LẠI THÊM MỘT ÔNG CỘNG SẢN “ XÉT LẠI !”


Trích: “ Cuốn sách được Trần Đĩnh hoàn thành vào năm 2014 của thế kỷ 21. Nhìn lại tư tưởng ủng hộ Liên Xô của ông và các đồng chí vào những năm chiến tranh lạnh, đối đầu với chủ nghĩa Mao, ông viết:
Có lẽ trong những người phản đối cộng sản, có một số rất ghét xét lại chúng tôi vì là “tay sai Liên Xô.” Họ nghe Ðảng nên không hiểu là do kiên trì phản đối nội chiến, chúng tôi đã bị khép tội chống Ðảng, phản động trong bóng tối bí mật bao la của Ðảng.
Lúc đó với chúng tôi, đào đâu ra Human Right Watch, ra Internet, ra Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết đòi Việt Nam tôn trọng nhân quyền, đào đâu ra các thứ blogs ngày ngày đòi thả chúng tôi v.v...?
Điều này không khác những người cộng sản Đông Âu trước khi bức tường Bá Linh sụp đổ cũng từng hy vọng rằng họ có thể làm cho chủ nghĩa cộng sản trở nên có một khuôn mặt mang tính người hơn.
Và trước khi hoàn tất quyển sách này, Trần Đĩnh vẫn còn đề đạt những gì ông cho là nên làm với chính quyền hiện tại, vẫn còn mang tên cộng sản, nhưng đã tiến hành một cuộc hôn nhân nhiều gai góc với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.( Đèn Cù giải thiêng cách mạng CSVN )

Trước đây rất lâu xãy ra biến cố kêu là cộng sản phản tỉnh như là Bùi Tín, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính và... vân … vân...
Gần đây là “ Bên Thắng Cuộc “ Huy Đức lăng ba vi bộ bên thắng bên thua.
Đó là hiện tượng bên ngoài “ đảng “.
Còn bên trong đảng cũng có tiếng đồn bát nháo: Nào là bảo thủ, tiến bộ, thân tàu, thân Mỹ. “ Chuẩn “ triết gia Nguyễn Đắc Kiên còn sáng chế thêm thuật ngữ “ xét lại “.
Lần tay tính lại thì có nhiều thứ cộng sản từ phản tỉnh mà chưa tỉnh tới chân chính mà không chính đáng, rấn tới cộng sản tiến bộ mà không tiến tới.
Bây giờ thêm một ông “ Đèn Cù “ quay tít mù mà chẳng tới đâu, bởi vì ông “ cựu cộng sản xét lại “ khui đủ thứ chiện xấu ác của các trùm đảng mà bàn dân thiên hạ đều đã biết rồi, để rồi xuống xề một câu trớt he: “ Trần Đĩnh vẫn còn đề đạt những gì ông cho là nên làm với chính quyền hiện tại,...”, nghĩa là vẫn XIN – CHO muôn năm!

Trước sự thể như dzậy, trong khi tình thế Đất nước nóng bỗng như lửa cháy mày, Đực Làng Bưng Cầu chẳng đặng đừng bình lựn đôi câu:

Người ta thường phê phán mácxít như vầy: Phê bình chế độ tư bản ( thời đó ) rất đúng. Nhưng đề ra giải pháp sai lầm chết người như đã thấy.
Các nhà gọi là cộng sản phản tỉnh, chân chính, tiến bộ, xét lại... lại cũng làm y như vậy:
Họ phê phán chế độ mà họ tham dự dựng nên làm chết hàng triệu nhân mạng, tàn phá Đất nước, lệ thuộc tàu...rất là xác thực còn hơn người Việt Quốc gia.
Điều đáng tiếc hơn hết là họ không đề ra giải pháp rốt ráo nào nhằm giải trừ chế độ toàn trị cộng sản mà cuối cùng vẫn là " đề đạt " đảng cải sửa là hết!

Nói cuộc chiến vừa qua là " nội chiến " là sai. Nó là cuộc chiến do cộng sản Nga- Tàu phát động, mở đường nhuộm đỏ Đông Nam Á. Miền Nam chiến đấu chống cộng sản Bắc Việt, tay sai cs Quốc tế, giữ Tự do, no ấm cho 18 triệu đồng bào Miền Nam chớ không có vì ý thức hệ gì hết trơn.
Đừng xuyên tạc là người Việt Quốc gia là theo chủ thuyết chánh trị Quốc gia ( Nationalisme ). Nhân sĩ, trí thức Miền Nam không bao giờ để cho bị hệ lụy vào bất cứ thứ chủ thuyết nào, ngoài Truyền thống Dân tộc Việt Nam.
Người Quốc gia theo ý nghĩa: Quốc là nước, Gia là nhà, là người thương nước, mến nhà, nói rộng ra là " yêu nước, thương dân " hay là " yêu nước, yêu dân tộc ". Tình tự ấy biểu lộ trong nền giáo dục Miền Nam trên nền tảng DÂN TỘC - NHÂN BẢN - KHAI PHÓNG đào tạo ra con người Việt Nam thương nước mến nhà, tự xưng là người Việt Quốc gia.
Cho nên người Miền Nam sinh ra lớn lên trong nền văn hóa dân tộc ấy, sống và hành xử theo truyền thống NHÂN NGHĨA của tổ tiên. Đó là văn hóa Dân tộc - Nhân bản.

Điều ấy giải thích vì sao mà người cộng sản sống trong nền văn hóa cộng sản, dù nhận thức sai lầm vẫn không rứt bỏ được những trí trá của văn hóa cộng sản.

Từ 70 năm nay trên miền Bắc và 40 năm nay cả ở miền Nam có tới hai, ba thế hệ Việt Nam, vì nền giáo dục vong bản, phi dân tộc của cộng sản du vào nếp sống theo văn hóa duy vật, vô thần, vô tổ quốc của cộng sản mà thành ra hư hỏng, sa đọa.

Vì vậy mà nóng lòng sốt ruột, hô hào, thúc dục, cổ võ đấu tranh nhằm mau chấm dứt chế độ hung tàn, phi nhân việt cộng để kịp thời tái dựng lại xã hội truyền thống Việt tộc, cứu vớt các thế hệ thiếu nhi Việt Nam ra khỏi nền giáo dục diệt tộc và lớp trẻ hiện nay được sinh sống trong xã hội truyền thống nhân nghĩa như tự ngàn xưa tổ tiên giồng nòi Lạc Việt từng sống hiền hòa, nhân ái là thế!

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Thấy người hoạn nạn thì thương,
Thấy người tàn tật lại càng 
trông nom.
Thấy người già yếu ốm mòn,
Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần.
Trời nào 
phụ kẻ có nhân,
Người mà có đức, muôn phần vinh hoa.
Nguyễn Trãi gia huấn.

Nguyễn Nhơn