Tết Trung thu của các em nhi đồng vào ngày 13/09/2014 tại chùa Khánh Anh Bagneux

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính gởi Chư Tôn Thiền Đức
và bà con Phật tử gần xa
Xin thông báo ngày Tết Trung thu của các em nhi đồng vào ngày 13/09/2014 tại chùa Khánh Anh Bagneux,
và Bửa Cơm Xã Hội Tết Niên ngày 12/10/2014 tại nhà hàng (có kèm theo trang quảng cáo), về việc góp phần cúng dường giai đoạn cuối - Lễ Khánh thành chùa Khánh Anh Anh Evry năm 2015.
Xin kính mời quý vị tham dự cho 2 buổi lễ trên.
 
 
 
Hình ảnh buổi lễ Tiểu Tường Cố Hòa Thượng thượng Minh Hạ Tâm.