KÍNH THÁNH I-NHÃ:

Ngày kính thánh I nhã đấng sáng lập dòng Tên.

Hôm nay ngày kính thánh I-nhã
Ngài xuất thân từ Tây Ban Nha 
Vị hiệp sĩ thời trai anh dũng 
Nhiều trận đánh nổi danh nước nhà 

Hôm nay ngày kính thánh I-nhã 
Người anh hùng hiếu chiến thuở xa 
Thế cô tử thủ không đầu hàng 
Trái đạn đổi đời, Pamplona 

Hôm nay ngày kính thánh I-nhã 
Thất bại đau thương khiêng về nhà 
Sáu tháng dưỡng thương trên giường bệnh 
Nằm tại đưỡng đường Loyora 

Hôm nay ngày kính thánh I-nhã 
Tận cùng đau khổ bỗng nhận ra 
Tình Chúa yêu thương không bờ bến 
Và trở thành hiệp sỹ theo Cha 

Hôm nay ngày kính thánh I-nhã
Sáng lập Linh Thao chia chính, tà
Hướng dẫn con đường về chính đạo
Để cây tàn héo lại nở hoa

Hôm nay ngày kính thánh I-nhã
Con đường tình Chúa đẹp bao la
Dẫn chàng về ở nơi chính điện
Hoa Linh Thao nở thắm mặn mà.

Trầm Hương Thơ 31.07.2014