VIÊN NGỌC TUYỆT VỜÍ: Mt 13, 44-46


LỜI            Ngài cao cả tuyệt vời!
NGÀI         cho ta bước vào nơi thế trần 
CAO          sang hay sống thanh bần
CẢ             muôn vật chất phù vân giữa đời
TUYỆT     nhiên, chưa phải tuyệt vời!
VỜI           cao nhất thể Ngôi Lời Thánh Danh

            viên "Ngọc Qúy" cần dành
VIÊN        điền là ruộng trong lành hồn ta
NGỌC      kia mài giũa tỏa ra 
QÚY         hơn mọi sự xa hoa giữa đời
TRONG    tâm có Chúa rạng ngời
ĐỜI           luôn nở thắm nụ cười mến thương
SỐNG       như một cánh hoa hường
TA             đem đến mọi bước đường ta đi

ĐỪNG      như cái ác sân si
ĐEM         gieo gian dối phân ly cuộc đời
CHÔN      vùi cái đẹp Chúa Trời
GIẤU        đi viên ngọc không lời lợi sinh
NƠI           hồn toàn những bội tình
XA            luôn "ân sủng phục sinh với Ngài"

SỐNG       sao viên ngọc giũa mài
CHO         tâm sáng tỏa những ai đến gần
XỨNG      làm con Chúa giữa trần
ĐÁNG      cho người trọng trong sân cuộc đời 
TỎA          lan nhân đức rạng ngời
RA             cùng khắp cả tuyệt vời đẹp xinh
PHÚC        ân Chúa xuống cho mình
LÀNH        hồn khỏe xác quang vinh đời đời. 

Trầm Hương Thơ 25.07.2014

(Dụ ngôn: Kho báu và ngọc qúy) Mt 13, 44-46