Lồng đèn Cờ Vàng

Paris, thứ hai ngày 11/8/2014
Nhân dịp L Vu Lan  (15/7 Âm lịch ) hôm qua tức là ngày 10/8/2014, tôi có treo
1 lồng đèn trước sân nhà. Đây là lồng đèn đặc biệt : Lồng đèn Cờ Vàng VNCH !
Tôi sẽ treo lồng đèn này suốt năm . . . và . . .
Số là trước đây mấy ngày, tôi tìm mua 1 lồng đèn cho ngày L  Vu Lan , tình cờ
tôi thấy bán trong 1 tiệm bazar gần nhà nhiều lồng đèn (solar lampion) đũ  màu và
có màu vàng tươi thật rực rỡ. Tôi mua ngay (~6 euros) và có ngay ý nghĩ sẽ làm một
lồng đèn với lá cờ VNCH mến yêu ! Tôi chỉ việc sơn lên thêm 3 sọc đỏ là xong !
Tiđây, kính gửi vài hình nh Lồng đèn Cờ Vàng đến Quý Anh Chị Em CĐNVQG
T Nạn tại Pháp và hải ngoại . . . để xem cho vui !
Thân ái,
CTT