Xin cựu học sinh hai Trường Thiên Hữu (Providence) và Jeanne d'Arc Huế ghi danh

Xin cựu học sinh hai Trường Thiên Hữu (Providence) và Jeanne d'Arc Huế ghi danh
Lời người giới thiệu:
Được cô em họ ở Hoa Kỳ có nhã ý ''xin'' ghi tên mình vào ''Ái-Hữu Thiên-Hữu'', tôi ''đồng tình'' ngay, lại
còn giới thiệu tên của hai người em ruột, anh-chị-em-cháu họ và thân hữu khác xuất thân từ Trường ấy và Trường Jeanne d'Arc. Ngoài ra, tôi cũng báo cho một số bạn ở vài nước biết tin vui ấy và nhờ ''họ'' hỏi xem ai đã từng học ở một trong hai Trường vừa nêu. (Có khá nhiều người không Công Giáo đã học ở Trường Providence, chẳng hạn: Lê Khắc Trực, con của Bác Sĩ Lê Khắc Quyến; Nguyễn Cửu Hiệp, Nguyễn Cửu Trực, con của ông Nguyễn Cửu Tú, Giám Đốc Đài Phát Thanh Huế; bạn..., con của chủ Rạp Xinê Tân Tân...)
Ở Trang ''Ái-Hữu Thiên-Hữu & Jeanne d'Arc'', có lời nhắn: ''Xin các anh gởi email cho chúng tôi biết tên những cựu học sinh nào thiếu trên danh sách nầy, Email cho Hoang Ngoc Huu '' là động lực khiến tôi kính nhờ Ban Biên Tập vui lòng đăng ''lời giới thiệu của tôi'' ngõ hầu Ái-Hữu Thiên Hữu và Jeannne d'Arc ''tìm ra thêm cựu học sinh'' để nối rộng vòng ''tình môn sinh'' của quý Lương Sư thụ nhân, tức đào tạo người tài-đức cho Đất Nước Việt Nam dấu yêu.
Là hậu sinh, qua ''thư giới thiệu'' nầy, ''người em'' Phan văn Phước gởi lời kính chào quý Niên Trưởng nói chung, học trò Phước kính thăm Giáo Sư Bùi Thế Cần (Đại Học Văn Hoa, Huế), Giáo Sư Viện Trưởng Lê Thanh Minh Châu, Quý Giáo Sư khác.
Tôi cũng gởi lời mến chào các bạn cùng lớp và lớp nhỏ hơn. Xin kính chào Quý Soeurs, Quý Giáo Sư, Quý Niên Trưởng và mến chào cựu học sinh Jeanne d'Arc.
Đức Quốc, 02.4.2014
Phan văn Phước
Xin mời vào Links: