Lời kêu gọi của Hiệp Hội Tranh Đấu Nhân Quyền Việt Nam 22/5/2014


Lời Ðồng Vọng.
Xin Gởi Ðến Anh Chị Em Lưu Vong Cùng Anh Chị Em Nơi Chính Quốc.
*
Anh chị em kính mến,
Không còn bất cứ lý lẽ nào để có thể biện minh cho hành vi phiên thuộc của Việt nam đối với Trung Quốc nữa. Giàn khoan khổng lồ đã cắm mũi khoan vào gan ruột nước Mẹ thân yêu. Dân lành Việt không hơn một loài nô lệ đang và sẽ lênh đênh trên biển cả của chính mình. Cô đơn kiếm ăn. Tan tành ngư cụ trước sức uy hiếp trường kỳ của quân Tàu.
Ðại thuyền tàu ô đã ngang ngược vẫy vùng vào ra trên biển Mẹ, trong khi toàn bộ các hành động ứng phó phản đối ách xâm lăng từ phương bắc của dân lành đều bị đàn áp không nương tay bởi đội quân lính Tàu mang xương thịt Việt !
Cửa cổng nhà dân bị tự tiện xiềng xích, nội bất xuất ngoai bất nhập ! Những tiếng thét đòi chủ quyền của từng người dân đã bị vật ngã ra giữa đường phố, công an say sưa đánh đập ! Những người yêu nước bị quản thúc cấm cố và hàng ngàn con người bị truy bắt nhốt giam, sỉ nhục, lăng mạ và tra tấn !
Chưa từng bao giờ Tổ quốc Việt Nam phải trằn mình chịu đựng sự nhục nhã và khốn nạn đến dường này. Cả thời Mã Viện đến thời Liễu Thăng. Cả thời Thoát Hoan đến thời Tôn sĩ Nghị. Chưa bao giờ con dân đất nước phải chịu đựng cơn ô nhục đớn hèn đến dường này !
Lòng dân nhen nhóm vừa tập hợp được, đã bị một bọn giáo điều xử dụng côn đồ vẩy loe loét máu và phân người lên bộ mặt dân tộc vừa định dạng ! Chỉ có con không óc, đứa không đầu mới không biết cúi mặt thẹn thùng trước bàn thờ tiên tổ, trước công luận loài người văn minh.
Ðã đến lúc không còn chịu đựng được nữa.
Trí tuệ Việt phải được vận dụng !
Danh dự Việt phải được xiển dương !
Uy lực Việt phải được phục hồi !
Bất kỳ kẻ thù trước mặt ta là ai.
Mang bất cứ màu sắc đỏ xanh gì.
Xuất xứ đến từ bất cứ đâu hoặc nảy sinh từ ung thối ngay trên da thịt ta. Chúng phải bị tiêu diệt.
Ðã đến lúc những người con Việt lưu bạt khắp năm châu bốn bể, bất phân màu cờ sắc áo, kiên quyết tìm lại với nhau xây dựng chiến lũy lòng người để bảo vệ bằng kỳ được anh em đồng bào mình, vốn đang sùng sục khí thế đòi quyền hành động bảo vệ gia tài cha ông.
Các phân hội nhân quyền tự phát khắp năm châu cần phải được cấp tốc hình thành, để ngay tức khắc, huy động tài lực nhằm bảo vệ mạng sống anh em chiến binh nhân quyền quốc nội, loan truyền thông tin rộng khắp đến báo chí truyền thông nơi các quốc gia sở tại, vận dụng tình người liên đới của thế giới văn minh vào cuộc tranh đấu đòi quyền công bằng và dân chủ cho xứ sở thân yêu.
Việc đảng phái làm hãy để đảng phái làm. Việc tự phát độc lập là việc của quần chúng tự do chúng ta. Có như vậy, mới chủ động bảo vệ tối đa được những người tranh đấu nhân quyền độc lập mà không sợ bất cứ một hành vi lợi quyền chính trị nào khai thác hay chi phối, thậm chí bán đứng.
Hỡi anh chị em truyền thông tự do.
Hãy liên kết cùng nhau để hình thành ngay tức khắc các hội nhân quyền. Từng địa phương đều có thể công minh danh phận và trách nhiệm để vận động sự kết nối của toàn dân Việt, tiếp dẫn sinh lực giữa cao trào nhân quyền từ nước mẹ Việt nam đến từng tỉnh quận, thành phố nơi chúng ta tạm dung.
Hãy biến cơn đau của tập hợp con dân Việt lưu vong thành một mặt trận Việt Nam Bao La Không Biên Giới.
Hãy biến truyền thông tự do thành sức lực quần hội tinh thần Việt Nam khắp năm châu.
Hãy chỉ mặt quân thù phương bắc để xác lập rằng chúng ta vẫn còn đây, dù máu mủ Việt đã bị chúng cắt xé hàng nghìn mảnh đớn đau nhục nhã suốt hơn 60 năm qua bằng tấm áo phù thủy chống Mỹ cứu nước.
Các tập hợp nhân quyền, dựa trên căn bản Công ước Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà hành động.
Ðó là cương lĩnh của chúng ta.
Ðó là tổ chức của chúng ta.
Ðó là mô hình của tất cả mọi con người, do tất cả mọi con người cùng hành động và cùng lãnh đạo, không ai chỉ huy ai, không ai nài kéo ai.
Mô hình ấy vượt lên trên tất cả các quyền lợi bè phái chính trị, là phương án hành động hữu hiệu nhất cho cảnh tan đàn xảy nghé của hiện tình dân tộc Việt nam hôm nay.
Hãy thử thực hành mô hình kết tụ bằng tấm lòng yêu nước thương nòi của chúng ta. Những người con Việt đang lưu lạc tha phương trên khắp năm châu bốn biển.
Quốc tế có hỗ trợ dân chúng Việt nam hay không, là do một phần rất lớn đến từ tiếng nói của chúng ta.
Nếu không có tổ chức, chúng ta sẽ không có tiếng nói !
Nếu chỉ trông vào các đảng phái chính trị, sẽ không thể huy động được sức bật của toàn khối người Việt năm châu, không phân biệt xuất xứ hay chính kiến, miễn là cùng đồng tâm hành động thúc đẩy Nhân Quyền và Công Bằng Lãnh Hải Ðất Ðai cho nước Việt nam.
Chúng ta tán dương việc tham gia của từng thanh viên các tổ chức chính trị vào mô hình, nhưng cương quyết không để bất cứ bè phái nhóm đảng chính trị nào có thể chi phối những quyết định độc lập của chúng ta, vốn dựa trên sự dìu dắt của lương tâm và văn hóa của từng thành viên.
Các cuộc biểu tình tọa kháng và tuần hành cần được chuẩn bị đồng loạt nhằm bảo vệ cho anh em chúng ta đang bị đàn áp trên chính quốc.
Mục tiêu giành quyền tự quyết dân tộc, bảo vệ tài sản và danh dự quốc gia là của anh chị em quốc nội.
Cộng đồng nhân quyền Việt nam lưu vong tập trung mục tiêu chính yếu vào sự bảo vệ anh em chúng ta khi họ bị đàn áp, bắt giam, tra tấn vì hành động biểu thị lòng yêu nước.
Hãy tức tốc loan truyền bộ mặt tay sai của ngụy quyền cộng sản ra thế giới bằng Facebook, bằng Twister, bằng báo chí, báo cáo và bằng cả tọa kháng tuyệt thực đồng loạt khắp các thành phố và khắp các châu lục.
Trung hoa đỏ đang ngụp lặn trong vũng lầy sinh sát nội bộ, bè lũ tay sai ngớ ngẩn đang đứng ven cửa tử nhưng không hề nhận biết nên vẫn nhe nanh chuốt móng nhọn trên da thịt anh em ta.
Ðã đến lúc đồng tâm cùng hành động để nước Việt nam mãi mãi chấm dứt thảm cảnh chiến tranh.
Chấm dứt cảnh trạng đau thương tương tàn của đồng bào hai miền Nam Bắc.
Chúng ta chỉ có một quê hương để yêu thương.
Chúng ta chỉ có một tổ quốc để hy sinh.
Chúng ta chỉ có một quốc gia để bảo vệ cho ngàn đời sau con cháu.
Vì sự trường tồn của non sông Ðại Việt ! Hãy bắt tay nhau cùng hành động.

HIỆP HỘI TRANH ÐẤU NHÂN QUYỀN VIỆT NAM kêu gọi
hhtdnqvn@gmail.com