà nước phải được giới hạn và các quyền làm người phổ quát - như tự do phát biểu, lập hội, thờ phượng, xuất bản, và truy cập thông tin - phải được bảo vệ cho tất cả công dân.

"Trong thế kỷ cạnh tranh này, tất cả các nước phải đối mặt với cùng một câu hỏi: Điều gì làm ngăn cách chúng ta? Những gì chúng ta phải cung cấp? Tôi tin rằng Việt Nam có thể cung cấp một câu trả lời mạnh mẽ - ví dụ về một nhà nước cần thỏa mãn được những khát vọng tăng nhanh của dân mình 'cho dân chủ, chính quyền liêm chính và pháp trị, sự thịnh vượng và phát triển xã hội, môi trường trong sạch, và sức mạnh dân tộc để bảo vệ sự độc lập của mình. Đó là một ví dụ mà nó sẽ truyền cảm hứng cho những nuớc khác trong khu vực này, bao gồm cả hàng xóm của VN ở phương bắc, để họ tự hỏi: tại sao chúng ta không thể tốt hơn như Việt Nam?

"Trong gần hai thập kỷ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã xây dựng được một mối quan hệ mạnh mẽ dựa trên mục tiêu chung và lợi ích chung. Chúng tôi hy vọng trong những năm tới chúng ta có thể xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược mà nó cũng còn dựa trên những giá trị chung - chỉ có như vậy nó mới thắt chặt nhất, mạnh mẽ nhất, lâu dài nhất và hữu nghị lâu dài nhất mà hai quốc gia có thể có được".

http://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=f5fd4b07-3d87-4a9f-a892-03018c779888

** Ván cờ warplay ''lộn xộn'' mất nhiều công sức trước kia của những năm 60, 70 với 2 thế đi cờ bất lợi (27-01-1973 và 30-04-1975) lần nữa được xóa lại...Thời gian chín mùi để HK chính thức sửa soạn cho một ván cờ mới ? -lq 


Washington, D.C. ­– U.S. Senator John McCain (R-AZ) today delivered the following statement at a press conference in Hanoi, Vietnam: “I am Senator John McCain, and it is always a pleasure to be back in Vietnam. I am joined by my colleague Senator Sheldon Whitehouse of Rhode Island.
 
“We have come to Hanoi at an important time: Next year is the 20th anniversary of the normalization of our relations. For those of us involved in that process, the progress we have made in this time has been astounding. At the same time, we recognize that we can do so much more together as partners, and that we need an ambitious agenda as we head into next year, especially in light of troubling recent events in the East Sea. In short, now is the time for Vietnam and the United States to take a giant strategic leap together. That is why we are here.
 
“For our part, the United States is ready to meet this challenge with new thinking and action. We are ready to conclude a high-standard Trans-Pacific Partnership, with Vietnam as a full partner. We are ready, in the context of TPP, to work with Vietnam to meet the criteria for U.S. recognition as a market economy. We are ready to increase our military cooperation and ship visits as much as Vietnam permits – not by establishing bases, which we do not seek, but through agreements for increased access, as we are concluding with other countries in the region.
 
We are also ready to increase our security assistance to help Vietnam improve its maritime domain awareness and build its capacity to defend its sovereign rights. “To that end, I believe the time has come for the United States to begin easing our lethal arms embargo on Vietnam. This will not, and should not, happen all at once. Rather, it should be limited at first to those defensive capabilities, such as coast guard and maritime systems, that are purely for external security.
 
“How much we can do in this regard, as with our other most ambitious trade and security objectives, depends greatly on additional action by Vietnam on human rights. We appreciate the recent progress Vietnam has made, including signing the Convention Against Torture and registering more places of worship. “At the same time, Vietnam's leaders acknowledge there is more to be done, for one reason above all: It is good for Vietnam – for its stability, prosperity, and success.
 
As the Prime Minister said in his New Year's address, ‘Democracy is the inevitable trend in the development process of humankind.’ The Vietnamese regime, he said, ‘must be much better in terms of democracy, and the party must hold high the banner of democracy.’ “It is our hope that Vietnam will translate these remarkable words into bold actions, such as releasing prisoners of conscience, creating space for civil society, and ultimately by making it clear in law and policy that state power is limited and universal human rights – the freedom to speak, associate, worship, publish, and access information – are protected for all citizens.
 
“In this competitive century, all countries face the same question: What sets us apart? What do we have to offer? I believe Vietnam can offer a powerful answer – the example of a state that delivers on its peoples' rising expectations for democracy, good governance and rule of law, prosperity and social development, a clean environment, and the national strength to defend its independence.
 
That is an example that would inspire others in this region, including your neighbors to the north, to ask: why can't we be more like Vietnam? “Over nearly two decades, Vietnam and the United States have built a strong relationship based on common goals and shared interests. We hope in the years to come to be able to build a strategic partnership based on shared values as well – for that is the closest, strongest, and most enduring friendship two nations can have.”