Sr Teresita Barajuen, vị nữ tu đáng kính phục

VỊ NỮ TU DÒNG KÍN ĐÁNG KÍNH PHỤC


N tu 105 tui tri qua 86 năm trong tu vin kín va qua đi, đã tiết l: Chưa bao gibiết bun chán!

Sut hơn tám thp niên sng n dt, bà chỉ ri tu vin hai ln. Mt ln trong thi ni chiến khi bà phi đưngười em gái đi bác sĩ và ln mi đây, vào tháng 8 năm 2011, đ đích thân đi nghinh đón Đc Giáo Hoàng Benedict XVI... Bà k li rng, trong sut đon đường đi đến th đô Madrid, bà đã nhm cht mt li đ không b đng tâm.

Cali Today News - Đó là cuc đi ca n tu Teresita Barajuen, va t thế đêm hôm qua, 11.5.2013, ti mt dòng kín (cloistered nun)  Tây Ban Nha.SơTeresita th 105 tuvà được xem là người tu lâu năm nht trên thế gii t trước đến nay.

Tr li phng vn ca báo đa phương Correo vàđu năm nay, Sơ Teresita cho biết bà chưa bao gi biết bun chán trong sut 86 năm qua k t khi bước chân vào tu vin. Bà nói: “Nếu tôi có ly mt hoàng t thì cuc đi chưa chc được hnh phúc như vy.”

Sơ Teresita Barajuen người được xem là n tu vi đi sng tu trì lâu nht (86 năm)


Theo bà, đi tu là vic trng đi và đòi hi s bn b, nhưng nó cũng mang li rt nhiu nim vui. Vào năm 1927, lúc mi 19 tui, trong dp đi thăm tượng Đc M  Avila, bà cu xin thánh n Teresa mt hướng đi trong đi, và, sau đó, bà chn cuc sng tu kín, xa ri xã hi bn rn, đ li đằng sau ba người bn trai. Bà nh li thi kỳ khc nghit ca ni chiến ti đt nước này vào năm 1930: Lúc đó, chiếc bàn i là vt xa x nht mà h có được ti tu vin.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 770x578.
Đan vin Buenafuente del Sistal (đông bc Madrid) là nơi sơ Teresita tu trì cho đến ngày qua đi.
 tui 105, trước khi qua đi, hng ngày bà Teresita thc dy vào 5 gi sáng, đi ng lúc 10 gi đêm và tuân theo gii lut tu hành là làm vic và cu nguyn. Theo dõi tin tc qua báo chí là mt trong nhng sinh hot không th thiếu trong ngày ca bà. Bt kp thông tin là điu cn thiết cho dù sng trong tu vin, hơn na đó là điu tt đi vi bà vì càng biết nhiu tin tc ngoài đi, bà li càng có lý do đ cu nguyn nhiu hơn.
Phước An