CỘNG SẢN ĐÃ CHẾT HAY CÒN?

Trích: " Chính cái chết lý thuyết đến cái chết trong thực tiễn đời sống cộng sản nên đã không ít cá nhân đấu tranh không đồng quan điểm với những cá nhân tiếp tục giữ quan điểm chống cộng triệt để với suy nghĩ, dẫn chứng lý
luận là “cộng sản có tồn tại đâu để mà chống?” Chuyện cộng sản đã chết trên lý thuyết lẫn trong thực tế là sự thật, không điều chi để bàn cãi và tại sao chúng ta vẫn tiếp chống cộng? Chúng ta vẫn tiếp tục chống cộng bởi vì tàn dư cộng sảnvì cộng sản đã chết nhưng cái xác, chính xác hơn là cái xác thối của cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại, vẫn còn nguyên đó với nhiều di họa nghiêm trọng như: ... ( Muốn dân chủ hóa, chống ngoại xâm phải chôn xác chết cộng sản - Le Nguyen ( Danlambao )

Xin có đôi lời vắn tắt về câu chuyện cộng sản đã chết hay còn trên Đất nước Việt Nam.
Thực tế là: Cộng sản vẫn còn tồn tại cả trên lý thuyết lẫn thực tế! Chớ không phải chỉ là cái xác thối.
Về Kinh tế:
a) Lý thuyết: Chủ nghĩa cộng sản chủ trương xóa bỏ " Quyền Tư hữu " thay thế bằng " Sở hữu Toàn dân ". Đó là mục tiêu của Cách mạng Vô sản.
b) Thực tế: Nông dân, dân oan không có quyền tư hữu ruộng đất nên bị cào nhà cướp đất tràn lan và ngày càng nhiều, vì bọn cường quyền nhân danh " sở hữu toàn dân " tước đoạt!
Kinh tế thị trường theo định hướng xhcn, lấy hệ thống doanh nghiệp quốc doanh ( sở hữu toàn dân ) làm chủ đạo làm nẫy sanh " nhóm đặc quyền đặc lợi ", thực chất là
 tư bản đỏ hiện đang hoành hành. Nói theo thuật ngữ kinh tế – chánh trị học là “ hệ thống kinh tế tư bản ( đỏ ) độc quyền nhà nước. “ ( Monopole capitaliste d' état ), nghĩa là tư bản đỏ cấu kết với quyền lực nhà nước làm dộc quyền kinh tế như hệ thống kinh tế quốc doanh xã nghĩa hiện nay.

Về Chánh trị:
a) Lý thuyết: Chủ trương “ Vô sản chuyên chính “ cụ thể hóa bằng điều 4 Hiến pháp vẫn còn y nguyên: Đảng cộng sản độc quyền toàn trị theo ý chí chuyên chính của giai cấp vô sản nay đã thành tư bản đỏ.
b) Thực tế: Bộ máy đảng vẫn độc quyền ra lịnh từ trung ương tới tỉnh, quận, thôn làng. Các cơ quan cai trị, từ chánh phủ trung ương tới chánh quyền địa phương không làm theo luật lệ mà chỉ làm theo " quyết nghị đảng "! Cương lĩnh đảng ngồi xổm trên hiến pháp như lời tổng bí Lú xác quyết: Trên hiến pháp còn có cương lĩnh đảng.
Tóm tắt là: chế độ độc tài toàn trị vẫn còn u như kỷ!
Chẳng những còn mà nó còn càng ngày càng hung bạo hơn, càng phát xít hóa hơn: Nó sắp sửa trang bị vũ khí cho các “ anh hùng núp “ cảnh sát giao thông, nay không cần núp để rình thu tiền mãi lộ nữa mà công khai bắn khi người dân vi phạm luật lưu thông bỏ chạy. Nó công khai ra lịnh cấm biểu tình chống tàu khựa xâm lăng, trái hiến pháp khơi khơi vô tội vạ. Tóm lại là chế độ cộng sản vẫn còn đó, ngày càng hèn với giặc hơn, càng ác với dân hơn! Đó là thảm trạng trước mắt chớ không phải lý thuyết cầu cao.
Sở dỉ có dzụ: Cộng sản còn đâu mà chống là do nơi các ông bà muốn thỏa hiệp với bọn cộng sản đương quyền để " tranh đấu chánh trị ", cải tiến chế độ lần hồi, nói theo thuật ngữ chánh trị là hợp tác với việt cộng " làm cải lương ", tránh né hổng chịu làm cách mạng giải trừ cộng sản, hay nói thẳng băng là nổi dậy lật đổ chế độ cộng sản.

Còn chiện " tàn dư cộng sản " lại là mối lo gan ruột về sau để tránh tàn dư cộng sản ngốc đầu dậy như Putin bên Nga.

Chính vì vậy mà những người chống cộng mới quyết chí chống cộng không phải chỉ từ sáng tới chiều mà chống cộng tới tối luôn.

Nhân sĩ Tùng Phong Ngô Đình Nhu nói: “ Thế hệ chúng ta có bổn phận giải trừ nọc độc cộng sản cho Đất nước Việt Nam.”
Cộng sản là nọc độc chớ hổng phải chỉ là xác chết chưa chôn.

Cái xác khô hồ bác cụ đặt nơi “ nhà vệ sinh Ba Đình “ tới nay vẫn còn gieo nọc độc: Từ nhân sĩ trí thức, cựu bộ đội “ cụ hồ “ tới thứ dân Hà Nội không ít người vẫn còn nắm níu “ ơn bác đảng cụ hồ “ ! Vẫn cứ là “ cộng sản đời đầu hồ bác cụ “ quang dzinh muôn năm!

Nguyễn Nhơn