SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX ( A ) 2014 (Mt 15, 21-28)

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật …” ( Mt 15, 28)
Thưa quý vị, thưa các bạn, Tin Mừng Chúa Nhật XX ( A ) hôm nay, trình thuật cho chúng ta một biến cố chữa lành ( trừ quỷ ) cho con gái người phụ nữ Canaan bởi Chúa Giêsu.
Vâng, quỷ là một hiện tượng có thật, quỷ là thế lực đen tối, là hành vi ngạo mạn của một thiên sứ. Từ khi có quỷ, nó luôn gieo rắc tai họa cho con người. Chủ đề Lời Chúa hôm nay không nói về quỷ, nhưng nói về “LÒNG TIN “mạnh mẽ của một người mẹ có con gái bị quỷ ám. Nhưng nguyên nhân có liên hệ đến quỷ, vậy xin phép được nói một chút về quỷ. Có nhiều người thắc mắc quỷ do ai sinh ra? Chúa có sinh ra quỷ không ? Nếu Chúa không sinh ra quỷ thì làm sao có quỷ? Hay quỷ do đâu mà có? Thưa, quỷ và tên gọi của nó ai cũng biết. Trong hành trình truyền giáo của Chúa Giêsu luôn có những chi tiết về quỷ, như quỷ nhập đàn heo. ..v...v .Nhưng, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nghe đọc về quỷ và Chúa Giêsu chữa người bị quỷ ám. Như (Matthêu 8, 28-34 ; 10 , 32- 34 ; 12, 22 -32 ; 43 – 45 ; 17, 14 -21 ). Theo đó, trong hành trình sứ vụ rao giảng Nước Trời của Chúa Giêsu, thì Người cũng đồng thời chữa bệnh và trừ quỷ nhiều lần. Như vậy, Thiên Chúa không sinh ra quỷ và quỷ cũng không tự nhiên mà có. Vậy quỷ do đâu? Thưa quỷ là do bởi tư tưởng tự do mà Thiên Chúa ban cho thiên thần và loài người. Nếu ý chí tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, mà chúng ta biết thờ phượng tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa, tức sự vâng phục tuyệt đối bằng ý chí tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, hầu chúng ta phụng sự Ngài, thì chúng ta không thuộc về quỷ. Còn ngược lại, nếu chúng ta dùng ý chí tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để chống lại Ngài, thì chúng ta thuộc về quỷ. Như vậy, để kết luận. Qủy là ý chí tự do của chúng ta nằm ngoài ý định của Thiên Chúa.
Trở lại ý nghĩa Tin Mừng ( Mt 15, 21 -28) hôm nay, chúng ta thấy về mạch văn không dài. Diễn đạt gãy gọn, nêu trọng tâm về việc Chúa Giêsu chữa lành ( trừ quỷ ) cho con gái người phụ nữ Canaan. Việc chữa bệnh hay trừ quỷ đối với Chúa Giêsu không khó khăn gì. Nhưng việc làm sao cho con người “TIN “vào Chúa Giêsu thì không dễ. Như vậy, vấn đề nằm ở “LÒNG TIN “. Vâng lòng tin chính là sức mạnh, là nội lực đề chúng ta tiếp rước Chúa, đón nhận Người.
Vậy Đoạn Tin Mừng hôm nay tuy ngắn , nhưng có nhiều chi tiết.
1/ Nêu rõ địa danh, địa hạt, xứ sở xảy ra câu chuyện ( c 21 -22)
2/ Sự lặng thinh của Chúa Giêsu ( c 23)
3/ Cảm thức đối với ơn cứu độ theo lịch sử tính ( c 24)
4/ Lòng tin mạnh mẽ của người phụ nữ xứ Canaan ( c 27 )
5/ Chúa Giêsu khen người phụ nữ Canaan có lòng tin mạnh ( c 28)
Tuy đoạn Tin Mừng không dài, nhưng chúng ta có thể thấy những ý đặc trưng, hầu dễ nhận ra ý nghĩa. Trước tiên chúng ta thấy, trên bước đường truyền giáo tại bờ giếng Giacop, Chúa Giêsu gặp người phụ nữ xứ Samaria và “xin nước uống”, nhưng thật ra Người muốn mặc khải ơn cứu độ nơi Người cho người Samaria qua người phụ nữ ấy. Còn giờ đây, tại sao Chúa có vẻ “khắt khe ” với người phụ nữ Canaan ?
Thứ nhất đất Canaan đây thuộc phần đất dân ngoại. Không phải xứ Ca-na gần Nazaret, mà là miền Tia- Xi –đon, theo bản đồ Pha-let-tin, thì địa danh nầy nằm gần LI-BANG. Ngày nay, nhiều người Việt Nam biết rõ Thánh Địa hơn các bậc tiền bối, vì có dịp sang Thánh Địa nhiều lần ( như cha An). Tin Mừng nêu rõ chi tiết nầy, cho biết tại sao Chúa Giêsu có vẻ khắt khe với người phụ nữ nầy. Vì chính Chúa Nói : “ Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi ! ” ( c 24). Theo chú giải Thánh Kinh, thì đây là “cảm thức ơn cứu độ theo lịch sử tính”. Nhưng người phụ nữ nầy vẫn kiên nhẫn và cầu xin thêm lần nữa : “ Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” ( c 25). Nhưng Người vẫn không thay đổi và trả lời cách mềm mỏng và khôn khéo : “ Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. “ ( c 26). Điều nầy cho thấy, Người muốn nêu bật “His historical Mission”, nhiệm vụ , sứ mạng Truyền giáo mang tính lịch sử của Chúa đối với dân tộc Israel. Đó là “Lời Hứa” của Thiên Chúa đối với dân tộc Israel. Điều nầy minh định Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai cho dân tộc Do-thai đến từ Đức Chúa Trời của họ.
Nhưng ở câu 23, thánh Matthêu ghi rõ : “Nhưng Người không đáp lại một lời. ” Sự lặng thinh của Chúa mang tính suy tư giữa lòng xót thương và sứ vụ của Người. Sự lặng thinh không đáp lại lời nào của Chúa Giêsu có hai ý: Một là cân nhắc. Hai là thử thách người mẹ ấy. Cuối cùng người phụ nữ ấy đã thắng , bởi vì “LÒNG TIN “của bà thật mạnh. Điều nầy thật phù hợp , bởi vì có lần Chúa nói với các môn đệ : “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì các con có thể dời non lấp biển. “ ( Mt 17, 20 ; Lc 17, 6).
Thật vậy, qua câu nói của Chúa Giêsu ( c 26) , người phụ nữ đã đáp lại : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng đáng được hưởng những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống, “ ( c 27) . Vâng, câu trả lời vừa khiêm tốn, vừa đồng thuận với quan điểm của Chúa Giêsu, đồng thời nói lên “lòng tin” mạnh mẽ và “ý chí “ ngay lành của bà. Từ đó, chính Chúa cũng phải khen bà có lòng tin thật mạnh. Theo phần chú giải Thánh Kinh, đây là lần duy nhất và chỉ có ở Tin Mừng Matthêu, là Chúa Giêsu khen một người phụ nữ dân ngoại có lòng tin thật mạnh. “ Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” ( c28)
Thánh vịnh 66, 2-3. 5 -6 và 8 nói lên  tất cà các chư dân hãy cảm tạ Chúa và hoan hỷ mừng vui trong Ngài.
Bài đọc I ( Is 56, 1; 6-7) cũng nói ý nghĩa tiếp nhận tân tòng. Lòng thương xót của Chúa lan tràn khắp nơi.
Bài đọc II ( Rm 11, 13- 15 ; 29- 32), thánh Phao-lô cho chúng ta biết, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, khi Thiên Chúa đã có ý định thương xót thì Ngài không bao giờ đổi ý.
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy người phụ nữ Canaan thật là mạnh mẽ về lòng tin. Bà đã để lại cho chúng ta nhiều bài học về niềm tin vào Chúa Giêsu. Người có quyền năng trên những thế lực bóng tối, nên chi, chúng ta phải hết lòng cậy trông và tin tưởng hoàn toàn vào Chúa như người phụ nữ Canaan.
Lạy Chúa Giêsu xin thương xót chúng con, vì chúng con cũng là ngoại dân như người phụ nữ xứ Canaan. Nhưng chúng con cũng xin bắt chước lòng tin của bà, hầu chúng con cũng đáng được hưởng nhờ ơn cứu dộ của Chúa ./. Amen
17/08/2014

P.Trần Đình Phan Tiến