Sen Nở Đêm Rằm


Kính mừng đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2558 tại hải ngoại

Đêm rằm tháng Tư
Trăng tròn đẹp quá
Trăng soi sáng tỏa
Xuống cả trần gian
Huyền diệu mênh mang
Khắp nhà khắp phố
Trăng vào chùa nhỏ
Hòa ánh đạo vàng
Quyện tiếng chuông vang
Mừng ngày khánh đản
Phật lịch hai ngàn
Năm trăm năm tám

Nhớ tích Phật xưa
Ngài Tất-Đạt-Đa
Hiển thế cung vua
Chính ngôi thái tử
Hào quang rực rỡ
Thể hiện phép màu
Thất bồ đề châu
Sen hoa nở bước
Trầm hương tinh khiết
Lời Phật tỏ tường
“Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn”

Khai thị chân ngôn
Chắp tay chiêm ngẫm
Ý Phật cao sâu
Pháp Phật nhiệm màu
Cứu nhân độ thế
Quy tâm bản thể
Tinh tấn tu trì
Vạn vật biến vi
Sắc không không sắc
Có rồi lại mất
Thành rồi lại diệt
Duy ngã thiện căn

Mừng Phật đản sinh
Cầu cho bá tánh
Bớt tham, sân, si
Xa lánh dục, mê
Cội gốc tìm về
Cầu cho nhân loại
Thôi kiếp khổ đau
Thoát lửa vạc dầu
Bền câu an thái
Cầu cho thế giới
Tan chuyện đao binh
Chung sống hòa bình
Văn minh hạnh phúc

Cầu mong nước Việt
Hết cảnh lầm than
Dứt nạn quan tham
Độc tài độc đảng
Rã đám tan hàng
Người người nắm tay
Chung lòng chung sức
Đuổi quân xâm lược
Giành lại biển khơi
Giữ vững đất, trời
Xây dựng cuộc đời
Tự do dân chủ


Quang Dương