SUY NIỆM NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH ( 2014)


TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU ( Ga 18, 1- 19, 1 - 42)
                                  ĐỈNH ĐIỂM CỦA SỰ YÊU THƯƠNG !
Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn ! Đỉnh điểm của sự yêu thương đó là “ sự tha thứ ”, đỉnh điểm của sự tha thứ đó là tình yêu. Vâng, điều nầy chính Chúa Giêsu đã minh định rõ ràng, vì : “ Không có tình yêu nào lớn hơn sự thí mạng vì người mình yêu “. ( Ga 15 , 13). Nhưng, muốn yêu thương như Thiên Chúa yêu thương chúng ta, thì yếu tố tiên quyết đó là sự tha thứ. Vâng, có thể nói “tha thứ ” là đỉnh
điểm của tình yêu, tại sao vậy ? Thưa, đây là điểm cốt lõi của tình yêu, vì tình yêu là sự thánh thiện từ Thiên Chúa chứ không phải từ loài người, bắt nguồn từ Đấng Tạo Thành , chứ không phải từ loài thụ tạo. Nên chi, tình yêu và sự không tha thứ, thì không bao giờ có điểm chung. có nghĩa là tình yêu luôn đối lập với thù hận. Vậy , định nghĩa tình yêu là gì ? Nếu không phải là sự tha thứ.
Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày đau buồn nhất của sự đau buồn, vì còn nỗi đau đớn, tủi nhục nào lớn hơn mầu nhiệm tử nạn của Chúa Giêsu. Nhưng trên Thập Gía, Chúa đã nói gì ? Phải chăng là sự ” trả thù” cho Người. Thưa , không ! Chúa không nói tiếng trả thù, mà Người đã nói tiếng tha thứ, và Người đã thưa cùng Chúa Cha rằng : “Lạy Cha ! Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm ! ” ( Lc 23 , 34 ) . Trong khi đó, chính vì  không tha thứ ( Ga 18 , 39 ) mà người Dothai đã đóng đình Chúa Giêsu, dù Philatô muốn tìm cách tha Người. (Ga 19 ,12). Chúng ta thấy, khi thù hận con người bất chấp sự gian ác, sự bất công. Nhưng khi yêu thương, thì dù bất công, dù gian ác, chính Thiên Chúa cũng sẵn sàng tha thứ cho con người. Vâng , sự tuyệt vời đó, sự vĩ đại đó, Thiên Chúa không nói suông, nhưng Ngài đã chứng minh qua Đấng Cứu Thế Giêsu- Kitô, mà hôm nay chúng ta đang tưởng niệm sự chứng minh đó.
Vâng , kính thưa quý vị, thưa các bạn ! Tất cả những thánh thiện đều xuất phát từ sự tha thứ, vì không có tha thứ, thì không có tình yêu thương thật. Theo đó , sự tha thứ và tình yêu đều chung một điểm xuất phát là từ Trái Tim. Nên chi, hôm nay, từ Thánh Tâm của Con Thiên Chúa làm Người đã phát ra hai luồng sáng là Máu và Nước. Máu : tượng trưng cho tình yêu, còn Nước : biểu hiện sự tha thứ. Vâng, hai luồng sáng ấy cứ tuôn chảy mãi, tuôn chảy mãi không ngừng, hầu như vô tận từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bời vì Người chính là Nguồn Mạch THƯƠNG XÓT. Từ cạnh sườn năm xưa bị đâm thâu, mà nhân loại tội lỗi đã đón nhận lòng tha thứ và sự yêu thương vô tận của Thiên Chúa qua Thánh Tử Giêsu. Như vậy, có thể nói, kết tinh từ cuộc khổ nạn và hành trình Nhập Thể- Nhập Thế làm Người của Chúa Giêsu, là chính hai luồng sáng Đỏ và Trắng từ Thánh Tâm của Người, tạo thành “LÒNG THƯƠNG XÓT “vô biên của Chúa.
Nên chi, việc Người chịu khổ nạn cho nhân loại tội lỗi, chính là một Hy Lễ đền bù vô giá dâng lên Thiên Chúa Cha, để chuộc lại ơn tha thứ vì tình yêu cho chúng ta. Theo đó, sự tha thứ làm nên tình yêu, tình yêu làm nên sự hy sinh, sự hy sinh làm nên Hy Tế có giá trị cứu chuộc.
Theo đó , Thứ sáu Tuần Thánh là một giao ước bởi tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Giao ước được thiết lập và được chính Ngôi Vị Thiên Chúa thực hiện, khác với giao ước trên núi Sinai, giao ước Thứ sáu Tuần Thánh là một giao ước mới, được gọi là Tân Ước. Được mở ra và được thực thi bởi “LÒNG THƯƠNG XÓT “của Thiên Chúa, qua Đấng Cứu Chuộc Giêsu – Kitô, Con Thiên Chúa đã làm Người. Một Ngôi Vị Thiên Chúa, Ngôi Vị “ẤY”  đã chấp nhận Thập giá, sự khổ nhục, sự đau đớn vì tội lỗi nhân loại. Và hôm nay, nỗi đau đớn , nhục nhã ấy, đã trở nên một bàn thờ Thập Gía, nơi ấy ,Con Thiên Chúa đã trở nên Lễ Vật, bàn thờ và là Chủ Tế. Để dâng lên một Hy Lễ, hầu hoàn thiện một Giao Ước của Thiên Chúa, đối với nhân loại.
Vâng, từ Thập giá, hay nói đúng hơn, từ cạnh sườn của Con Thiên Chúa đã mở rộng ra để tuôn trào hai giòng Máu và Nước, tượng trưng tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa tuôn đổ suối nguồn tình yêu và sự tha thứ vô hạn, giá trị đau khổ càng lớn, thì sự yêu thương càng cao. Vì thế sự đau khổ của loài người vì tội lỗi gây ra, không lớn hơn tình thương của Thiên Chúa qua Đấng Cứu Thế Giêsu –Kitô, vì nơi Người ơn Cứu Chuộc chan chứa.
Suy niệm mầu nhiệm Thập Gía không phải chỉ là nói đến sự đau khổ, tủi nhục của kiếp nhân sinh tội lỗi mà loài người phải nếm trải, mà là suy niệm đến “LÒNG THƯƠNG XÓT” của Thiên Chúa. Chính vì “LÒNG THƯƠNG XÓT” mà Đức Giêsu – Kitô, Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa đã trút bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, để gánh lấy Thập Gía của nhân loại, của chúng ta. Từ đó, chúng ta tin tưởng rằng : Trái tim đau khổ nhân loại của chúng ta đã có một nơi tựa nương vững chắc, một ơn tha thứ cùng tận, đó là “LÒNG THƯƠNG XÓT” của Thiên Chúa qua Người Con MỘT duy nhất của Ngài, là Đức Kitô, một quà tặng vĩ đại và vô giá.
Suy niệm cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu, là suy niệm đến LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa, được mở toang ra để tuôn trào ơn tha thứ. Giao Ứớc ấy được bảo đảm muôn đời cho những ai kính tin, sùng mộ và tựa nương vào.
Lạy Chúa Giêsu, ngước nhìn Thập Giá chiều Thứ sáu trên đình đồi Can-vê. Chúng con lặng người đi, không còn lời nào để diễn tả, để suy tôn, để thờ lạy mầu nhiệm yêu thương tột đỉnh của Chúa.Vì tình yêu xuất phát từ sự tha thứ, sự khoan dung đối với nhân loại của Chúa quá lớn. Chúng con xin bắt chước Mẹ Maria đang đứng dưới chân Thập Gía, mà dâng sự đau khổ trong lòng , hầu hiệp thông cùng Chúa giờ nầy và mãi mãi cho đến ngày sau hết.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ và xin thương xót chúng con vì tình yêu vô biên của Người ./. Amen

Chiều Thứ Sáu Tuần thánh 2014 ( Suy tôn cuộc khổ nạn Chúa Giêsu)

P.Trần Đình Phan Tiến