SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII ( A ) ( Mt 14 , 13 -21 )

KHÔNG CHỈ LÀ LƯƠNG THỰC THÂN XÁC
Kinh thưa quý vị, thưa các bạn, Lời Chúa Chúa Nhật 18 (TN ) 2014 hôm nay trình bày cho chúng ta về chủ đề “THẦN LƯƠNG”. Có nghĩa là Lương Thực Thần Linh, tức Sự Sống của Thiên Chúa.
Chúng ta thấy, sự sống thân xác của chúng ta cần gì? Há chẳng phải là : LƯƠNG THỰC  hay sao ? Vâng , lương thực là thứ cần thiết cho đời sống tự nhiên, đời sống hữu hình của loài hữu thể nói chung, đời sống hữu thể cao cấp là con người. Nhưng con người không những chỉ có đời sống tự nhiên, mà còn có đời sống siêu nhiên nữa. Đó là linh hồn.
Vậy thân xác cần của ăn, còn linh hồn thì cần gì? Thưa, linh hồn cần “THẦN LƯƠNG “. Vậy , “THẦN LƯƠNG” của linh hồn là gì? Thưa, chính là : “ĐỨC GIÊSU- KITÔ”.
Vậy, chủ đề Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một Mặc Khải qua ý nghĩa tiên trưng về Thần Lương, đó chính là Bí Tích Thánh Thể : Chúa Giêsu –Kitô, Thần Lương đích thực của chúng ta.
Theo Tin Mừng thánh Mat-thuê, Đoạn Lời Chúa hôm nay nằm ở phần V – thuộc phần 1, phần ký thuật. Sau khi, Chúa Giêsu dùng bảy Dụ Ngôn để nói về Nước Trời. Đây là phần thứ nhất nói về GIÁO HỘI – BƯỚC ĐẦU CỦA NƯỚC TRỜI. Như vậy, bảy dụ ngôn mà Chúa Giêsu chỉ về Nước Trời là có ý nói về Giáo Hội, vì Giáo Hội chính là nơi khởi sự và đồng hành về Nước Trời.
Nội dung Đoạn Tin Mừng ( Mt 14, 13 -21) hôm nay nói về : Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất. Trong bối cảnh, Người trở về Nazaret, giảng dạy tại quê hương, nghe tin Gioan Tẩy Gỉa bị chém đầu. Vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế, đồng thời thánh Gioan Tẩy Gỉa chính là vị tử đạo đầu tiên của Tin Mừng và là vị tử đạo tiên khởi của Tân Ứơc.
Theo đó, sự trường sinh không phải là thân xác, mà chính là sự sống vĩnh cửu của linh hồn khi thân xác được kết hiệp ngày sau hết. Nên chi, dù nhu cầu thân xác là cơm bánh, nhưng không thể duy trì sự sống trường sinh cho thân xác. Nên chi, dù Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi hơn năn ngàn người ăn, chỉ bởi năm chiếc bánh và hai con cá, và còn dư mười hai thúng đầy. Thì điều nầy cũng chưa phải là ơn cứu độ, mà là dấu hiệu của THẦN LƯƠNG qua Bí Tích Thánh Thể sau nầy. Vì qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Kitô, thì ơn cứu độ mới được hoàn tất, lúc đó giá trị ơn cứu độ mới hiển nhiên. Vì thế cho nên, sự sống nơi thân xác của con người chỉ là tam thời, nghĩa là có thời hạn, vì vậy, đời sống siêu nhiên của linh hồn cần đến chính THẦN LƯƠNG là ĐỨC KITÔ-GIÊSU.
Đoạn Tin Mừng hôm nay cũng còn cho thấy ý nghĩa Tông Đồ Thừa sai : “ … chính anh em hãy cho họ ăn “ (  Mt 14, 16). Như vậy, người môn đệ Chúa một mặt lo cho phần siêu nhiên, phần tâm linh, thì họ còn có một bổn phận không kém phần quan trọng là “lo cho phần thân xác” của nhân loại có cái ăn. Từ đó, giáo hội cho đến hốm nay vẫn thực thi lời Chúa trong việc “ thương thân xác bảy mối “, dây là điều đầu tiên của việc thương thân xác bày mối : đó là : “Cho kẻ đói ăn “, bên cạnh việc “ thương linh hồn bảy mối”.            
Như vậy, đoạn Tin Mừng ( Mt 14, 13 -21 ) hôm nay có ba ý chính:
1/ Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót con người ( c 14 ) ( kể cả nhu cầu thân xác )
2/ Chúa Giêsu truyền việc tông đồ thừa sai đối với nhu cầu lương thực thân xác. ( c 16)
3/ Chúa muốn cho con người cộng tác trong việc thiết lập bí Tích Thánh Thể ( c 17 )
4/ Ý nghĩa tiên trưng của Bí Tích Thánh Thể ( c 19 )
Nhưng trên hết, ý nghĩa tâm linh là lương thực siêu nhiên, Bí Tích Thánh Thể được xuất phát từ lòng xót thương của Thiên Chúa, đến độ Chúa sẵn sàng trao ban chính Thánh Thể của Người cho nhân loại.
Khởi đi từ bài đọc I hôm nay, chúng ta thấy, Isaia loan báo ; “ Hết thảy các ngươi khát nước hãy đến suối nước mà uống ! Ai không tiền bạc hãy đến mua lấy thức ăn mà ăn ! …. Hãy lắng tai đến cùng Ta, hãy nghe Lời Ta cho hồn mình vui sống… “ ( Is 55, 1- 3).
Như vậy, thức ăn ở đây không hoàn toàn theo nghĩa đen, mà là sự khát khao, khát vọng chân lý, sự đói khát tâm linh, chỉ có Chúa mới làm cho no thỏa, chỉ có tình yêu và lòng thương xót của Người mới lấp đầy. Tình yêu và ơn cứu độ của Chúa mới chính là “THẦN LƯƠNG “vĩnh tồn cho chúng ta. Đến đây, chúng ta không quên Lời mời gọi của Chúa Giêsu : “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta. Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi… Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền hậu và khiêm nhường. Tân hồn các ngươi sẽ được nghĩ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Ta thì êm ái, gánh Ta thì nhẹ nhàng. “ ( Mt 12, 28 -30)
Như vậy, có Chúa Giêsu là có tất cả, vì Người chính là viên ngọc quý, mà Thiên Chúa đã chôn giấu trong kho báu là thế gian nầy. Aí khám phá và tìm ra “Viên Ngọc Qúy“ ấy, và sẵn sàng đánh đổi tất cả, thì người đó có được “Nước Trời”.
Nên chi, thánh Phao-lô, trong bài đọc II hôm nay (Rm 8, 35 ; 37 – 39) đã khuyên chúng ta một cách minh định rằng: “Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, cho dù là thần thánh, hay ma vương, quỷ lực nào, đói khát hay tù khám. Sự chết hay sự sống, thiên đàng hay hỏa ngục, hiện tại hya tương lai , gian truân hay khốn khổ .”
Vì, “ Chúa là Đấng hay thương xót khoan nhân. Chậm cơn nghĩa nộ, mau tràn ơn thiêng. “ ( Thánh vịnh 144, câu 8 ). Căn cứ vào lời thánh vịnh hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, ban cho hồn chúng ta luôn no thỏa Người, đó là lương thực muôn đời vĩnh tồn.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót. Cha đã ban Thánh Tử Giêsu – Kitô, là Con Một Cha cho thế gian. Vì Người chính là THẦN LƯƠNG Hằng Sống từ Cha, để ban cho những ai khao khát chân lý được no thỏa, khi họ biết kín múc từ Đức Giêsu – Kitô là nguồn chân lý nơi Cha ./. Amen
03/08/2014

Phêrô Trần Đình Phan Tiến