Sức Mạnh của Thánh Giá ''xuyên'' thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai

Theo thiển ý của tôi, trước hết, cần tuyên xưng: ''Thiên Chúa là Tình Yêu. Deus Caritas est.'' Sau đó, tôi xin mạo muội nêu ý kiến về Sức Mạnh CỦA Thánh Giá ''xuyên'' thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai.
I- Đối tượng của ''Thiên ChúaTình Yêu''
A- Đối tượng KHÔNG phải là con người
Con người ''tái tạo'' SỰ vật hay CON vật nào đó theo ý mình (từ ''sản phẩm gốc'' của Ông Trời) đều thích thú, ngắm nhìn ''sản phẩm'' ấy THÌ HUỐNG CHI LÀ Thiên Chúa như Lời Ngài trong Sách Sáng Thế ''được lặp đi, lặp lại'' tới SÁU lần: ''Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.'' CHƯA có con, mọi đôi uyên ương ĐỀU nhận quà hay tự tay mình SẮM vật dụng cần thiết cho con TƯƠNG LAI của mình THÌ HUỐNG CHI LÀ Thiên Chúa CỦA Tình YÊU!!!
B- Đối tượng là CON NGƯỜI
Còn con người thì ĐƯỢC Ngài yêu thương và quý trọng HƠN tất cả BỞI VÌ Ngài sáng tạo con người THEO hình ảnh CỦA Ngài, BAN PHÚC LÀNH cho họ và PHÁN với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, BÁ CHỦ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất.''
Khi trời và đất cùng mọi thành phần ĐÃ được hoàn tất, Thiên Chúa CÀNG thấy Công Trình Sáng Tạo của Ngài là RẤT TỐT ĐẸP!!!
II- Khái niệm ''xuyên thời gian''
Con người là ''thọ tạo'' HỮU HẠN nên sản phẩm của họ CŨNG có giá trị GIỚI HẠN. Giả sử ước mơ của con người về phi thuyền du hành ''VƯỢT thời gian'' (transtemporal) trở thành hiện thực thì ''nó'' cũng chỉ là sản phẩm của con người HỮU HẠN mà thôi, KHÁC với Thiên Chúa HÓA CÔNG là Đấng ''PHI thời gian và PHI không gian'' (timeless and spaceless) BỞI VÌ Ngài là tác giả CỦA thời gian và không gian, tức là Đấng HẰNG HỮU: The Eternal, Đấng Tự Hữu: The Self-Existent.
III- Sức mạnh của Thánh Giá XUYÊN thời gian như sau:
A- với Adam-Eva
Cả hai người NHẬN BIẾT tội lỗi của mình nên Adam thưa với Chúa: ''Nghe tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì trần truồng nên lẩn trốn.'' Tuy nhiên, nhờ VẪN được Chúa còn thương, cả hai đón nhận Lời Ngài HỨA là Ngài sẽ đặt mối thù giữa Satan và người đàn bà, giữa dòng giống NÓ và DÒNG GIỐNG bà ấy, DÒNG GIỐNG ĐÓ sẽ ĐẠP đầu Satan và Satan sẽ cắn vào GÓT DÒNG GIỐNG ĐÓ."
Thế là hai người vững lòng ''cậy trông'' qua bằng chứng thế này: ''Con người đặt TÊN cho vợ là Eva vì bà là mẹ CỦA chúng sinh.'' (ST 3,20) CHO NÊN Thiên Chúa LÀM cho họ những chiếc áo dài bằng da thú và mặc cho họ LÀ việc báo TRƯỚC ''Lễ Vật'' Hy Sinh, GÁNH tội trần gian BẰNG Cuộc Thương Khó của Đấng Messia và Cái Chết của Ngài trên Thập Giá.
Như vậy, sau khi nếm dấm chua và mật đắng, Chúa Giêsu phán trên Thánh Giá: ''Mọi sự đã hoàn tất!'' Phải chăng Lời Tuyên Bố ấy là việc MỞ MÀN KHAI THÔNG, XUYÊN thời gian để ƠN CỨU CHUỘC từ Thánh Giá TRỞ VỀ quá khứ cho Adam-Eva được LÃNH NHẬN Lời Hứa đã THÀNH SỰ? Tôi xin nêu BẰNG CHỨNG Chúa cứu Adam-Eva là người TIN và được Chúa KÊU GỌI:
Thánh Phaolô viết trong I Cor 1,21-25 thế này: ''Thật vậy, thế gian KHÔNG dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa Ở những nơi Thiên Chúa BIỂU LỘ sự khôn ngoan CỦA Ngài. CHO NÊN Thiên Chúa muốn dùng lời rao giảng ĐIÊN RỒ ĐỂ cứu những NGƯỜI TIN. Trong khi người Dothái ĐÒI HỎI những điềm thiêng, dấu lạ, CÒN người Hylạp TÌM kiếm lẽ khôn ngoan THÌ chúng tôi lại rao giảng Kitô BỊ đóng đinh, điều MÀ người Dothái coi LÀ Ô NHỤC không thể chấp nhận, và dân ngoại CHO LÀ điên rồ. NHƯNG, đối với những ai ĐƯỢC Thiên Chúa KÊU GỌI, dù là Dothái hay Hylạp, Ðấng ấy CHÍNH LÀ KITÔ, LÀ sức mạnh và sự khôn ngoan CỦA Thiên Chúa. VÌ sự điên rồ CỦA Thiên Chúa còn HƠN cái khôn ngoan CỦA loài người và sự yếu đuối CỦA Thiên Chúa còn HƠN cái mạnh mẽ CỦA loài người.''
B- với Abraham
Đấng Hằng Hữu phán với Abram: "Hãy ra khỏi xứ sở, họ hàng và nhà của cha con, mà đi đến đất Ta sẽ CHỈ cho con. Ta sẽ CHO con thành một dân lớn, sẽ chúc phúc CHO con. Ta sẽ cho DANH của con được LỚN LAO và con sẽ LÀ mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc CHO những ai chúc phúc CHO con.'' (Sáng Thế 12. Xem thêm ST 15.)
Như vậy, Abraham, Tổ Phụ Đức Tin trong Cựu Ước, cũng lãnh nhận ƠN CỨU CHUỘC từ Thánh Giá của Chúa Kitô vì, trong Roma 4,3, Thánh Phaolô khẳng định: ''Thật vậy, Kinh Thánh nói gì? Ông Abraham đã tin Thiên Chúa và, VÌ THẾ, được gọi LÀ người công chính.''
C- Những vị công chính khác trong Cựu Ước và trong Tân Ước trước khi Chúa tử nạn
1- Thánh Vịnh 2 nói về Ðấng Messia là Vua chiến thắng và PHÚC cho ai TIN vào Ngài: ''Chính Ta đã đặt Quân Vương, mà Ta tuyển chọn, lên trị vì Sion, Núi Thánh của Ta. Vậy, giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều, hỡi thủ lãnh trần gian, hãy tỉnh ngộ! Hạnh phúc CHO những ai tín thác vào Ngài!"
2- Trong Tân Ước thì có vô số vị công chính trước Cuộc Thương khó của Chúa Cứu Thế, chẳng hạn Gioan Tẩy Giả vì Chúa phán với dân chúng thế này: ''Ta nói cho các người hay: Đó còn hơn cả ngôn sứ nũa! Chính ông LÀ người mà Thiên Chúa nói đến trong Kinh Thánh: 'Nầy Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, người ấy sẽ dọn đường CHO con đến.'' (Luc 7,26-27)
D- Người gian phi bị treo bên cạnh Chúa Giêsu
Ông ấy mắng lại ông kia (cũng bị treo bên cạnh Chúa): ''Mày KHÔNG kính sợ Thiên Chúa sao?Chúng ta LÃNH án như thế này là PHẢI LẼ, xứng với việc đã làm. CÒN ông này ĐÂU có làm điều gì sai trái! Giêsu ơi, khi vào Nước CỦA Ngài, xin Ngài NHỚ đến tôi." Với tay gian phi biết hối lỗi và TIN vào Nước Thiên Đàng, Chúa bèn phán: ''Tôi nói THẬT với anh: HÔM NAY, anh SẼ được ở VỚI Ta TRÊN Thiên Đàng." (Lc. 23, 42-43)
IV- Lời kết
Sức Mạnh của Thánh Giá là Nguồn Ân Sủng (CÀNG hiệu lực bằng SỰ PHỤC SINH KHẢI HOÀN CỦA CHÚA GIÊSU) đã giải thoát Kitô hữu công chính KHỎI ách nô lệ CỦA Satan. Ai CÒN SỐNG, mà KHÔNG nhận ra Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH của cuộc sống LÀM NGƯỜI DO Chúa ban cho, lại CÒN phỉ báng Giêsu vốn LÀ Sự Sống Lại và LÀ Sự Sống ĐỜI ĐỜI như Ngài phán thì người ấy SẼ KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI ở Thiên Đàng.
Sách Khải Huyền 3,1-6 CẢNH BÁO thế này: ''Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi xem ra là ĐANG sống mà, thực sự, ĐÃ chết. Hãy tỉnh thức! Hãy củng cố chút sức còn lại ĐANG suy tàn VÌ Ta thấy các việc của ngươi KHÔNG được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của Ta. Vậy hãy nhớ lại: ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy TUÂN GIỮ và HỐI CẢI! Vậy, nếu ngươi KHÔNG tỉnh thức THÌ Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi CHẲNG biết giờ nào Ta sẽ bắt ngươi. Nhưng tại Sarđê, ngươi có một ít người đã không làm dơ bẩn áo mình; họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với Ta VÌ họ xứng đáng. Như thế, ai thắng THÌ sẽ được mặc áo trắng; Ta sẽ KHÔNG xóa tên người ấy khỏi Sổ TRƯỜNG SINH; Ta SẼ nhận người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên thần của Ngài. Ai CÓ TAI thì hãy nghe điều Thần Khí nói VỚI các Hội Thánh.''
Thứ Sáu Chúa Tử Nạn
Đức Quốc, 18.4.2014
Đaminh Phan văn Phước