Đức GM Mai Thanh Lương làm lễ Thêm Sức cho các giáo dân Việt, Mỹ, Mễ

Thanh Phong/Viễn Đông


Đức Giám Mục Mai Thanh Lương ban bí tích Thêm Sức cho em Nancy Hoàng, một trong số 158 người được nhận bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Westminster hôm thứ Sáu 2-5-2014.
 
WESTMINSTER - Vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ Sáu ngày 2 tháng Năm, 2014, Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương D.D.M.S, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange đã đến thánh đường giáo xứ Blessed Sacrament Chuch (Giáo xứ Thánh Thể) ở địa chỉ 14072 S. Olive St, Westminster, CA 92683 hiện do Linh mục Phạm Ngọc Tuấn làm chánh xứ để chủ tế thánh lễ và ban bí tích Thêm Sức cho 158 giáo dân thuộc các sắc dân Việt, Mỹ và Mễ Tây Cơ.

Cùng đồng tế với Đức Giám Mục Mai Thanh Lương có Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn, ba Linh Mục Phó Xứ: Nguyễn Đức Dũng – Angelos Sebastian – Leonel Vargas và ba Thầy Phó Tế : Matt Calabrese Artuno Gimenez – Nguyễn Tấn Hảo, và Miguel Sanchez Joe Stripling.

Vào đúng 5 giờ 30, Hiệp Sĩ Đoàn Columbus người Hoa Kỳ đứng làm hàng rào danh dự chào đón Đức Giám Mục và các Linh mục lên cung thánh. Ca đoàn hát bài ca nhập lễ. Trong thánh đường, các giáo dân là phụ huynh, người đỡ đầu và thân nhân các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức ngồi kín các hàng ghế và nhiều người phải đứng trên các lối lên xuống.

Trước khi cử hành Thánh lễ, cha xứ Phạm Ngọc Tuấn giới thiệu và chào mừng Đức Giám Mục, qúy Linh mục, Phó Tế đã đến dâng thánh lễ, ban bí tích Thêm Sức cho các giáo dân trong giáo xứ.

Đức Giám Mục bắt đầu cử hành thánh lễ. Sau phần Phụng Vụ Lời Chúa, Đức Giám Mục có bài giảng bằng tiếng Anh, ngài nhắc lại ý nghĩa và mục đích của bí tích Thêm Sức mà mỗi người tín hữu đều được lãnh nhận sau khi đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Qua bí tích Thêm Sức, ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên người lãnh nhận để giúp họ thêm khôn ngoan, thêm sự hiểu biết, và đặc biệt củng cố đức tin để họ có thể can đảm làm chứng nhân cho Chúa dù có bị bách hại đến phải hy sinh mạng sống.

Giáo Hội vững tin rằng, các vị Thánh Tử Đạo đã được ơn Chúa Thánh Thần tác động nên các vị coi thường cái chết, và hãnh diện chết cho niềm tin của mình. Đức Cha Mai Thanh Lương ân cần nhắc nhở các cha mẹ, người đỡ đầu hãy có đời sống gương mẫu nêu gương cho các em, và luôn cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ban bảy nguồn ơn cho con cái Chúa đã trao phó cho mình coi sóc.

Sau bài giảng, Đức Giám Mục và cha xứ Phạm Ngọc Tuấn cùng ban bí tích Thêm Sức cho 158 giáo dân.
Sau khi lãnh nhận bí tíc Thêm Sức, Thánh lễ sang phần Phụng Vụ Thánh Thể và tiếp tục cho đến khi kết lễ.
Lễ xong, nhiều em và gia đình xuống Thư Viện giáo xứ chụp ảnh kỷ niệm với Đức Giám Mục.

Theo giáo luật của Công Giáo, mỗi tín hữu, sau khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội phải học hỏi giáo lý để hiểu biết về bí tích Thêm Sức, và sẵn sàng đón nhận. Ngoài các em, một số người lớn mới gia nhập giáo hội hay những người sau khi được Rửa Tội nhưng không có điều kiện lãnh nhận bí tích Thêm Sức cũng được học hỏi và lãnh nhận trong dịp này. Thông thường, ban bí tích Thêm Sức phải do Đức Giám Mục, nhưng tùy hoàn cảnh, thí dụ trường hợp quá đông, Đức Giám Mục cho phép một Linh Mục cũng được ban bí tích Thêm Sức với ngài.