KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ PHẢN ĐỐI THÀNH PHỐ OTTAWA CANADA ĐỊNH TREO CỜ MÁU TẠI CITY HALL TRONG NGÀY 2-9


Kính thưa các Bác, Cô, Chú, Anh, Chị, và các bạn,
Khi nhận đuợc tin toà đô chính Ottawa sẽ treo cờ của CSVN ngày 2 tháng 9, tổ chức Thanh Niên
Canada Tranh Đấu Cho Nhân Quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human Rights in Vietnam, CYHRV) đã gửi thư đến ông Đô Truởng (xin xem đính kèm) để phản đối hành động này.
Thêm vào đó, Anh Lê-Thế Quốc-Việt, đồng sáng lập viên của CYHRV cũng lập bản thỉnh nguyện thư trực tuyến để thu thập chữ ký của đồng bào tại Ottawa và khắp nơi.
Trong vòng 1 ngày thỉnh nguyện thư này đã nhận đuợc hơn 1,300 chữ ký.  Tuy nhiên, chúng ta cần rất nhiều hơn thế để chứng tỏ cho ông Đô Truởng và Hội Đồng Thành Phố Ottawa nhận thấy rõ ràng sự bất bình của nguời Việt đối với việc treo cờ CSVN, một chế độ độc tài, bất nhân.
Song song với các thư phản đối của các hội đoàn nguời Việt, một bản thỉnh nguyện thư với một số luơng chữ ký đông đảo chắc chắn sẽ có tác động mạnh mẽ đối với các nhà dân cử của thành phố Ottawa. Thật vậy, nguời Việt tại Ottawa và khắp nơi cần tỏ thái độ một cách mạnh mẽ không những để làm áp lực thay đổi quyết định sai lầm của Hội đồng thành phố Ottawa mà còn để gây tiếng vang hầu ngăn chận sự việc có thể xảy ra tại các thành phố khác.
Kính xin quí vị và các bạn tiếp tục chuyển thỉnh nguyện thư này và vận động thân nhận bạn bè tham gia ký đông đảo.
http://www.ipetitions.com/petition/no-flag-of-the-socialist-republic-of-vietnam
Xin cảm ơn quí vị và các bạn.
Kính thư
Khuê-Tú-LÃO NGOAN ĐỒNG CHUYỂN

THƯ GỬI ĐẾN ÔNG ĐÔ TRUỞNG OTTAWA
JIm-Watson
His Worship Jim Watson
Mayor of Ottawa
110 Laurier Avenue West
Ottawa, ON K1P 1J1
August 27, 2014
Dear Sir:
It has come to our attention that the City Hall of Ottawa plans to fly the flag of the Socialist Republic of Vietnam on September 2, 2014.
We, as Canadians of all origins who value human rights for all peoples in the world, strongly urge the City Hall of Ottawa to reconsider flying the flag of a regime that brutally violates its citizens’ fundamental human rights on a daily basis and deprives them of the freedom to live as human beings.
Flying the flag of the Communist Party of Vietnam at the City Hall of Ottawa would be akin to flying the Nazi flag, had the Nazis won the war, in the capital city of a country that values and defends the fundamental human rights of all peoples.
The Vietnamese-Canadian community, among which includes millions of Vietnamese who fled to Canada to reach the shores of freedom, has never recognized the flag of the Socialist Republic of Vietnam; indeed, the Government of Canada officially recognizes the Freedom Flag of Vietnam (yellow with three red stripes) as the flag that represents the Vietnamese community in Canada.
Vietnamese community events in Canada, including those in Ottawa that you have attended, hoist the Freedom Flag of Vietnam.
We echo the call of Canadians of Vietnamese origin across the country and urge the City of Ottawa to reconsider flying the flag of a totalitarian regime whose violations of human rights are denounced by governments, NGOs, and human rights defenders the world over.
Yours sincerely,
Khue-Tu Nguyen
President
Enclosures (1): 2013 Report on Violations of Human Rights in Vietnam, Vietnamese Canadian Federation