Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Dức Thuý bị toà án Úc truy tố tội tham nhũng

Trân Trọng Kính Chuyễn :
          Kính Thưa Qúy Ông Nguyễn Nhựt Châu , Hà Hữu Dũng , Toàn Đỗ và Qúy Vị 
          Việc xét xử các " Nhơn vật thuộc Công Ty In Tiền của Nước Úc" đã cấu kết với các " nhơn vật quyền thế  nước ngoài  ( = bọn thổ phỉ cầm quyền Trương tấn Sang, Nguyễn tấn Dũng , Lê đức Thúy )  bị Toà Án Úc truy tố tội tham nhũng  " đã được giới báo chí , các  truyền thông tự do nêu tên cơ quan và cá nhơn ... thuộc công dân "  Úc Thòi Lòi " phạm tội .
         Vậy nay ; Chiếu Chi  :
         - Tài liệu "  tuyệt mật  " đươc ViKileaks/Org... công bố chỉ rõ "  tội " của các tên " Chùm sò  T-T Sang ( = chủ tịch nước CHXHCN/VN ) NT Dũng  ( = Thủ tướng chính phủ ) Lê Đức Thúy ( = Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt cộng ) : Đã bị " Toà Án Hình sự  ( Criminal Court ) / Tối cao Pháp Viện ( Supreme Court )  Victoria  truy tố tội tham nhũng ( = Tham quan ô lại = Greedy and corrupt officials = barrators ) .
        -  Luật Công Pháp Quốc Tế / Thông Luật La Mã và các bộ các bộ luật " Hình Sự quốc Tế của Liên Hiệp Anh : The  Commonwealth , các phán quyết này có tính chung quyết và là tối thương (= Judgment of the appellate court are final and may not be appealed to any higher court ) mọi người ( Đặc Biệt Nhơn Dân Việt Nam ) có quyền bắt giữ và giao nộp các " tên tội phạm Sang , Dũng , Thúy ! " và tống vào hình ngục ;
        - Các tội nhơn không được các pháp quyền dân sự như  pháp quyền  phòng vệ chính đáng ( = Right of self defense ) , Quyền giãi tiêu ( = Resolutory right ) , Quyền tỵ nạn ( = Right of Asylum )... che chở .
                      Nay Công Bố  Nội Dung Án Lệnh !
 
       Thành Kính cảm tạ Qúy vị đã sưu tầm tài lieu  và chuyễn ngữ một Án Lênh Quốc Tế Hình Sự Quan Trọng 
 
                                                  Trân Trọng 
                                               Vương Thiên Vũ 
                            ( Người Lính Già Gác Cổng Thành Cộng Hòa )

TIN ĐỘNG TRỜI !!!

Ngày 19/6/2014 vừa qua, Tối Cao Pháp Viện Victoria/Melbourne Úc Đai Lợi đã bác bỏ không cho công bố bản báo cáo hình sự liên quan tới các tên chóp bu trong chính phủ CS Việt Nam đã nhận hối lộ như thế nào,trong đó có cả Nam Dương và Mã Lai vì sợ xâm phạm nền an ninh của nước này !

Riêng phiá VN có Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng,Lê Đức Thúy và Nông Đức Mạnh, đã toa rập cùng nhau ăn hối lộ như thế nào? Té ra nạn tham nhũng đã bòn rút hết tài sản quốc gia, khiến dân sống trong cảnh nghèo đói cùng cực Và nay dẫn đến mất nước về tay bọn Tàuchệt !!!Xin quý diễn đàn phổ biến cho bà con tỏ tường.
 
Tòa Án Úc Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng,Lê Đức Thúy tham nhũng tiền nhựa (Bản Anh và Việt)


Australia bans reporting of multi-nation corruption case involving Malaysia, Indonesia and Vietnam

Today, 29 July 2014, WikiLeaks releases an unprecedented Australian censorship order concerning a multi-million dollar corruption case explicitly naming the current and past heads of state of Indonesia, Malaysia and Vietnam, their relatives and other senior officials. The super-injunction invokes “national security” grounds to prevent reporting about the case, by anyone, in order to “prevent damage to Australia's international relations”. The court-issued gag order follows the secret 19 June 2014 indictment of seven senior executives from subsidiaries of Australia's central bank, the Reserve Bank of Australia (RBA). The case concerns allegations of multi-million dollar inducements made by agents of the RBA subsidiaries Securency and Note Printing Australia in order to secure contracts for the supply of Australian-style polymer bank notes to the governments of Malaysia, Indonesia, Vietnam and other countries.

Read the full press release here.

Download the full Australia-wide censorship order for corruption case involving Malaysia, Indonesia and Vietnam.

IN THE SUPREME COURT OF VICTORIA AT MELBOURNE CRIMINAL DIVISION

BETWEEN:

THE QUEEN
-and-
BARRY THOMAS BRADY & ORS

GENERAL FORM OF ORDER

JUDGE: The Honourable Justice Hollingworth
DATE MADE: 19 June 2014
ORIGINATING PROCESS: Indictment HOW OBTAINED: Oral application, following the giving of notice under s 10 of the Open Courts Act 2013 (Vic)
ATTENDANCE: Dr S Danaghue QC and Mr J Forsaith for the Commonwealth of Australia (instructed by the Department of Foreign Affairs and Trade)
Mr J Forsaith for the Commissioner of the Australian Federal Police
Mr N Robinson QC and Mr K Armstrong for the Commonwealth Director of Public Prosecutions
Mr M Cahill for Barry Thomas Brady
Mr C Mandy for Peter Sinclair Hutchinson
Mr C Thomson for John Leckenby
Mr P Tehan QC for Steven Kim Wong
Mr P Higham for Christian Boillot and Clifford John Gerathy
Ms M Fox for Myles Andrew Curtis 

THE COURT ORDERS THAT:

1. Subject to further order, there be no disclosure, by publication or otherwise, of any information (whether in electronic or paper form) derived from or prepared for the purposes of these proceedings (including the terms of these orders, and the affidavit of Gillian Elizabeth Bird affirmed on 12 June 2014) that reveals, implies, suggests or alleges that any person to whom this order applies:

o received or attempted to receive a bribe or improper payment;
o acquiesced in or was wilfully blind as to any person receiving or attempting to receive a bribe or improper payment; or
o was the intended or proposed recipient of a bribe or improper payment.

2. Subject to further order, order 1 applies to the following persons:

* any current or former Prime Minister of Malaysia (including refereces to 'PM');

*any current or former Deputy Prime Minister of Malaysia (including references to 'DPM');

* any current or former Finance Minister of Malaysia (including references to 'FM');

* Mohammad Najib Abdul Razak, currently Prime Minister (since 2009) and Finance Minister (since 2008) of Malaysia;

* Abdullah Ahmad Badawi (also known as Pak Lah), a former Prime Minister (2003 - 2009) and Finance Minister (2003 - 2008) of Malaysia; o Puan Noni (also knows as Ms/Madame Noni, or Nonni), a sister-in-law of Abdullah Ahmad Badawi;

* Mahathir Mohamed, a former Prime Minister (1981 - 2003) and Finance Minister (2001 - 2003) of Malaysia;

o Daim Zainuddin, a former Finance Minister of Malaysia (1984 - 1991; 1999 - 2001);

* Rafidah Aziz, a former Trade Minister of Malaysia (1987 - 2008);

* Hamid Albar, a former Minister for Foreign Affairs (1999 - 2008) 

and Minister of Home Affairs (2008 - 2009) of Malaysia;

* Susilo Bambang Yudhoyono (also known as SBY), currently President of Indonesia (since 2004);

* Megawati Sukarnoputri (also known as Mega), a former President of Indonesia (2001 - 2004) and current leader of the PDI-P political party;

* Laksamana Sukardi, a former Indonesian minister (2001 - 2004; in Megawati Sukarnoputri's goverment);

* Truong Tan San, currently President of Vietnam (since 2011);
* Nguyen Tan Dung, currently Prime Minister of Vietnam (since 2006);
*Le Duc Thuy, a Former Chairman of the National Financial Supervisory Committee (2007 - 2011) and a former Governor of the State Bank of Vietnam (1999 - 2007); and
* Nong Duc Manh, a former General Secretary of the Communist Party of Vietnam (2001 - 2011).


3. Subject to further order, order 1 does not prevent: o disclosures to and among Commonwealth officers (as defined by s 3 of Crimes Act 1914 (Cth)) or international investigators, international prosecuting authorities, and other like international entities;

* provision by the Court to registered media organisations, under cover of a notice referring to the existence of these orders, of transcript and exhibits (which, for the avoidance of doubt, must then be treated in accordance with order 1 above);

* provision of material by the Commonwealth Director of Public Prosecutions to Note Printing Australia Pty Ltd and its legal representatives, provided any such material is provided together with a copy of these orders.

4. The prohibition on publication in order 1 applies throughout Australia.
5. The purpose of these orders is to prevent damage to Australia's international relations that may be caused by the publication of material that may damage the reputations of specified individuals who are not the subject of charges in these proceedings.

6. These orders are made on the grounds that they are:

* necessary to prevent a real and substantial risk of prejudice to the proper administration of justice that cannot be prevented by other reasonably available means; and

* necessary to prevent prejudice to the interests of the Commonwealth in relation to national security.

7. These orders operate for a period of 5 years from the date of these orders, unless sooner revoked.

8. The affidavit of Gillian Elizabeth Bird affirmed on 12 June 2014 be sealed in an envelope marked "Not to be opened without an order of the Court", and not be opened without order of the Court.

9. There be liberty to apply.

DATE AUTHENTICATED: 19 June 2014


===============
Bản Việt ngữ tạm dịch:

TỐI CAO PHÁP VIỆN VICTORIA tại MELBOURNE PHÂN BỘ HÌNH SỰ 

S CR 2013: 0173, 0174, 0175, 0215 
S CR năm 2014: 0047, 0048, 0049, 0058, 0079, 0080 

GIỮA: 

THE QUEEN 

-và-

BARRY THOMAS BRADY & ORS

SẮC ḶÊNH TỔNG QUÁT

THẨM PHÁN: Ngài Hollingworth 
NGÀY THỰC HIỆN: Tháng 6 19, 2014 
TRÌNH TỰ GỐC: Cáo trạng 
CÁCH LẤY: Lời khai, chiếu theo Đạo Luật 10 Về Tòa Án Mở năm 2013 (Vic) 
THAM GIA: Dr S Danaghue QC và Mr J Forsaith đaị diện Khối thịnh vượng chung Úc (theo chỉ dẫn của Bộ Ngoại giao và Thương mại) Ông J Forsaith đại diện Ủy viên Cảnh Sát Liên Bang Úc 
Ông N Robinson QC và ông K Armstrong đaị diện Giám đốc Các Công Tố của Khối thịnh vượng Chung Úc
Ông M Cahill cho Barry Thomas Brady 
Ông C Mandy cho Peter Sinclair Hutchinson 
Ông C Thomson cho John Leckenby 
Ông P Tehan QC cho Steven Kim Wong 
Ông P Higham cho Christian Boillot và Clifford John Gerathy 
Bà M Fox cho Myles Curtis Andrew 

TOÀ LỆNH RẰNG: 

1. Chiếu theo lệnh sau, không được tiết lộ, bằng cách công bố hoặc cách khác, bất kỳ thông tin (dù dưới dạng điện tử hoặc giấy in) xuất phát từ hoặc chuẩn bị cho các mục đích của thủ tục tố tụng (bao gồm cả các điều khoản của ḷênh này, và bản khai của Gillian Elizabeth Bird đã khẳng định ngày 12 tháng sáu năm 2014) mà tiết lộ̣, ngụ ý, ám chỉ, hoặc cáo buộc rằng bất kỳ người nào mà lệnh này được áp dụng: 

(a) nhận hoặc cố gắng để nhận hối lộ hoặc các khoản thanh toán sai trái; 

(b) ngầm thuận hoặc cố tình làm ngơ về việc người nào đó nhận hoặc cố gắng để nhận hối lộ hoặc các thanh toán sai trái; hoặc 

l (c) là người nhận hoặc được đề nghị nḥân hối lộ hoặc các thanh toán sai trái. 

2. Chiếu theo ḷênh sau, khoản 1 áp dụng đối với những cá nhân sau: 

- bất cứ đương kim hoặc cựu Thủ tướng của Malaysia (bao gồm cả việc đề cập đến 'PM'); 

- bất cứ đương kim hoặc cựu Phó Thủ tướng Malaysia (bao gồm cả việc đề cập đến 'DPM'); 

- bất cứ đương kim hoặc cựu Bộ trưởng Tài chính Malaysia (bao gồm cả việc đề cập đến 'FM'); 

- Mohammad Najib Abdul Razak, đương kim Thủ tướng Chính phủ (từ năm 2009) và Bộ trưởng Tài chính (từ năm 2008) của Malaysia; 

- Abdullah Ahmad Badawi (còn được gọi là Pak Lah), cựu Thủ tướng (2003-2009) và Bộ trưởng Tài chính (2003 - 2008) của Malaysia; 

- Puan Noni (cũng là bà/Madame Noni, hoặc Nonni), một người em dâu của Abdullah Ahmad Badawi; 

- Mahathir Mohamed, cựu thủ tướng (1981 - 2003) và Bộ trưởng Tài chính (2001 - 2003) của Malaysia; 

- Daim Zainuddin, cựu Bộ trưởng Tài chính Malaysia (1984 - 1991; 1999 - 2001); 

- Rafidah Aziz, cựu Bộ trưởng Thương mại Malaysia (1987 - 2008); 

- Hamid Albar, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1999 - 2008) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2008 - 2009) của Malaysia; 

- Susilo Bambang Yudhoyono (còn gọi là SBY), đương kim Tổng thống Indonesia (từ năm 2004); 

- Megawati Sukarnoputri (còn được gọi là Mega), cựu tổng thống Indonesia (2001 - 2004) và nhà lãnh đạo hiện tại của đảng chính trị PDI-P; 

- Laksamana Sukardi, một cựu bộ trưởng Indonesia (2001 - 2004; trong chính phủ Megawati Sukarnoputri của); 

- Trương Tấn San, Chủ tịch Nước hiện nay của Việt Nam (từ năm 2011); 

- Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ hiện nay của Việt Nam (từ năm 2006); 

- Lê Đức Thúy, cựu Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (2007 - 2011) và là cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1999 - 2007); và 

- Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam (2001 - 2011). 

3. Chiếu theo lệnh sau, khoản 1 không ngăn cản:

(a) Tiết lộ cho và giữa các viên chức của Khối Thịnh vượng Chung Úc (theo quy định của Phần 3 Đạo luật về Tội phạm 1914 (Cth)) hay các nhà điều tra quốc tế, cơ quan truy tố quốc tế, và các tổ chức quốc tế tương tự; 

(b) Toà cung cấp cho các tổ chức truyền thông chính danh, qua sự che chắn của một thông báo đề cập đến sự hiện hữu của các lệnh toà, bản văn, tang vật (trong đó, để tránh sự nghi ngờ, phải tuân thủ Lệnh 1 ở trên; 

(c) Cung cấp các tài liệu của Giám đốc Các Công Tố của Khối Thịnh Vượng Chung Úc cho Công ty Note Printing Australia Pty Ltd và đại diện pháp lý, miễn là bất kỳ tài liệu nào được cung cấp phải kèm theo các lệnh này. 

4.Việc cấm công bố theo khoản 1 áp dụng trên toàn nước Úc. 

5. Mục đích của lệnh tòa là để ngăn chặn thiệt hại cho quan hệ quốc tế của Úc có thể bị gây ra bởi việc công bố các tài liệu có thể làm hại tiếng tăm của cá nhân được đề cập mà không phải là đối tượng của cáo buôc trong các thủ tục tố tụng. 

6. Các lệnh toà được thực hiện trên nền tảng là: 

(a) Cần thiết để ngăn chặn một nguy cơ thiên kiến ảnh hưởng thực sự và đáng kể đến việc thực thi công lý mà không thể được ngăn ngừa bằng các phương tiện hợp lý khác; và 

(b) Cần thiết để ngăn chặn ảnh hưởng đến lợi ích của Khối Thịnh vượng Chung liên quan đến an ninh quốc gia. 

7. Các lệnh này có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chứng, trừ khi bị thu hồi sớm hơn. 

8. Bản khai của Gillian Bird Elizabeth được khẳng định vào ngày 12 tháng sáu năm 2014 phải được niêm phong trong một phong bì có ghi "Không được mở mà không có ḷênh của Tòa án", và không được mở mà không có lệnh của Toà án. 

9. Tùy nghi áp dụng.