THẰNG NÀO ĐÁNH TAO

1- MỸ: "Xưa kia, tao muốn đánh thằng nào là tao đánh thằng đó. Ngày nay, thằng nào chọc tức tao, tao hăm dọa nó rồi.... bỏ qua."
2- NATO: "Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!"
3- NGA: "Thằng nào nghỉ chơi với tao, tao cắt dầu lửa, khí đốt!"
4- ISRAEL: "Tao nghi thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó liền!"
5- NHẬT: "Thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo Mỹ đánh thằng đó."
6- TRUNG QUỐC: "Thằng nào ở gần tao, tao cho quân đội giả thường dân cài răng lượt nó, ít lâu sau chiếm nó luôn khỏi tốn súng đạn."
7- ĐÀI LOAN: "Thằng nào đòi đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó!"
8- NAM HÀN: "Thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng Mỹ!"
9- BẮC HÀN: "Thằng nào làm tao bực, tao sẽ thử hỏa tiển, thử bom nguyên tử và chửi cha nó!"
10- IRAQ : "Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động rút về!"
11- ARAP SAUDI : "Thằng nào đánh tao, tao mua thằng đó!"
12- LIÊN HIỆP QUỐC: "Thằng nào cà chớn, tao dán cái mác... vùng cấm bay lên thằng đó, chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!"
13- CUBA : "Thằng nào oánh tao, tao cho Việt Nam một mình canh giữ thế giới!"
14- PHILIPPINE: "Thằng nào oánh tao, tao …tập trận với Mỹ.”
15- VIỆT NAM: "Chỗ nào có oánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Còn thằng nào oánh tao, tao tuyên bố chủ quyền, sau đó, tao... cực lực lên án nó, nhưng không thèm (hay không dám) kiện ra nó tòa."
Người đọc viết thêm:
Việt Nam: ''Thằng Mỹ chỉ giúp, chứ không xâm lược miền Nam, nhưng tao vẫn nói 'đánh cho Mỹ cút.' Nó cút rồi, tao lạy nó, van nài nó cứu giúp tao để tao trở thành Việt cọng đỏ đôla. Tao vẫn đánh bọn vượt biên, nhưng lại gọi chúng nó là 'khúc ruột ngàn dặm'' để chúng nó gởi tiền về cho giòng họ nó là tao đớp. Tao đánh luôn cả bọn dân hiền lành vì chúng nó chống người anh vĩ đại của tao là Tàu, vì Bác Hồ của tao là chệt một chăm phần chăm... Tao là việt cọng mà!''