Tháng Tư - Bao Giờ?


Mùa Xuân này tháng Tư
Hồn Xuân chẳng trở về
Từ ngày Xuân tang tóc
Hận lối sầu bước mê


Hoa lạc giữa rừng gươm
Súng gẫy nửa chiến trường
Đời hoa tàn tức tưởi
Đời anh hùng biệt phương

Mùa Xuân có lỗi chi?
Dân Nam có tội gì?
Buồn tháng Tư cùng khắc
Nhục vong quốc cùng ghi

Bao giờ ta trở lại
Bước trên những lối quen?
Bao giờ ta cùng hát
Lời dân ca ngọt mềm?

Bao giờ Xuân thật đến?
Bao giờ nắng ấm vàng?
Hoa tình thương thơm ngát
Tháng Tư - Ồ! Xuân sang

Quang Dương