BẰNG CHỨNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐẾN THĂM GIÀN KHOAN 981

BẰNG CHỨNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐẾN THĂM GIÀN KHOAN 981
  

Các bạn có biết tại sao thằng hèn Nguyển Phú Trọng câm miệng không?

Hãy xem hình dưới đây thì biết tên hèn nầy đã bán nước, bán biển rồi !!!NGUYỄN PHÚ TRỌNG thăm giàn khoan 891 sau khi Thằng Chệt khánh thành.

Mời xem hình giàn khoan TQ HD 981 của Thằng Chệt đã được xây từ tháng 4/2008 tại Thượng Hải với mục đích rõ rệt là khoan dầu tại Biển Đông đã nói lên dã tâm xăm lăng của chúng!

Vậy mà tà quyền cs VN lại làm lơ cho giặc ngang nhiên vào nhà mình là Hoàng Sa để khai thác dầu khí!!!

Đây là bằng chúng cs VN yếu hèn để mất đất và hải đảo của tổ tiên!!!!

Vậy là bán nước cho chệt, mà chệt không mất một viên đạn nào!!!!

Cái nhục nầy làm sao mà rửa???!!!