SAO KHÔNG THẤY BÁC HỒ CHỆT Ở TRONG NHỮNG TẤM HÌNH ẤY?

Mỗi hình ảnh nói lên ngàn lời!
Every picture says a thousand words!
Hình dung Lịch Sử và Tình Người trong cuộc chiến ý thức hệ tại Miền Nam Việt Nam
Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam buông tay súng để mà...


…Tay bồng trẻ thơ .
Đêm qua, em đâu mơ gặp cáo Hồ!


Lính Mỹ bồng bé đi thăm cha già dê của dân tàu


Tại sao đế quốc Mỹ lại ẵm cháu của cáo Hồ tàu?

Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam 1965-1973
Cáo Hồ yêu cháu lắm, đừng khóc nữa!

 
Trông Mỹ không đẹp trai bằng bác Hồ tàu khựa!

Tay súng, tay bồng những nạn nhân chiến tranh

 

Đừng sợ, bác Hồ đang ẵm cháu mà!

Được bác Hồ chệt bồng mới là hạnh phúc, ông Mỹ ơi!!!Đừng, tôi ghét ông lắm! Chỉ có bác Hồ chệt mới yêu tôi!


Được Mỹ bồng, mà lòng nhớ bác Hồ chệt mà thôi!

 Kể cả khi PFC. John Stananback cõng trên lưng
người lính Việt cộng đến một trạm Y tế cấp cứu gần Bàu Bàng.
Bác Hồ đang bận dê cháu gái nên không vào cõng cháu trai về Bắc!