SÁCH CÓ CHỮ: CỘNG SẢN HUỜN CỘNG SẢN!

Trích: “ KHI NHÀ VĂN DƯƠNG THU HƯƠNG LẠI GIỞ GIỌNG ĐANH ĐÁ - LÃO MÓC
Cuộc chiến tranh Việt - Mỹ là bài học đau đớn nhất, nhục nhã nhất cho dân tộc Việt Nam, mà kẻ chịu trách nhiệm không chỉ là người Mỹ mà còn chính là những người lãnh đạo cộng sản phía Bắc. Trong cuộc chiến tranh ấy, Dân tộc
Việt tự biến mình thành vật đệm giữa hai toa tầu, là đám lính đánh thuê cho hai hệ thống tư tưởng trái chiều đang tiến hành cuộc chiến tranh Lạnh. Trong suốt một thập kỷ, nước Việt Nam đã thực sự biến thành cái cối xay thịt khổng lồ nhất trong lịch sử của toàn thể loài người. Vì lẽ ấy, theo tôi, cả người thắng lẫn kẻ thua phải biết sám hối, và nếu muốn lật trang cho lịch sử đất nước, trước hết kẻ thắng phải biết câm mồm lại đừng huênh hoang nữa; còn kẻ thua cũng phải biết câm mồm thôi chửi rủa, cả hai phía không nên tiếp tục đào bới cái thây ma lên mà ngửi. Nếu không đủ can đảm nhìn nhận vấn đề nó vốn thế, họ chỉ còn là đám thú rừng bị lọt xuống một cái bẫy của lịch sử và không bao giờ có thể nhẩy lên khỏi hố sâu.” (Sức mạnh của chủ nghĩa ngu dân – Dương Thu Hương).”

GÁI ĐĨ GIÀ MỒM

" Đừng nghe những gì Cộng sản ( cái ) nói
Mà hãy nhìn kỷ những gì cộng sản ( cái già mồm ) làm "
Nó xạo từ ngày mới vào Nam
Ngồi bên lề đường Lê Lợi khóc
Nước mắt cá sấu vẹm rằng:
" Nền văn minh thua chế độ dã man "
Nói xong nó làm ăng ten cho trùm tình báo Dương Thông
Câu khứa lão già đầu không nên nết
Bác sĩ tâm thần cho tù xì ke Mỹ
Làm tình trên cạn và dưới nước
Cho nên người Việt Quốc gia mới có câu:
" Cóc chết ba năm quay đầu về ...lỗ
Cộng sản phản hồi ... việt cộng cái "
Đực làng Bưng Cầu phỏng dái bái bai

VẸM CÁI HÃY LẮNG NGHE

Lời chính luận của một nhân sĩ Miền Nam về cuộc chiến Bắc Nam ngày trước:

“ Các nhà lãnh đạo Miền Bắc, khi tự đặt mình vao sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng.Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc.
Sở dĩ, tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam còn chưa thành hình là vì hoàn cảnh chánh trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của Miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì sự Trung cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian. “
… Vì vậy cho nên, công cuộc chống sự xâm lăng của miền Bắc, không lúc nào khẩn thiết cho cộng đồng dân tộc Việt Nam bằng trong lúc này. Và vì vậy cho nên, chúng ta thành khẩn mong mỏi các nhà lãnh đạo miền Bắc, kịp thời nhận định đã đến lúc, vì sự tiến hóa của dân tộc, không còn nên tiếp tục sự trụ đóng vào phương tiện Cộng Sản nữa. “
( Chính Đề Việt Nam – Tùng Phong Ngô Đình Nhu )

VÀ ĐÂY LÀ TỘI ÁC BÁN NƯỚC
của giặc hồ và bè lũ việt cộng

Lý Thường Kiệt anh hùng " Nước Việt, dân Việt ở "
Bắc Bình vương Nguyễn Huệ thề thu hồi lưỡng Quảng
Những người xưa anh hùng hào kiệt
Nay bọn con cháu việt cộng ngu hèn
Đem bán lần hồi giang sơn gấm vóc của tổ tiên
Năm 1958, Đồng vẫu ký công hàm bán Hoàng - Trường Sa
Năm 1990, tại Thành Đô bí mật hứa hẹn dâng cả nước cho chệt
Năm 1999, ký hiệp định biên giới bán cả ải Nam Quan và nửa thác Bản Giốc
Năm 2000, Hiệp ước Vinh Bắc bộ dâng 1/3 vịnh và bãi Tục Lãm cho chệt khựa
Năm 2013, ký 10 văn kiện giao việc cai trị thực tế cho thiên triều Bắc Kinh
Đó là các văn tự bán nước chánh thức ở đẳng cấp quốc gia
Các văn tự bán nước lẻ tẻ như hiệp ước " Hai hành lang, một vành đai "
Dâng cả Việt, Tây Bắc cho tàu khựa khai thác còn chưa kể
Thân phận tôi tớ bán nước như vậy làm sao đánh lại chủ nô chệt cho được?! (*)
Chỉ còn chờ ngày giao nạp Đất nước cho tàu khựa theo mật ước Thành Đô mà thôi!
Nguyễn Nhơn

(*) TIN TỨC MÌNH PHÁT NỰC
Việt cộng dọa đánh chủ chệt!

“…
Tỉnh Hà Giang tuyên truyền việc giàn khoan Hải dương 981 xâm phạm lãnh hải Biển Đông cho các đối tượng khác nhau, thì tỉnh tuyên truyền ở các mức độ khác nhau; đối tượng nào thì được xem các hình ảnh nào, để tránh tình trạng hoang mang của người dân; do vậy người dân không hoang mang, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước vì Trung Quốc không đánh Việt Nam; chỉ có người dân Trung Quốc là hoang mang thôi vì họ lo sợ Việt Nam đánh Trung Quốc”. ( Báo cáo của Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh )