UỐNG TRĂNG

 

Đêm sâu huyễn hoặc nhuốm men say
Uống ánh trăng non dệt mộng dầy
Gió nhẹ đưa hương tràn lối nhỏ
Sương mờ rắc bụi ngợp vai bay
Sao rơi kim tuyến vương tà áo
Nguyệt hạ bóng ngà đượm tóc mây
Tiếng thở càn khôn thầm thỏ thẻ 
Hồn ơi! Chúa xuống viếng thăm này!

Mariela 20. 07. 2014
 

Bài họa
 
HUYỀN NHIỆM

 
Đêm thơ huyền nhiệm ngất hồn say
Có phải ta lên bóng nguyệt dầy?
Mộng ảo miên man vào chánh điện
Mơ màng tĩnh lặng nhẹ như bay
Tràn muôn ánh sáng khi Người đến
Đầy ắp hào quang phủ sắc mây
Chí Thánh nghìn trùng dâng kính cẩn
Hương thơ tỏa ngát thế gian này.

Trầm Hương Thơ 20. 07.2014