MÃI GỌI TÊN NGƯỜI


Tỉnh thức lòng em nhớ đến Người
Giêsu yêu dấu mãi đẹp tươi
Từ trong thơ dại tình yêu ấy
Trái tim hồng thắm nở hoa cười

Em đang trông thấy ánh hừng đông
Đến gần sáng rực giữa thinh không
Tên Người yêu dấu ôi! rực rỡ
Ngự ở trên ngai đẹp ánh hồng

Em mãi gọi Tên suốt cuộc đời
Ôi! Tên từ ái ở muôn nơi
Dù trong u tối ngàn sâu thẳm
Hay ở ngàn cao cuối đất trời

Dấu ấn tình yêu đã gọi mời
Yêu trong ân sủng ngất trùng khơi
Hồn rung cung nhạc luôn no thỏa
Uống ngụm ơn thiêng, qủa tuyệt vời!

Em hiến hồn em ở tay Chàng
Cánh tay dịu mát tựa xuân sang 
Xin hãy dắt em vào điện ngọc
Uống chén tinh khôi rượu thiên đàng.

Trầm Hương Thơ 05.08.2014